Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja neispravnog sanitetskog vozila WV Transporter

Datum objave: 06.08.2022. 08:13 / Izvor: Dnevni list, 06.08.2022.

DOM ZDRAVLJA POSUŠJE

Stjepana Radića 7,

88240 Posušje

 

Posušje, 06.08.2022. god.

Broj: 01-211-1/22

 

JAVNI POZIV

 ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU NEISPRAVNOG SANITETSKOG VOZILA

 

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećeg vozila:

 

Red br.

VRSTA MARKA

1 TIP VOZILA '

God. Proi­zvodnje

Registracija do

Stanje

Ispravnosti

vozila

Početna

cijena

(KM)

Snaga

motora

cm3

Gorivo

1.

WV-TRANSPORTER 2.5 TDI

2007.

Vozilo je

reg.do

23.12.2022.

-Neispravan motor

10.927,05

2461

Dizel

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj kuverti na adresuDom zdravlja Posušje, Stjepana Radića 7,88240 Posušje ili osobno, najkasnije do 16.08.2022. god. do 10,00 sati. Na kuverti naznačiti: ime i prezime, adresu, broj telefona te naziv poduzeća (za pravne osobe), s naznakom „Ne otvaraj."

U postupku mogu sudjelovati ponuditelji koji dostave iznos od 10% od početne cijene vozila (1.092,70 KM) u zatvorenoj kuverti u blagajnu DZ Posušje(na kuverti treba bit naznačeno ime, prezime i broj telefona) ili uplatom na žiro račun broj 3382002263885009 kod UniCredit banke.

Ponuditelju koji bude izabran kao najpovoljniji navedeni iznos biti će uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva biti će vraćena najkasnije u roku (7) sedam dana od dana završetka postupka prodaje.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od (3) tri dana računajući od dana otvaranja ponude.

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se daje odustao od kupnje te gubi pravo na povrat pologa, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj koji je sudjelovao u postupku.

Otvaranje ponuda izvršit će se dana 16.08.2022.god. u 10 sati i 30 minuta u prostorijama Doma zdravlja Posušje. Sve dodatne informacije na broj tek: 063-405-725.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: