Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja osobnih motornih vozila (Volkswagen Kombi Bus T5GP, Lada Niva, Volkswagen Golf 1J, Volkswagen Transporter 7DB, Škoda Fabia Sedan, Renault R19 1,4i, Seat Cordoba, Škoda Felicia, Dacia Duster), terenih motornih vozila (IVECO Daily, TAM 80T), jednosovinske prikolice TEHNOSTROJ 811,3

Datum objave: 20.09.2022. 11:08 / Izvor: Akta.ba, 20.09.2022.

JP ELEKTROPRIVREDA

HRVATSKE ZAJEDNICE HERCEG BOSNE d.d. Mostar

 

Na temelju Odluke Uprave Društva br I-3684/22 Povjerenstvo za prodaju rashodovanih vozila licitacijom raspisuje:

 

JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU RABLJENIH MOTORNIH VOZILA

prvi krug

 

Pozivamo sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da dostave pisane ponude za kupnju sljedećih motornih vozila:

Red. br.

VRSTA MARKA I TIP VOZILA

Reg. broj

God. proizv.

Stanje ispravnosti vozila

Lokacija vozila i

kontakt osoba

Početna cijena (KM)

1

Osobni automobil

Volkswagen Kombi Bus T5GP 2,0TDI

J85-M-367

2010.

Vozilo u voznom stanju

Prozor Ante Sićaja 063 383 005

3 800

2

Osobni automobil Lada Niva

A25-M-510

2009.

Vozilo nije u voznom stanju

Mostar

Mario

Gagro

063 727 424

0

o

8

3

Osobni automobil Volkswagen Golf 1J

734-A3-305

2001.

Vozilo nije u voznom stanju

Čapljina Vidak Mrvalj 063 014 426

1 200

4

Osobni automobil

Volkswagen Transporter 7DB

153-A-799

2001.

Vozilo nije u voznom stanju

Čaplljina Vidak Mrvalj 063014 426

1 500

5

Osobni automobil Škoda Fabia Sedan 1,9TDI

A34-O-575

2004.

Vozilo nije u voznom stanju

Uskoplje

Ivanka Banjac

063 993 510

1 200

6

Osobni automobil Seat Cordoba

E81-J-764

2001.

Vozilo nije u voznom stanju

Novi Travnik

Josip Katavić

063 652 432

0

o

7

7

Osobni automobil Škoda Felicia 1,9D

A11-0-718

2000.

Vozilo nije u voznom stanju

Mostar Toni Leko 063 415 806

0

o

8

8

Teretni automobil TAM 80T

877-J-451

1987.

Vozilo u voznom stanju

Čapljina

Marko Planinić

063 994 709

1 800

9

Jednoosovinska prikolica TEHNOSTROJ 811,3

K57-M-601

1985.

Prikolica u voznom stanju

Stolac Željko Babić 063 361 414

0

o

4

10

Osobni automobil Škoda Felicia 1,9D

E55-A-677

2000.

Vozilo u voznom stanju

Neum K. Konjevod 063 788 273

1 000

11

Osobni automobil Škoda Felicia 1,9D

J31-J-711

2000.

Vozilo nije u voznom stanju

Rama

Šimun Franjić

063 154 125

0

o

8

12

Osobni automobil Lada Niva 1,7i

A58-M-452

2009.

Vozilo nije u voznom stanju

Rama Šimun Franjić 063 154 125

0

o

9

13

Osobni automobil SEAT Cordoba 1,4i

893-A-947

2001.

Vozilo u voznom stanju

Grude

Zdenko Vukoja

063 321 251

1 400

14

Osobni automobil RENAULT R19 1,4i

337-M-230

1996.

Vozilo nije u voznom stanju

Ljubuški

Zdenko Vukoja

063 321 251

0

o

5

 

 

15

Osobni automobil Lada Niva 1,7i

E25-A-459

2011.

Vozilo u voznom stanju

Livno

Josip Perkov­ić

063 794 997

1 700

16

Jednoosovinska

prikolica VIŠEVICA Vik3

988-J-180

1988.

Prikolica u voznom stanju

Livno Josip Perković 063 794 997

0

o

4

17

Teretni automobil IVECO Daily

35,10 AutoKorpa

E56-T-793

1998.

Vozilo u voznom stanju

Livno

Josip Perković

063 794 997

2 900

18

Teretni automobil IVECO Daily 35,10 Dizalica

M64-O-343

1998.

Vozilo nije u voznom stanju

Tomislavgrad

Josip Perkov­ić

063 794 997

1 100

19

Osobni automobil SEAT Cordoba 1,4i

A30-M-658

2001.

Vozilo u voznom stanju

Livno

Josip Perković

063 794 997

1 400

20

Teretni automobil IVECO Daily

35,10 AutoKorpa

K18-E-828

1998.

Vozilo nije u voznom stanju

Livno Josip Perković 063 794 997

1 500

21

Osobni automobil DACIA Duster 1,5d

069-K-635

2020.

Vozilo nije u voznom stanju

Tomislagrad Josip Perković 063 794 997

3 500

22

Osobni automobil Škoda Felicia 1,9D

610-E-128

2000.

Vozilo u voznom stanju

Livno Josip Perković 063 794 997

1 000

23

Osobni automobil Lada Niva 1,7i

A93-J-845

2009.

Vozilo nije u voznom stanju

Kiseljak Branislav Pavlović 063 026 197

0

o

8

24

Osobni automobil Škoda Felicia 1,9D

741-J-253

2000.

Vozilo nije u voznom stanju

Odžak

Marko Lukač

063 446 556

0

o

8

 

Ponude dostavljati u zatvorenoj omotnici i na adresu: JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Upravna zgrada, kralja Petra Krešimira IV 6-A,Mostar ili osobnom dostavom na protokol, najkasnije do 27.9.2022 godine (utorak) do 11 sati.

Na omotnici naznačiti: šifru (redni broj pod kojim se vozilo vodi u natječajnoj dokumentaciji ), ime i prezime, adresu, telefonski broj, te naziv poduzeća (za pravne osobe) ponuditelja, s naznakom

Ne otvaraj

 

Na javnome nadmetanju mogu sudjelovati ponuditelji koji na ime jamstva uplate novčane iznose u visini od 10 % od početne cijene vozila. Ponuda treba sadržavati točan naziv vozila, ponuđenu cijenu izraženu brojčano i slovima i potpisanu, te dokaz o uplati na ime jamst¬va, te podatke o računu ponuditelja radi povrata novca na ime jamstva. Nepravodobne ponude neće se razmatrati. Uplate treba izvršiti na žiroračun 3381002200811294 (za uplate u KM) kod UniCredit banke d.d. Mostar s naznakom «iamstvo za sudjelovanje na licitaciji - prvi krug».

 

Ponuditelju, koji bude izabran kao najpovoljniji, uplaćena sredstva na ime jamstva bit će uračunata u kupoprodajnu cijenu, a ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena novčana sredstva bit će vraćena najkasnije u roku od (3) tri dana od dana potpisivanja kupoproda¬jnoga ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem, a navedena sredstva bit će uplaćena na račun čiji broj trebaju dostaviti uz ostale podatke u ponudi.

Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti kupoprodajni ugovor i uplatiti ugovoreni iznos u roku od 5 (pet) radnih dana računajući od dana otvaranja ponude.

 

Ako najpovoljniji ponuditelj ne sklopi kupoprodajni ugovor u navedenom roku, smatra se da je odustao od kupnje te gubi pravo na povrat jamstva uplaćenih novčanih sredstava, a kupcem se proglašava sljedeći najpovoljniji ponuditelj, koji je sudjelovao u postupku licitacije. Motorna vozila mogu se pogledati na gore navedenoj lokaciji uz obveznu prethodnu tele¬fonsku najavu kontakt osobe.

 

Javno otvaranje ponuda izvršit će se dana 27.9.2022 godine (utorak) u 12— u prostorijama JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar - zgrada proizvodnje, Mile Budaka 106A , na kojem mogu nazočiti ponuditelji ili njihovi opunomoćitelji.

 

S ponuditeljem, koji bude izabran kao najpovoljniji na natječaju za predmetno vozilo, sklopit će se kupoprodajni ugovor, a uplate treba izvršiti prije preuzimanja vozila. Za osobna vozila troškovi PDV-a ne plaćaju se, dok za sve ostale kategorije vozila troškove PDV-a snosi kupac.

Ostali uvjeti bit će definirani kupoprodajnim ugovorom.

Obvezno pridržavanje epidemioloških mjera.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: