Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja motornog vozila - M2 - Autobus, Mercedes-Benz-Sprinter

Datum objave: 22.09.2022. 08:54 / Izvor: EuroBlic, 22.09.2022.

KP „KOMUNALAC" D.O.O. Kupres

Novo Selo bb, Kupres (RS)

 

Broj: 01-34/22

Datum: 21.09.2022.

 

Na osnovu Odluke o prodaji osnovnih sredstava brgoj: 01-33-2/22 od 19.09.2021. godine i Statuta KP Komunapac d.o.o. Kupres, v.d. direktor raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prodaju motornog vozila u vlasništvu KP „Komunalac" d.o.o. Kupres putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije

I             

Oglašava se prodaja službenag motornog vozila u vlasništvu KP Komunalac d.o.o. Kupres i to:

1. Motorno vozilo: M2 - Autobus, Mercedes-Benz - Sprinter, broj šasije: WDB9024621R696888, broj motora: 60298000104275, Dizel, godina proizvodnje: 1997. Stanje: Neispravan, nije registrovan, odjavljen zbog ne korišćenja. Procijenjena (početna) vrijednost: 1.690,00 KM

II            

Motorno vozilo se irodaju u viđenom stanju u kakvom se nalaze u momentu prodaje, neregistrovano.

III          

Prodaja će se provesti dana 07.10.2022. godine u prostorijama KP Komunalac d.o.o. Kupres, Novo Selo bb u 12 časova, po sistemu usmenog javnog nadmetanja (licitacije). Pravo učešća imaju ponuđači koji uplate 10% od početne cijene motornog vozila na blagajni KP Komunalac d.o.o. Kupres najkasnije do 07.10.2022. do 11 časova. Redoslijed ponuđača će biti utvrđen metodom izvlačenja brojeva. Najviši i najniži prag podizanja cijena utvrđuje se na iznos od 100,00 KM.

Ako više ponuđača ponudi istu cijenu, prednost ima ponuđač sa nižim rednim brojem. Ukoliko na prvoj licitaciji niko od ponuđača ne aonudi početnu cijenu licitacija he selonoviti dana 14.10.2022. godine u isto vrijeme i na istom mjestu. Pored učesnika prve licitacije, pravo učešća na ponovljenoj licitaciji imaju i ponuđači koji uplate 10% od početne cijene motornog vozila najkasnije do 14.10.2022. godine do 11 časova.

KP Komunalac d.o.o. Kupres će zaključiti ugovor o prodaji motornog vozila sa najpovoljnijim ponuđačia, nakon što na žiro-račun KP Komunalac d.o.o. Kupres bude uplaćen ostatak cijene.

Sve troškove kupoprodajnog ugovora kao i pripadajuće takse i poreze snosi kupac. Ukoliko ponuđač sa najpovoljnijom ponudom ne uplati ostatak cijene odmah no pozivu opštine, drugi ponuđač će se proglasiti kupcem i tako redom.

Ponuđači koji odustanu od licitacije, kao i i ponuđači koji ne uplate ostatak cijene odmah no pozivu preduzeća, gube pravo na povrat uplaćenog depozita od 10%. onuđačima koji ne izlicitiraju kupoprodajnu cijenu, položeni depozit će biti vraćen odmah, a najkasnije u roku od sedam dana.

Zainteresovani ponuđači mogu izvršiti uvid u ponuđeno motorno vozilo svakog radnog dana u periodu od 07-14 časova na lokaciji KP Komunalac d.o.o. Kupres, Novo Selo bb. 70274 Kupres.

 

V.d. direktor

Dragan Čolić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: