Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 340 KM + PDV.

Prodaja motornog vozila PUCH

Datum objave: 06.12.2022. 08:26 / Izvor: Oslobođenje, 06.12.2022.

Bosna i Hercegovina

FEDERACUA BOSNEIHERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

MINISTARSTVO UNUTARNJTH POSLOVA

T R A V N I K

 

Na osnovu Zaključka Vlade Srcdnjobosanskog Kantona/Kantona Središnja Bosna broj: 01 -04.1 -1728/2022 od 06.10.2022 god. te Pravilnika o postupku zajavnu prodaju stalnih sredstava Ministarstva unutrašnjih poslova SBK/KSB Travnik, ministar unutrašnjih poslova raspisuje:

 

II JAVNU PRODAJU

putem pismenih ponuda 

 

1. Puch

T07O591

1998 god

VAG46133617913688

 

Početna cijena za motorno vozilo PUCH reg. oznaka T 07 O 591 = 1.500,00 KM

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja svoju pismenu ponudu dostave u zatvorenoj koverti na protokol MUP-a SBK/KSB, ul. Aleja konzula bb, Travnik do 14.12.2022. god. do 12.00 sati, sa naznakom na koverti “Ponuda zajavnu prodaju motomog vozila”, sa adresom i brojem telefona ponuđača na drugoj strani koverte. Motorno vozilo se nalaze na parking prostoru Jedinice za Specijalističku podršku MUP-a SBK/KSB “Slimena “, Dolac na Lašvi Općina Travnik i može se pogiedati svakog radnog dana u vremenu od 11.00 do 13.00 sati. Sa fizičkim licem ili pravnim licem koje je dostavilo najpovoljniju ponudu sklopiće se kupoprodajni ugovor o prodaji motomog vozila.

Otvaranje pismenih ponuda je 14.12.2022. god. u 14.00 sati u prostorijama MUP-a u sjedištu.

 

NAPOMENA:

Kaucija za motomo vozilo PUCH u iznosu od 150,00 KM, uplačuje se na blagajnu MUP-a prilikom predaje ponude i bit će vračena učesnicima licitacije koji ne budu izabrani zanajpovoljnijegponuđača. Izabranom ponuđaču koji odustane od zaključivanja ugovora uplaćena sredstva po osnovu kaucije neće se vraćati a ponude bez uplatnice neće se uzimati u razmatranje. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: