Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 13:43

(aukcija) Nabavka prehrambenih namirnica-svježe meso za potrebe pripreme obroka korisnicima javne ustanove

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

10598-7-1-9-3-6/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA ,,DOM ZA STARIJA LICA'' Kiseljak-Zvornik, Kiseljak bb.
IDB/JIB 4403308870008
Kontakt osoba Dušanka Nikolić
Adresa Kiseljak br.17 75413 Kozluk Grad Zvornik
Poštanski broj 75413 Kozluk (sp bl)
Opština/Grad Zvornik
Telefon (056) 391-006
Faks (056) 391-031
Elektronska pošta judomzastaralica.kiseljak@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Zvornik

I 5.c. Djelatnost


Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Javna nabavka roba-prehrambene namirnice-svježe meso za potrebe pripreme obroka korisnicima javne ustanove


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet javne nabavke je kontinuirana kupovina svježeg mesa za potrebe pripreme obroka korisnicima javne
ustanove

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15110000-2 Meso
Dodatni predmet(i) 15111100-0 Govedina
  15112130-6 Pilići
Dodatni predmet(i) 15113000-3 Svinjetina
  15131130-5 Kobasice
  15131220-3 Slanina


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Definisano tenderskom dokumentacijom

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kiseljak bb, Grad Zvornik

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30 dana odloženo

III 4. Ograničenja za učešće

U skladu sa čl. 45. ZJN- detaljno definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa čl. 46. ZJN- detaljno definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne traži se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne traži se

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

5.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 8.10.2018. 14:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 8.10.2018. 14:30:00
Adresa i mjesto Kiseljak bb, Grad Zvornik

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: