Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 07:54

(poništenje aukcije) Nabavka prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2018.

OBAVIJEST O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVE

509-1-1-85-4-359/18ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA "ZDRAVSTVENI CENTAR BRČKO" BRČKO
DISTRIKT BIH
IDB/JIB 4600324320000
Kontakt osoba Dragan Jokanović
Adresa Reisa Džemaludina Čauševića 1
Poštanski broj 76101 Brčko (sp bl)
Općina/Grad Brčko Distrikt
Telefon (049) 490-541
Faks (049) 490-542
Elektronička pošta dragan.jokanovic.jzubrcko@gmail.com
Internet adresa http://www.jzubrcko.com

I 2. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 2.b. Razina

Entitetska razina,Brčko Distrikt

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabava

Ne

I 4. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

10

II 2.b. Poništava se

Jedan lot

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

9

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

93622,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabava prehrambenih namirnica za bolničku kuhinju

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15000000-8 Hrana, piće, duhan i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 4. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

III 6. Da li je objavljena obavijest o uspostavljanju sustava kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

konzervirano povrće

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi
Dodatni predmet(i) 15331400-1 Konzervirano povrće i/ili povrće u limenci

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8372,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

navedeno u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog tijela i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabave:
izabrani ponuditelj odbio potpisati ugovor zbog razloga koji su nastupili u periodu od izbora najpovoljnije ponude do
momenta potpisa ugovora.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

13.9.2018.

V 2. Broj primljenih ponuda


2

V 3. Broj prihvatljivih ponuda

1

V 4. Informacije o najnižoj/najvišoj cijeni prihvatljivih ponuda

V 4.a. Vrijednost najniže prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8371,90

V 4.b. Vrijednost najviše prihvatljive ponude bez PDV-a u KM

8371,90

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: