Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 09:59

(poništenje poziva) Nabavka osobnog vozila niže srednje klase - lot 11

Izvor: Akta.ba, 01.10.2018.

Broj: I-7066/718

Mostar, 28.09.2018. godine

Na temelju članaka 69.) stav 2) točka a); članka 70. i 71. Zakona o javnim nabavama BiH (Službeni glasnik BiH, br. 39/14), članka 61. Statuta JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar (prečišćeni tekst), br. SD-8/16 od 29.06.2016. godine, Pravilnika o javnim nabavama br. 1-546/18 od 30.01.2018. godine i Zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda br. V-3-2190/18 od 24.09.2018. godine, Uprava Ugovornog tijela, donijela je

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabave u predmetu: Vozila - LOT11 - Osobno vozilo niže srednje klase

Članak 1.

Poništava se otvoreni postupak javne nabave roba u predmetu: Vozila - LOT 11 - Osobno vozilo niže srednje klase, po obavijesti br. 799-1-1-1101-3-333/18 na portalu JN od 30.08.2018. godine, te sažetak obavijesti u Službenom glasniku BiH br. 59/18 od 31.08.2018. godine, sukladno članku 69. stavak 2) točka a).

Članak 2.

Zadužuje se Sektor za nabave da u roku od 3 (tri) dana, a najkasnije u roku od 7 (sedam) dana od dana donošenja ove Odluke istu objavi na web stranici Društva.

Obrazloženje

U predmetnom postupku javne nabavke, po obavijesti br. 799-1-1-1101-3-333/18 na portalu JN od 30.08.2018. godine i sažetka objavljenog u Službenom glasniku BiH br. 59/18 od 31.08.2018. godine, do krajnjeg rok za dostavu ponuda, ponudu nije dostavo niti jedan ponuditelj.

S obzirom na navedeno odlučeno je kao u izrijeci ove Odluke.

 

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke može se podnijeti žalba Ugovornom tijelu JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar, Mile Budaka 106a, Mostar, u roku 10 (deset) dana od dana prijema ove Odluke.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: