Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 12:57

Nabavka medicinskog potrošnog materijala i ampuliranih lijekova

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1198-1-1-1-3-1/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU "DOM ZDRAVLJA" SAPNA
IDB/JIB 4209084240002
Kontakt osoba Alen Alić
Adresa 206. viteške brigade bb Sapna
Poštanski broj 75411 Sapna (bhp sa)
Općina/Grad Sapna
Telefon (035) 597-100
Faks (035) 597-516
Elektronska pošta dzsapnajn@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Sapna

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

JZU DOM ZDRAVLJA SAPNA


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka medicinskog potrošnog materijala i ampuliranih lijekova

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

1.11.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 1.11.2018. 09:29:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 1.11.2018. 09:30:00
Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja Sapna

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Za sve dodatne informacije zvati na br : 035/ 597 - 098 / 099 / 100


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ampulirani lijekovi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka ampuliranih lijekova za potrebe Doma zdravlja Sapna

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33690000-3 Razni lijekovi

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 godina

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Sapna

VI Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije zvati na br : 035/ 597 - 098 / 099 / 100ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Medicinski potrošni materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka medicinskog potrošnog materijala za potrebe JZU Doma zdravlja Sapna

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33140000-3 Medicinski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora

1 godina

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Dom zdravlja Sapna

VI Dodatne informacije

Za sve dodatne informacije zvati na br: 035/ 597 - 098 / 099 / 100

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: