Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 09:21

(aukcija) Nabavka i isporuka kancelarijskog inventara za potrebe Društva

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

238-1-1-681-3-151/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP BH POŠTA D.O.O. SARAJEVO
IDB/JIB 4200682210005
Kontakt osoba Odjeljenje za javne nabavke -
Adresa Obala Kulina bana 8
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 252-661
Faks (033) 252-813
Elektronska pošta kabinet@posta.ba
Internet adresa www.posta.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Poštanske usluge

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

6

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kancelarijskog inventara za potrebe Društva


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i isporuka kancelarijskog inventara za potrebe Društva

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući kancelarijski namještaj), unutrašnja oprema, naprave za domaćinstvo (osim rasvjete) i sredstva


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokuemtnaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Što se tiče sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti ponuđači moraju biti registrovani za obavljanje djelatnosti
koja je predmet javne nabavke.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

a) Uspješno iskustvo u realizaciji jednog Ugovora, a koji se odnosi na predmet nabavke po lotovima koji treba da
sadrži jedan ugovor u mminimalno procjenjenoj vrijednosti nabavke po svakom lotu, za koji dostavlja ponudu, za period ne
duži od tri godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanaja, ako je ponuđač registriran odnosno počeo raditi
prije manje od tri godine.
b) Uzorci za artikle koji su predmet nabavke za lot 2, kako je navedeno u obrascu za cijenu ponude.

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 26.10.2018. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 26.10.2018. 10:15:00
Adresa i mjesto Obala Kulina bana 8, Sarajevo


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stolovi i ormari

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39120000-9 Stolovi, ormari, radni sto i police za knjige

III Ukupna količina ili obim ugovora

30

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10900,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne organizacione jedinice franko istovareno i montirano objekti Kupca: Sarajevo na adrese Put života bb. i Obala
Kulina bana 8.; te u Centrima pošta: Zenica; Travnik; Bihać; Tuzla, Mostar i Goražde.ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stolice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39112000-0 Stolice

III Ukupna količina ili obim ugovora

214

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

38700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne organizacione jedinice franko istovareno i montirano objekti Kupca: Sarajevo na adrese Put života bb. i Obala
Kulina bana 8.; te u Centrima pošta: Zenica; Travnik; Bihać; Tuzla, Mostar i Goražde.ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Klima uređaji

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj
Dodatni predmet(i) 42512000-8 Klimatizacijski uređaji

III Ukupna količina ili obim ugovora

24

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

32370,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Osnovne organizacione jedinice franko istovareno i montirano objekti Kupca: Sarajevo na adrese Put života bb. i Obala
Kulina bana 8.; te u Centrima pošta: Zenica; Travnik; Bihać; Tuzla, Mostar.ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Peći

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj
42300000-9 Industrijske ili laboratorijske peći, peći za spaljivanje i
Dodatni predmet(i)
pećnice

III Ukupna količina ili obim ugovora

16

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- Peć na pelet: CP Bihać 3 komad, CP Goražde 2 komada i CP Zenica 2 komad,
- Konvektori: CP Mostar 2 komada, CP Sarajevo 2 komada i CP Tuzla 5 komada.ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Usisivači, mašina za čišćenje podova

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj
Dodatni predmet(i) 39713430-6 Usisavači

III Ukupna količina ili obim ugovora

6

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5060,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- Usisivač za prašinu: CP Mostar 1 komad,
- Usisivač za pepeo: CP Tuzla 2 komada i CP Zenica 2 komad,
- Mašina za pranje podova: CP Sarajevo 1 komad.ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Itison, podna prostirka

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39130000-2 Kancelarijski namještaj
Dodatni predmet(i) 39532000-0 Podni prostirači

III Ukupna količina ili obim ugovora

600m2

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5125,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

60

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

- CP Zenica 600 m2.

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: