Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Obavještenje o dnevnom redu za šestu vanrednu sjednicu Skupštine

Datum objave: 02.03.2017. 09:54 / Izvor: Dnevni Avaz, 02.03.2017.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVICI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52, 75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

Telefoni-Centrala: 00387 35 870-600; Fax; 00387 35 875-166

www.rmub.ba

- NADZORNI ODBOR -

 

Broj:4593/17.

Banovići,27.02.2017.godine.

 

Na osnovu člana 230. Zakona o privrednim društvima (SI. novine FBiH broj:8l/l5) i člana 46. Statuta Rudnici mrkog uglja «Banovići» d.d.Banovići broj:317/20l6 od l l.01.2016.godine, Nadzorni odbor RMU „Banovići" d.d. Banovići na 41 (četrdeset prvoj) Redovnoj sjednici održanoj 27.02.2017. godine, donosi

 

OBAVJEŠTENJE

o konačnom dnevnom redu za 6 (šestu) Vanrednu sjednicu Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići

 

I

Dnevni red za 6 (šestu) Vanrednu sjednicu Skupštine RMU «Banovići» d.d. Banovići zakazanu za 06.03.2017.godine, (ponedeljak) u 11,00 sati u prostorijama Direkcije društva (sala br.34), objavljen dana 17.02.2017.godine u dnevnim novinama „Dnevni avaz", utvrđuje se kao konačan.

II

Konačnost dnevnog reda 6 (šeste) Vanredne sjednice Skupštine RMU «Banovići» d.d.Banovići utvrđen je na osnovu činjenica da nije bilo prijedloga za izmjene i dopune dnevnog reda, a u skladu sa članom 231. Zakona o privrednim društvima.

III

Ovo Obavještenje objavit će se u Dnevnim novinama "Dnevni avaz".

 

 

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Mr.sc. Emin Haračić, dipl.inž.rud.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: