Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 09:30

Sazivanje 17. (sedamnaeste) sjednice Skupštine akcionara

Izvor: Banjalučka berza, 27.09.2018.

"BOSNA-TRGOVINA" a.d. za trgovinu i usluge

Kralja Petra I Karađorđevića 97

Banjaluka

Broj: 90/18

Dana, 25.9.2018. godine

 

Upravni odbor "Bosna-Trgovina" a.d. Banjaluka, objavljuje

 

POZIV

 

Za 17. (sedamnaestu) sjednicu Skupštine akcionara "Bosna-Trgovina" a.d. Banjaluka, koja će biti održana dana, 31.10.2018. godine ( srijeda ) u sjedištu Društva u Banjaluci, sa početkom u 13 časova i utvrđuje sljedeći

 

DNEVNI RED

 

1. Izbor predsjednika Skupštine akcionara "Bosna-Trgovina" a.d. Banjaluka,

2. Imenovanje Komisije za glasanje, zapisničara i dva akcionara koji će ovjeriti zapisnik,

3. Razmatranje i usvajanje izvještaja Komisije za glasanje i utvrđivanje kvoruma,

4. Razmatranje i usvajanje zapisnika za 16. redovne sjednice Skupštine akcionara od 30.6.2017. godine.

5. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o usvajanju:

- Izvještaja nezavisnog revizora o reviziji finansijskih izvještaja "Bosna-Trgovina" a.d. Banjaluka za 2017. godinu,

- Finansijskih izvještaja "Bosna-Trgovina" a.d. Banjaluka za 2017. godinu,

6. Razmatranje i usvajanje izvještaja o poslovanju za poslovnu 2017. godinu,

7. Razmatranje prijedloga i usvajanje izvještaja o radu Upravnog odbora "Bosna-Trgovina" a.d. Banjaluka za 2017. godinu,

8. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o izboru nezavisnog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za poslovnu 2018. godinu.

 

Pozivaju se svi akcionari, odnosno njihovi ovlašćeni zastupnici, da prisustvuju Skupštini akcionara Društva.

Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji sadrži podatke o vlasnicima i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan 21.10.2018. godine. U slučaju neodržavanja sjednice Skupštine akcionara, zbog nedostatka kvoruma, ponovljena sjednica će se održati istog dana, 31.10.2018. godine, u 14 časova, na istom mjestu i sa istim dnevnim redom.

Obavještavaju se svi akcionari da su se dužni prijaviti na registraciju pola sata prije početka sjednice Skupštine akcionara.

Materijali sa dnevnim redom dostupni su na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 9 do 13 sati u sjedištu Društva u Banjaluci, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 97.

Sazivanje Skupštine akcionara objaviće se u dnevnim listovima "Glas Srpske" i "Nezavisnim novinama".

 

Upravni odbor

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: