Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 09:00

Sazivanje vanredne Skupštine Fabrike duhana Sarajevo d.d.

Izvor: Oslobođenje, 02.10.2018.

FABRIKA DUHANA SARAJEVO

DIONIČKO DRUŠTVO SARAJEVO

Sarajevo, Pofalićka 5

 

Na osnovu člana 229.,i 230. Zakona o privrednim društvima (Sl.novine F BiH broj 81/15] Nadzorni odbor Društva saziva vanrednu Skupštinu društva Fabrike duhana Sarajevo d.d., te objavljuje slijedeće

 

OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE

DRUŠTVA FABRIKE DUHANA SARAJEVO D.D. SARAJEVO

 

Obavještavaju se dioničari Fabrike duhana Sarajevo d.d. da će se vanredna Skupština dioničara Fabrike duhana Sarajevo d.d. održati dana 16.10.2018.g. (utorak).

Skupština će se održati u Sarajevu u prostorijama Fabrike duhana Sarajevo d.d, Pofalićka broj 5, Sarajevo.

Skupština počinje sa radom u 11,00 sati.

I Dnevni red za Skupštinu Društva:

1. Izbor predsjednika Skupštine i imenovanje dva ovjerivača zapisnika

2. Razrješenje člana Odbora za reviziju Društva

3. Imenovanje člana Odbora za reviziju Društva

4. Donošenje odluke fi isplati dividende u iznosu od 2,30 KM po dionici

5. Donošenje odluke o promjeni imena i sjedišta Društva

B. Usvajanje Statuta Oruštva

Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja na Skupštini vršit će Odbor za glasanje u sastavu: Selma Tataragić - predsjednik, Dario Jeraj - član i Kurtović Šefto - član.

 

II Izmjene dnevnog reda i prijedloga odluka

Dioničar; punomoćnik dioničara ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pi- smeno predložiti izmjenu dnevnog reda i / ili pripremljenih prijedloga odluka za Skupštinu kao i prijedlog kandidata, a u roku od osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

 

III Način postupka prijave za učešće, davanje punomoći i utvrđivanje zastupljenosti i glasanja na Skupštini.

U radu i odlučivanju Skupštine mogu učestvovati svi dioničari društva u skladu sa zakonom, lično ili putem punomoćnika po osnovu pisane punomoći, potpisane od strane davaoca i primaoca punomoći.

Dioničar ili punomoćnik dioničara dužan je podnijeti prijavu za učešće u radu i odlučivanju Skupštine, neposrednom pre- dajom ili preporučenom poštom na adresu: Fabrika duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka br. 5, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje Skupštine. 

Prijava se podnosi u pisanom obliku, sa sadržajem utvrđenim u obrascu koji je dostupan na gore navedenoj adresi, u prostoriji određenoj za prijem prijava , a uz prijavu se obavezno prilaže fotokopija isprave za identifikaciju (lična karta ili pasoš) podnosioca prijave.

Podnosiocu uredne prijave Odbor za glasanje će izdati potvrdu o prijavi za učešće na Skupštini, koja je obavezna isprava za utvrđivanje ovlaštenog prisustva i zastupljenosti dioničara na Skupštini, te je dioničar ili punomoćnik dioničara dužan istu potvrdu, uz predočenje isprave za identifikaciju, predati Odboru za glasanje u prostorijama određenim za održavanje Skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određnog za početak Skupštine.

Glasanje će se vršiti putem glasačkih listića, koji će biti dati u materijalu za svakog prijavljenog dioničara ili punomoćnika, tako što će se zaokruživati riječi za ili protiv prijedloga odluka po tačkama dnevnog reda.

 

IV Uvid u materijale za Skupštinu

Od prvog narednog dana po objavljivanju ovog obavještenja do dana održavanja Skupštine, dioničar ili punomoćnik dioni- čara ima pravo uvida u materijale pripremljene za Skupštinu.

Uvid u materijale pripremljene za Skupštinu može se izvršiti neposredno u sjedištu Fabrike duhana Sarajevo d.d. Sarajevo, Pofalićka 5 kod sekretara Društva.

 

Predsjednik Nadzornog odbora

Alexander Walther

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: