Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 26.09.2018. 10:15

Nabavka usluga izvođenja stručne ekskurzije

Izvor: Večernje novosti, 26.09.2018.

Bosna i Hercegovina

REPUBLIKA SRPSKA

JU POLjOPRIVREDNO-PREHRAMBENA ŠKOLA

PRIJEDOR

Nikole Pašića 4

 

Broj: 643/18

Datum: 24.9.2018.

 

Telefon: 052/211-209, faks: 052/211-209

e-mail: ss31@skolers.org

 

OBAVJEŠTENjE O NABAVCI USLUGE

 

I UGOVORNI ORGAN

JU Poljoprivredno-prehrambena škola Prijedor,

Ul. Nikole Pašića br. 4,

79101 Prijedor,

JIB: 4400695690005

Telefon: 052/211-209, faks: 052/211-209

e-mail: ss31@skolers.org

 

II PREDMETUGOVORA

LOT 1. Izvođenje stručne ekskurzije za učenike JU Poljoprivredno-prehrambene škole u Prijedoru, od 25.10. do 28.10.2018. godine, destinacija - Beograd, Zlatibor, Višegrad, Sarajevo (3 noćenja na Zlatiboru).

 

III USLOVI UČEŠĆA

U skladu sa tenderskom dokumentacijom i Pravilnikom o izvođenju ekskurzija i izleta („Službeni glasnik RS" broj:19/10,82/11 i 31/15).

 

IV VRSTA POSTUPKA

Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda.

 

V ROK ZA PRIJEM PONUDA/ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE/

Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 5.10.2018. godine, do 10 časova.

 

VI DATUM I MJESTO OTVARANjA PONUDA

Otvaranje ponuda će se obaviti u ponedjeljak, 8.10.2018. godine u 12,00 časova. Mjesto: Kao pod I

 

VII DODATNE INFORMACIJE

Sve ponude koje prispiju nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda biće vrađene ponuđaču neotvorene i neće se razmatrati. Na koverti mora biti označeno upozorenje "NE OTVARAJ - OTVARA KOMISIJA ZA NABAVKE".

Škola zadržava pravo da odustane od izvođenja ekskurzije u slučaju neprijavljivanja dovoljnog broja učenika.

 

Direktor

Mladen Dražić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: