Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 08:02

(aukcija) Nabavka usluga direktnog pristupa internetu i iznajmljivanja posebne linije za potrebe Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 26.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

312-1-2-121-3-52/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba Ljilja Stević
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-950
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga direktnog pristupa internetu i iznajmljivanja posebne linije za potrebe Fonda za penzijsko i
invalidsko osiguranje Republike Srpske


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet nabavke su usluge iznajmljivanja direktnog pristupa internetu (simetrični pristup) neophodnog za prenos
podataka između organizacionih jedinica Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske, kao i
usluge iznajmljivanja posebne linije putem koje će Fond vršiti komunikaciju sa Ministarstvom finansija
Republike Srpske (Trezor).

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 72400000-4 Usluge interneta


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Opisano u Tenderskoj dokumentaciji

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

75000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Pružanje usluga koje su predmet ove nabavke vršiće se na adresama organizacionih jedinica Fonda u Bijeljini,
Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Trebinju.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Shodno članu 46. Zakona o javnim nabavkama, a dokaz definisan detaljno u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Shodno članu 48. i 50. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

8.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.10.2018. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2018. 12:30:00
Adresa i mjesto Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u Bijeljini,
Ul. NJegoševa br. 28A, I sprat, kancelarija broj 29.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se, kroz informacioni sistem „E-nabavke“, objavljuje na Portalu javnih nabavki i ista se
može preuzeti isključivo sa ovog portala (internet adresa: www.ejn.gov.ba).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba LJilja Stević
Adresa NJegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta ljilja.stevic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba LJilja Stević
Adresa NJegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta ljilja.stevic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: