Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 27.09.2018. 12:23

Nabavka usluga iznajmljivanja štampača za opšte potrebe ZEDP Elektro-Bijeljina a.d. Bijeljina i Radnih jedinica

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 27.09.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1245-1-2-42-3-66/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv MJEŠOVITI HOLDING “ELEKTROPRIVREDA REPUBLIKE SRPSKE", MATIČNO
PREDUZEĆE A.D. TREBINJE, ZAVISNO ELEKTRODISTRIBUTIVNO PREDUZEĆE
“ELEKTRO-BIJELJINA”, A.D. BIJELJINA
IDB/JIB 4400358420004
Kontakt osoba opšti dio: Slađana Vlaisavljević; 055/226-700; lok.1051 i tehnički dio:
Goran LJubojević: lok. 1031.
Adresa Majevička 97
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 226-700
Faks (055) 210-304
Elektronska pošta elektrobn@teol.net
Internet adresa www.elektrobijeljina.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Električna energija

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga iznajmljivanja štampača za opšte potrebe ZEDP ,,Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i Radnih
jedinica


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga iznajmljivanja štampača za opšte potrebe ZEDP ,,Elektro-Bijeljina" a.d. Bijeljina i Radnih
jedinica, prema Planu nabavki za 2018. godinu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 98000000-3 Ostale javne, društvene i lične usluge


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema uslovima iz tenderske dokumentacije

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

94000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto pružanja usluga: Upravna zgrada Ugovornog organa u Direkciji na adresi: Majevička 97. u Radnim
jedinicama Bijeljina, Ugljevik, Zvornik, Bratunac i Vlasenica i njihovim Poslovnicama.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Na godinu dana.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema Ternderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. ZJN BiH .

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Obavezni uslovi za učešće iz člana 47. ZJN BiH .

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Obavezni uslovi za učešće iz člana 50. ZJN BiH .

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

18.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2018. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto ZEDP ,,Elektro-Bijeljina"a.d. Bijeljina, ul. Majevička 97, I sprat, Sala za
sastanke

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: