Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2018. 08:14

(poništenje postupka) Nabavka veterinarskih usluga - lot 4

Izvor: Akta.ba, 24.09.2018.

Broj: 0103-1268-22/18

Datum: 24.09.2018. godine

 

Na osnovu člana 69. stav (2) tačka a) i čiana 70. Stav (1), stav (4) i stav (6) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14), člana 42. Statuta Kantonalnog javnog preduzeća za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, (prečišćeni tekst) broj: OPU-IP-1002/17 od 12.09.2017. godine, člana 57. Pravilnika o javnoj nabavci roba, usluga i radova KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-2335-1/15 od 28.09.2015. godine i Zapisnika sa otvaranja ponuda Stalne komisije za javne nabavke u postupku javne nabavke usluga, broj: 0103-1268/18 za Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova, Direktor KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, donio je

 

ODLUKU

o poništenju postupka javne nabavke

 

Član 1.

Poništava se postupak javne nabavke usluga, broj: 0103-1268/18 za dodjelu ugovora za javnu nabavku usluga za potrebe KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo u 2018. godini putem konkurentskog zatjeva za dostavljanje ponuda, i to:

• Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova

 

Član 2.

Postupak se poništava iz razloga što do krajnjeg određenog roka za dostavljanje ponuda nije dostavljena nijedna ponuda za predmetnu javnu nabavku usluga.

 

Član 3.

Ova Odluka je donesena na osnovu Zapisnika sa otvaranja ponuda za javnu nabavku usluga broj: 0103-1268/18 za Lot 43. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova, broj: 0103-1268-14/18 od 10.09.2018. godine.

 

Član 4.

Ova Odluka objaviće se na web-stranici www.sarajevo-sume.ba, u skladu sa članom 70. stav 6. Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14).

 

Član 5.

O daljem toku postupka Ugovorni organ će odlučiti posebnom odlukom.

 

Član 6.

Za realizaciju ove Odluke zadužuju se Direktor Preduzeća i Služba za marketing i komercijalne poslove.

 

Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Obrazloženje

Stalna komisija za javne nabavke provela je postupak javne nabavke usluga broj: 0103-1268/18 za Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova putem konkurentskog zatjeva za dostavljanje ponuda sa objavom obavještenja o javnoj nabavci usluga objavljenom na Portalu javnih nabavki, broj: 1177-7-2-75-3-82/18 od 31.08.2018. godine. Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosila je 450,00 KM bez PDV-a.

Postupak javne nabavke predmetnih usluga provela je Stalna komisija za javne nabavke, imenovana Rješenjem Direktora Preduzeća, broj: 0103-26-3/18 od 05.03.218. godine i broj: 0103-1968-2/18 od 07.08.2018.godine.

Nakon provedenog postupka javne nabavke predmetnih usluga Stalna Komisija za javne nabavke dostavila je Direktoru KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo Zapisnik sa javnog otvaranja ponuda za javnu nabavku usluga, broj: 0103-1268/18 za Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova.. broj: 0103-1268-14/18 od 10.09.2018. godine.

Zapisnikom sa javnog otvaranja ponuda za javnu nabavku usluga, broj: 0103-1268/18 za Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova, broj: 0103-1268-14/18 od 10.09.2018. godine, konstatovano je slijedeće:

Dana 10.09.2018. godine u 12,30 sati Stalna komisija je pristupila javnom otvaranju ponuda za Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova, te je utrvđeno sljedeće:

da do roka utvrđenog zahtjevom za dostavljanje ponuda nije dostavljena ni jedna ponuda.

Direktor Preduzeća je prihvatio Zapisnik sa otvaranja ponuda Stalne Komisije za javne nabavke, broj: 0103-1268-14/18 od 10.09.2018.godine i odlučio da se postupak javne nabavke usluga broj: 0103-1268/18 za Lot 4. Usluge vađenja krvi na tuberkulozu kod volova otkaže/poništi, iz razloga što nije bilo pristiglih ponuda, u skladu sa članom 69. stav (2) tačka a) Zakona o javnim nabavkama BiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Pravilnikom o javnoj nabavci roba, usluga i radova KJP „Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo, broj: 0103-2335-1/15 od 28.09.2015. godine, te da će o daljem toku postupka odlučiti posebnom odlukom. S obzirom na naprijed navedeno,donesena je Odluka kao u njenom dispozitivu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: