Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 08:52

(HR) (izmjena) Nabavka usluga stručnog nadzora nad izgradnjom nove žičare sljeme

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.09.2018.

Hrvatska-Zagreb: Nadzor građevinskih radova

2018/S 188-425532

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 154-353440)

Legal Basis:


Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

Grad Zagreb
61817894937
Avenija Dubrovnik 15
Zagreb
10020
Hrvatska
Telefon: +385 16503788
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
NUTS kod: HR041

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: www.zagreb.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Stručni nadzor nad izgradnjom nove žičare Sljeme

Referentni broj: 2979-2018-EVV

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71247000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Sukladno toč. 2.1. DON-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

26/09/2018

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 154-353440

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 10/09/2018

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi:

Datum: 16/10/2018

Lokalno vrijeme: 10:30

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 10/09/2018

Lokalno vrijeme: 09:00

Glasi:

Datum: 16/10/2018

Lokalno vrijeme: 10:30

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: