Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 09:01

(HR) (izmjena) Nabavka usluga izrade studijske dokumentacije modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Okučani – Vinkovci

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.09.2018.

Hrvatska-Zagreb: Usluge tehničkog projektiranja

2018/S 188-425793

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2018/S 078-175181)

Legal Basis:


Direktiva 2014/25/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese

HŽ Infrastruktura d.o.o.
39901919995
Mihanovićeva 12
Zagreb
10000
Hrvatska
Osoba za kontakt: Dubravka Sovilj
Telefon: +385 14534258
E-pošta: eufunds@hzinfra.hr
Telefaks: +385 13783352
NUTS kod: HR

Internetska(-e) adresa(-e):

Glavna adresa: http://www.hzinfra.hr

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave

II.1.1)Naziv:

Izrada studijske dokumentacije modernizacije željezničke pruge M104 Novska – Tovarnik – DG, dionica Okučani –Vinkovci

Referentni broj: 28-EU/18-DS

II.1.2)Glavna CPV oznaka

71320000

II.1.3)Vrsta ugovora

Usluge

II.1.4)Kratak opis:

Predmet nabave je usluga izrade studijske dokumentacije za modernizaciju prometnog pravca Zagreb – Tovarnik na dionici Okučani - Vinkovci uz ispunjavanje tehničko-tehnoloških uvjeta kojima moraju udovoljavati glavne koridorske željezničke pruge za međunarodni promet.

Detaljni tehnički opis predmeta nabave dan je u poglavlju D. ove Dokumentacije o nabavi (Projektni zadatak).

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:

27/09/2018

VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest

Broj objave u Dodatku SL-u: 2018/S 078-175181

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju

VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti

Broj odjeljka: IV.2.2

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda

Umjesto:

Datum: 24/07/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 19/10/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

Broj odjeljka: IV.2.7

Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda

Umjesto:

Datum: 24/07/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

Glasi:

Datum: 19/10/2018

Lokalno vrijeme: 12:00

VII.2)Ostali dodatni podaci:

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: