Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 01.10.2018. 15:51

Nabavka telekomunikacionih usluga i opreme neophodne za funkcionisanje istih u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 01.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

312-1-2-125-3-53/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv FOND ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE RS
IDB/JIB 4400411170007
Kontakt osoba Ljilja Stević
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-950
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta csluzba@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Telekomunikacijske usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

240000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka telekomunikacionih usluga i opreme neophodne za funkcionisanje istih u Fondu za penzijsko i
invalidsko osiguranje Republike Srpske


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet nabavke su telekomunikacione usluge koje podrazumijevaju korištenje usluga fiksne telefonije (IP i
analogna) i usluga pristupa internetu za sve organizacione jedinice, kao i nabavku telekomunikacione opreme
neophodne za nesmetano funkcionisanje predmetnih usluga u Fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje
Republike Srpske

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 64200000-8 Telekomunikacione usluge
Dodatni predmet(i) 72400000-4 Usluge interneta
  32552100-8 Telefonski aparati


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Opisano u Tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Organizacione jedinice Fonda u Bijeljini, Banja Luci, Doboju, Prijedoru, Istočnom Sarajevu i Trebinju sa
pripadajućim poslovnicama.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Shodno članu 46. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u Tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Shodno članu 47. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u Tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Shodno članu 48. i 50. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u Tenderskoj dokumentaciji

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 2.a. Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok za odziv na intervenciju po prijemu zahtjeva 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 17.10.2018. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 17.10.2018. 12:30:00
Adresa i mjesto Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske u Bijeljina,
ul. NJegoševa 28 A, I sprat, kancelarija broj 29.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Trošak pripreme ponude i podnošenja ponude u cjelini snosi ponuđač.
Tenderska dokumentacija se, kroz informacioni sistem „E-nabavke“, objavljuje na Portalu javnih nabavki i ista se
može preuzeti isključivo sa ovog portala (internet adresa: www.ejn.gov.ba).


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Ljilja Stević
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta ljilja.stevic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ljilja Stević
Adresa Njegoševa br. 28A
Poštanski broj 76300 Bijeljina (sp bl)
Opština/Grad Bijeljina (Bijeljina)
Telefon (055) 490-958
Faks (055) 202-936
Elektronska pošta ljilja.stevic@fondpiors.org
Internet adresa www.fondpiors.org

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: