Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 13:45

Nabavka usluga održavanja, servisiranja i popravke informatičke opreme i računalne mreže

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2018.

OBAVIJEST O NABAVI

628-7-2-7-3-9/18ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA
IDB/JIB 4227123060007
Kontakt osoba Ivan Matkovic
Adresa Dr. Ante Starčevića bb
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 397-881
Faks (036) 397-883
Elektronička pošta mmartinovic@jadran.ba
Internet adresa www.jadran.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravna osoba iz članka 4. stavak (1) točka b) ZJN

I 5.b. Razina

Entitetska razina,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Kompjuterske i uz njih vezane usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

ODRŽAVANJE, SERVISIRANJE I POPRAVAK INFORMATIČKE OPREME


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Održavanje, servisiranje i popravak informatičke opreme i računalne mreže Agencije za vodno područje Jadranskog mora
Mostar što uključuje redovite preglede (najmanje jednom tjedno) u smislu provjere funkcionalnosti cijelog sustava i
računalne mreže, te provjeru sigurnosti, tj. nadgledanje rada antivirusnog softvera i zapisa o radu servera i različitih servisa
agencije. Nadalje, uključuje reakciju Ponuditelja na prijavu kvara, zastoja u radu, te problema u funkcioniranju sustava kao
cjeline ili bilo koje od njegovih komponenti angažiranjem stručne osobe na rješavanju nastalog problema. U određenim
kriznim situacijama (proglašenje izvanrednih mjera obrane od poplava) neophodno je osigurati iznimno brzu i učinkovitu
reakciju, tj. dolazak stručne osobe u informacijski centar u sjedištu agencije u Mostaru kako bi se uspostavio stalan protok
podataka i informacija, te izbjegle moguće štetne posljedice nefunkcioniranja sustava.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50312000-5 Održavanje i popravak računalne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mostar, Livno, Konjic

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Da

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

11.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 12.10.2018. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 12.10.2018. 10:01:00
Adresa i mjesto AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE JADRANSKOG MORA Dr. Ante Starčevića bb

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: