Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.10.2018. 13:49

Nabavka usluga zimskog održavanja gradskih trotoara i parkinga u opštini Modriča u sezoni zima 2018/2019

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

502-7-2-53-3-32/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPŠTINA MODRIČA
IDB/JIB 4400188080009
Kontakt osoba Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Opštinski nivo (RS),Modriča

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Ostale usluge

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

4 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

5875,22

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih trotoara i parkinga u opštini Modriča u sezoni zima 2018/2019


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Zimsko održavanje gradskih trotoara i parkinga u opštini Modriča u sezoni zima 2018/2019. godine Usluge podrazumijevaju
čišćenje trotoara i parkinga sa posipanjem soli, samo čišćenje bez posipanja ili samo posipanje (po potrebi i nalogu
ugovornog organa). Procijenjena vrijednost se odnosi na jedno (1) kompletno čišćenje sa posipanjem.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 90620000-9 Usluge čišćenja snijega
Dodatni predmet(i) 90630000-2 Usluge uklanjanja leda


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Navedeno u specifikaciji usluga - Programu zimskog održavanja

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trotoari i parkinzi navedeni u specifikaciji-Programu zimskog održavanja, ukupna površina jest 49.100 m2

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Navedeno u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Navedeno u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Da.
Ugovor rezervisan samo za kandidate, odnosno ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj zaposlenih,
više od 50% lica s invaliditetom, a koji ne mogu obavljati poslove u normalnim uslovima.

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Da

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

12.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.10.2018. 11:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.10.2018. 12:00:00
Adresa i mjesto Opština Modriča, Vidovdanska 1, 74480 Modriča, sala za sastanke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Shodno odredbama člana 9. ZJN, kao jedan od kvalifikacionih uslova kandidati su dužni dostaviti potvrdu ili uvjerenje iz
službene evidencije nadležnog Fonda kojom se potvrđuje da ponuđač zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Čedo Tripić, Nada Milojević
Adresa Vidovdanska 1
Poštanski broj 74480 Modriča (sp bl)
Opština/Grad Modriča
Telefon (053) 810-511
Faks (053) 810-433
Elektronska pošta info@modrica.ba
Internet adresa www.modrica.ba

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: