Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 08:44

Nabavka usluga prevoza učenika JU Osnovna škola Cazin II, Cazin za 2018.godinu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

179-7-2-10-3-9/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "CAZIN II" CAZIN
IDB/JIB 4263117480009
Kontakt osoba ERMINA MUHAREMOVIĆ
Adresa Ćuprija bb
Poštanski broj 77220 Cazin (bhp sa)
Općina/Grad Cazin
Telefon (037) 539-032
Faks (037) 539-031
Elektronska pošta oscazin2@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Unsko-sanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge prijevoza kopnom putnika i robe, uključujući usluge blindiranih vozila, i usluge dostave, osim usluga prijevoza
pošte

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

USLUGE PREVOZA UČENIKA JU OŠ "CAZIN II" CAZIN


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

USLUGE PREVOZA UČENIKA ZA JU OŠ "CAZIN II"CAZIN ZA 2018 GODINU

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

KAO U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU

III 4. Ograničenja za učešće

KAO U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

KAO U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

KAO U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

KAO U KONKURENTSKOM ZAHTJEVU

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

6.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.10.2018. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 10.10.2018. 11:00:00
Adresa i mjesto JU OŠ "CAZIN II" CAZIN ĆUPRIJA BB

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

USLUGE PREVOZA UČENIKA


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

USLUGE PREVOZA UČENIKA LOT1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

USLUGE PREVOZA UČENIKA ZA JU OŠ "CAZIN II2 CAZIN

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

7575,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7575,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "CAZIN II" CAZIN

VI Dodatne informacije

USLUGE PREVOZA UČENIKAANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

USLUGE PREVOZA UČENIKA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

USLUGE PREVOZA UČENIKA ZA JU OŠ "CAZIN II" CAZIN

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 60000000-8 Prevozne usluge (osim prevoza otpada)
Dodatni predmet(i) 60112000-6 Usluge javnog cestovnog prevoza

III Ukupna količina ili obim ugovora

2775,00

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2775,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

31.12.2018.

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "CAZIN II"CAZIN

VI Dodatne informacije

USLUGE PREVOZA UČENIKA

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: