Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2018. 08:17

(aukcija) Nabavka usluga održavanja sistema unutrašnje kontrole

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 02.10.2018.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

243-7-2-174-3-43/18ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv SUD BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200057260002
Kontakt osoba Mirsel Šaković
Adresa Kraljice Jelene 88
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Novi Grad (Sarajevo)
Telefon (033) 707-100
Faks (033) 707-351
Elektronska pošta ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba
Internet adresa www.sudbih.gov.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Usluge, Usluge održavanja i popravki

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

5

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

27350,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge održavanje sistema unutrašnje kontrole


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka usluge održavanje sistema unutrašnje kontrole

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Navedeno u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Navedeno u TD

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

III 9. Posebni uslovi za ugovore o javnim uslugama

III 9.a. Izvršenje usluga ograničeno za određenu profesiju

Ne

III 9.b. Pravne osobe moraju naznačiti imena i stručnu kvalifikaciju osoba odgovornih za izvršenje usluga

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

16.10.2018.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 16.10.2018. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 16.10.2018. 12:15:00
Adresa i mjesto Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Kontakt osobe:
Mirsel Šaković
tel: 033 707 313
e-mail: mirsel.sakovic@sudbih.gov.ba
Ranka Crkvenjaš
tel/fax: 033 707 351
e-mail: ranka.crkvenjas@sudbih.gov.ba


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje tihog alarma, sistema javnog razglasa i sistema protuprovale

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

nalazi se u obrascu za cijenu ponude Aneks 2 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 SarajevoANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje sistma vatrodojave

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje sistema vatrodojave

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

nalazi se u obrascu za cijenu ponude Aneks 2 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 SarajevoANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje PPZ aparata i hidrantske mreže

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje PPZ aparata i hidrantske mreže

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

nalazi se u obrascu za cijenu ponude Aneks 2 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

2550,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 SarajevoANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje opreme za video nadzor

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje opreme za video nadzor

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

nalazi se u obrascu za cijenu ponude Aneks 2 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6000,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 SarajevoANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje opreme za kontrolu pristupa

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Održavanje opreme za kontrolu pristupa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 50000000-5 Usluge popravaka i održavanja
Dodatni predmet(i) 50610000-4 Usluge popravaka i održavanja sigurnosne opreme

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

nalazi se u obrascu za cijenu ponude Aneks 2 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

6800,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Sud BiH, Kraljice Jelene 88, 71000 Sarajevo

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: