BiH korak bliže izradi integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

BiH korak bliže izradi integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova

07.02.2019. 09:44 / Izvor: Akta.ba

GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost (ORF-EE) organizovao je dvodnevnu radionicu na temu izrade integrisanih Nacionalnih energetskih i klimatskih planova (NEKP) u Sarajevu. Radionica je održana 5. i 6. februara 2019. u Hotelu Europe.  

Radionica je okupila više od 80 učesnika, među njima članove Radne grupe za izradu NEKP-a u Bosni i Hercegovini (BiH) za period 2021.-2030. Članovi radne grupe bili su predstavnici i predstavnice nadležnih ministarstava na državnom i entitetskom nivou, Brčko Distrikta, javnih komunalnih preduzeća, fondova za zaštitu okoliša/životne sredine, trgovinskih i privrednih komora na svim upravnim nivoima, naučno-obrazovnih i drugih institucija relevantnih u sektoru energije i klime. Radionici su prisustvovali i predstavnici međunarodnih organizacija poput Energetske zajednice, UNDP-a BiH, USAID-a i SIDA-e.

Koordinator radionice bilo je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

BiH je kao ugovorna strana u Energetskoj zajednici (EZ) obavezna da izradi integrisani Nacionalni energetski i klimatski plan (NEKP) u skladu s Preporukom 2018/1/MC-EnC Ministarskog vijeća EZ.

Irina Lazzerini, ekspertica za održivu energiju pri Energetskoj zajednici, iskoristila je priliku tokom događaja da pojasni svrhu i strukturu planova, dajući pregled vremenskog okvira za njihovu pripremu i krajnji rok za njihovu predaju. Naglasila je važnost regionalne saradnje u pripremi funkcionalnih NEKP-a, posebno se pozivajući na korištenje sinergija i zajedničke izazove koji su isti za sve zemlje Jugoistočne Evrope.

Izjavila je da je "od ključne važnosti iskoristiti ovu radionicu za formiranje radnih grupa koje se odnose na 5 dimenzija obuhvaćenih NEKP-om,  a to su energetska sigurnost, puna integracija unutrašnjeg tržišta energije, energetska efikasnost, dekarbonizacija, te istraživanje, inovacije i konkurentnost, kao i definisanje upravne i koordinacijske strukture za izradu NEKP-a".


Admir Softić, pomoćnik ministra za energiju u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, zahvalio se GIZ-u tj. Otvorenom regionalnom fondu za Jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost za podršku u procesu izrade NEKP-a. Iskoristio je priliku da naglasi energetsku sigurnost kao važnu komponentu u okviru izrade NEKP-a.

Na skupu su održane prezentacije i diskusije na temu NEKP-a uz ilustracije najbolje prakse na primjerima Slovenije i Hrvatske, kao i na temu trenutne politike, institucionalnog pejzaža i strukture aktera u BiH. Drugi dan radionice bio je posvećen radnim grupama.

Zaključci skupa se odnose na dogovorene naredne korake u procesu izrade NEKP-a, kao i vremenski okvir za svaku od tematskih radnih grupa aktivnih u okviru 5 dimenzija Energetske unije.

"Implementacija NEKP-a će Bosni i Hercegovini omogućiti integraciju energetskih i klimatskih ciljeva kao i odgovarajućih politika i mjera, čime će doprinijeti usklađivanju energetskih politika s politikama EU. Samim tim će smanjiti administrativna opterećenja i osigurati veću koherentnost i dugoročniju predvidljivost investicija", rekao je Joachim Gaube, menadžer Otvorenog regionalnog fonda za energetsku efikasnost. Dodao je  još "ovo je ključno postignuće za BiH i regiju, s obzirom na to da je NEKP relativno nov instrument koji integriše više drugih sektorskih planova u cilju efikasnijeg i efektivnijeg donošenja sektorskih politika".

Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu - Energetska efikasnost pruža podršku procesu izrade NEKP-a u cijeloj regiji Jugoistočne Evrope u saradnji s Energetskom zajednicom i GIZ-ovim projektom "Razvoj kapaciteta za izradu klimatskih politika u zemljama JIE, Istočne Evrope, Južnog Kavkaza i Srednje Azije - Faza III".

Otvoreni regionalni fond implementira  Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) u ime njemačke vlade.

 

 

                                                                        

                                                                        

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti