BiH nema sistem suzbijanja korupcije kojim bi unaprijedila investicijsku klimu

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

BiH nema sistem suzbijanja korupcije kojim bi unaprijedila investicijsku klimu

21.11.2019. 13:10 / Izvor: Akta.ba

Prevara i korupcija dvije su najveće prepreke za privlačenje direktnih stranih investicija u BiH, kazao je to Eric Camus, savjetnik za ekonomske poslove Ambasade SAD u BiH prilikom početka obilježavanja Međunarodne inicijative Sedmice podizanja svijesti o prevarama koja se po prvi put obilježila i u BiH.

U okviru sedmice održana je panel diskusija na temu "Unapređenje investicijske klime kroz suzbijanje korupcije i prevare“ u okviru koje su izneseni primjeri i prijedlozi kako unaprijediti ovaj segment. Međunarodni stručnjaci iz ovih oblasti su zaključili da se samo hvatanjem u koštac sa prisutnim problemima i barijerama može unaprijediti ekonomija koja će rezultirati rastom radnih mjesta i poboljšanjem općeg blagostanja građana u BiH, ali da je za to potreban kompletan sistem, koji BiH trenutno ne posjeduje.

Emanuel Salinas, direktor Svjetske banke za BiH i Crnu Goru kazao je da šokantno da je u Siriji ili Sudanu lakše osnovati kompaniju nego što je to slučaju u BiH.

"Oko 776 dozvola je potrebno da bi se pokrenula kompanija u BiH. To je nešto više od 300 u FBiH i oko 319 u RS-u i dvije na državnom nivou. To je jedan masivni birokratski aparat koji otežava poduzetništvo. Tu su odmah razne mogućnosti za podmićivanja, kako bi dobili određenu dozvolu, to je sve jako skupo i oduzima dosta vremena. Naši podaci pokazuju da je više od pola ljudi koji investiraju je navelo korupciju kao značajnu prepreku", kazao je Salinas.

Istakao je da kada su gledali uticaj kako se to prenosi na ekonomiju i stanovništvo vidjeli su da u BiH samo jedan od 1.000 ljudi osniva svoju firmu, to je stopa poduzetničke aktivnosti, koja je jako niska. Kada je regija u pitanju Salinas je kazao da su u Makedoniji osnivaju  četiri kompanije na hiljadu ljudi ili sedam u Crnoj Gori, što je znatno više nego u BiH.

SAMO 6% ZAPOSLENIH ODRŽAVA BIROKRATSKI APARAT

"Ovo sigurno nije pokazatelj nedostatka volje ljudi već ogromni administrativni trošak koji vlada nameće poduzetnicima u BiH. I ono što ne iznenađuje kada su podaci uposlenih u privatnom  sektoru u pitanju, utvrdili smo šokantne brojke, obično ćete u drugim zemljama vidjeti da je visok omjer ljudi koji su zaposleni u privatnom sektoru i koji doprinose ekonomiji te zemlje, ovdje je procjena da svega šest posto stanovništava ima formalni posao u privatnom sektoru. Oni sa svim svojim porezima održavaju masivni aparat, na ovaj način se dolazi do zaključka da svi ostali rade u službi korupcije i prevare", pojasnio je Salinas.

Dobra vijest jeste, kako on kaže, da se ova situacija može promijeniti, ona nije fiksna, loša vijest je da je za te promjene potrebna vlada koja je fokusirana i predana na to da poboljša živote svojih građana, što BiH trenutno nema.

Sandrine Friscia, direktorica Ureda Evropske investicijske banke za BiH i Crnu Gor pojasnila je da EIB nikada neće tolerisati zaranjeno ponašanje u aktivnostima kao što su korupcija, prevara, tajne sporazume, opstukciju, pranje novca i finasiranje terorizma prilikom odobravanja sredstava za finansiranje.

"Sama banka EIB radi na sprječavnju korupcije i prevare na način da smo razvili politiku u borbi protiv podmičivanja koje se provodi na sve aktivnosti banke uključujući finasiranje projekata i druge aktivnosti. Prevara i korupcija su u tokom  2019. bili najčešći navodi koje je primila banka. Industrija, zdravstvo, edukacija, transport i poljoprivreda sa bili sektori koji su bili pod najvećim uticajem", kazala je.

Stana Marić, direktor za istrage u EBRD-u - London kazala je da u zemljama u kojima je korupcija dosta prisutna jako je bitno da privatne kompanije rade po pravilima, i da unaprjeđuju svoje poslovanje  kroz određene procese rada.

"EBRD koristi sankcije prvenstveno kao zaštitnu mjeru, ali ono što je bitno jeste da kompanije posjeduju programe koji su usklađeni sa antikorupcijom. Novac koji mi ulažemo je novac dioničar, poreznih obveznika i svi trebamo da nosimo odgovornost i dužnost da imamo mjere u sistemu koje omogućju da se taj novac koristi za investicije kojima je namijenjen, a ne da se zloupotrebljava za prevaru i korupciju. Mi imamo sistem sankcija kojeg se pridržavamo i on dobro funkcioniše, na način da se korisnik skida sa liste finasiranja od strane EBRD-a, na do tri godine. Na ovaj način mi štitmo svoje interese i svoje investicije a istovremeno povećavamo konkurenciju i polje na kojem se ovo može primjeniti", kaže Marić.

Marić dodaje kako su primjetili da se korupcija u privatnom sektoru javlja najviše zbog nedostatka znanja ili kapaciteta da se izgradi program usklađenosti sa antikorupcijskim radnjama.

Veoma je važno da kompanije budu otporne na korupciju i prevaru i da u svojim aktivnostima rade kroz tri linije odbrane počevši od uprave, kazao je Alexander Skrzynski, direktor za rizike, IFC Vienna.

"Poslovna klima je jako bitna i nju treba graditi na pravilan način. Uprava mora biti predana dobrom poslu, po svim etičkim standardima i kodeksima ponašanja koji kaže kako će organizacija tolerisati određene propuste, ali to sve prvo treba znati izgraditi. Druga linija odbrane je otpornost, u okviru koje mora biti usklađenost politike u samoj kompaniji koje su podudarne sa međunarodnim politikama, praksama rada i poslovanja. Neophodno je i da kompanije imaju službenika za usklađivanje ali i da imaju mehanizam za prijavljivanje korupcije za zaštitu uzbunjivača. Treća linija odbrane je da postoji interna i eksterna revizija koje prate rad", kazao je Skrzynski.

DM DROGERIE MARKT PRIMJER DOBRE PRAKSE

Jedan od dobrih primjera sprovedbe efikasne interne kontole jeste kompanija dm drogerie markt.

Matea Tadić-Antičević, finansijska menadžerica, ove kompanije kazala je da sistem interne kontrole uz uslov da je efikasan, kako se kod njih pokazao, doprinosi ostavrenju poslovnih ciljeva, podržava strategiju preduzeća i dopronsi boljem radnom okruženju.

"Zahvaljujući ovakvom načinu kontrole imate takvu situaciju, da pogreška ili prevara, ukoliko se dese i otkriju, društvo može podnijeti bez većih posljedica. Efikasan sistem internih kontrola se može postići na razne načine korištenjem raznih stručnjaka ili internim revizijama. Mi u dm smo osnovali radnu grupu sastavljenu od iskusnih i stučnih pojedinaca iz različitih oblasti, koja je dobila za zadatak kreiranje okvira za upravljanje risk sistemom interne kontrole", rekla je Tadić-Antičević.

Ova grupa u dm-u postoji sad već pet godina. Za ključne procese u firmi angažirali su stručnjake iz revizorskih kompanija. jer im je bilo važno da usklade poslovanje sa najboljim praksama.

"Naš sistem internih kontola radi paralelno sa ostalim procesima u firmi u koji su uključeni svi zaposlenici u firmi, jer se na taj način stvara dobro okruženje koje prihvata prijedloge. Prijedlozi su dobrodošli, oni se razmatraju i uključuju u prijedloge za poboljšanje procesa. Neki od njih se šalju i relavantnim institucijama u smislu izmjena određenih zakonskih odredbi. U osnovi smo fokusirani na implementaciju najboljih poslovnih praksi koje su prisutne na tržištu. Benefiti su ogromni, ovakav sistem kontrola donosi uspješnost u realizaciji svih zadanih ciljeva i zadataka", kaže ona.

Tadić-Antičević je dodala i to da su zbog neusklađenostih zakonskih regulativa u segmentima zapošljavanja donijeli interni pravilnik kojim garantuju ista prava radnika kako za one u FBiH tako i u RS-u. Trenutno rade na izradi internog pravilnika o zaštiti zviždaća, s obzirom da isti nije usvojen na nivou FBiH, u RS-u jeste.

Da bi se osigurao bilo kakav integritet u poslovanju i spriječile mnogo ozbiljnije zloupotrebe trebaju se uvesti efikasni mehanizmi kazala je Ivana Korajlić, direktorica Transparency International.

"Nepostojanje nefikasnih mehanizama za sprječavanje sukoba interesa, na pojedinim nivoima nemamo ni zakone koji to regulišu, zatim ne postoje mehanizmi za zaštitu prijavitelja korupcije u svim sektorima što je bitno, to su samo su neki od mehanizama koji narušavaju integritet poslovanja BiH", pojašnjava Korajlić.

Govori kako su svi ovi parametri doveli do toga da je BiH međunarodno prepoznata država u kojoj su svi procesi zarobljeni interesima nekolicine ljudi u državi.

"Jasno je da su svi, počevši od donošenja zakona, odluka pa do onih koji u krajnjem slučaju odlučuju da li će neko dobiti neku dozvolu, posao ili nešto tome slično su zarobljeni interesima malog broja ljudi, koji su opet nosioci izvršne i zakonodavne vlasti u našoj zemlji. Situacija u BiH je takva da kompletan državni sistem generira korupciju. Oni koji žele da se pridržavaju svih standarda na najbolji način, u jednom trnutku budu primorani da u uđu u sporne koruptivne prakse ili jednostavno ne osiguravaju dovoljno dobar sistem nadzora vezano za poslovanje u BiH, jer takvim načinom jedino mogu opstati na tržištu", kaže ona, te dodaje da tamo gdje su kontrole i nadzor oštriji te kompanije usklađuju svoja poslovanje, ali kada je BiH u pitanju oni na osnovu korupcije stiću svoj profit i od toga često ne odstupaju, nažalost. Upravo zbog toga je neophodno donijeti ključan zakonski okvir pa tek onda institucije nadzora.

I.M.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti