Program nove Vlade KS: Masovno zapošljavanje, digitalizacija obrta i mikropreduzeća...

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Program nove Vlade KS: Masovno zapošljavanje, digitalizacija obrta i mikropreduzeća...

Primarno fokusiranje u djelovanju Skupštine, Vlade i institucija Kantona Sarajevo bit će na sanaciji zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19.

04.01.2021. 11:07 / Izvor: Akta.ba

Nova Vlada Kantona Sarajevo, kako je najavljeno, bit će imenovana sutra, 5. januara, a činit će je Naša stranka, Narod i pravda, SDP BiH uz podršku samostalnih zastupnika. Shodno tome, napravili su Program skupštinske većine za period 2021 -2022. , a kako bi unaprijedili kvalitetu života građana i građanki Kantona Sarajevo. Ovaj dokument postavlja suštinski okvir saradnje između stranaka potpisnica i, kako kažu, "postavlja temelje vizije Kantona Sarajevo, kao istinskog glavnog grada Bosne i Hercegovine, građanskih vrijednosti i multietničkih temelja, s modernom, efikasnom i transparentnom upravom".

Primarno fokusiranje u djelovanju Skupštine, Vlade i institucija Kantona Sarajevo bit će na sanaciji zdravstvenih, socijalnih i ekonomskih posljedica pandemije bolesti COVID-19.

U Programu se navodi da će se uraditi reforma i depolitizacija obrazovanja, revitalizacija komunalne infrastrukture u nadležnosti KS, poboljšanje uvjeta rada i snažnija zaštita radničkih prava, unapređenje poslovnog okruženja, unapređenje položaja mladih. Zalagat će se i za pronatalitetne politike i podršku porodici te smanjenje troškova javne uprave i administracije u KS.

Značajne planove su najavili i iz Ministarstva saobraćaja KS, poput nastavka projekta tramvajske pruge prema Hrasnici, ali i izgradnje trolejbuske mreže do Vogošće.

Kao prioritetne mjere su naveli: Hitno pristupanje izradi rebalansa budžeta u skladu s ekonomskim uvjetima izazvanim pandemijom bolesti COVID-19, sa fokusom na racionalizaciju svih izdataka izuzev onih koji služe očuvanju postojećih i otvaranju novih radnih mjesta u privredi; Novi programi masovnog zapošljavanja u toku pandemijske krize s fokusom na reformirane programe, javne radove, zapošljavanje mladih i teže upošljivih radnica i radnika.

Kratkoročne mjere (izvršenje do kraja mandata u jesen 2022.)

● Dovršetak procesa ukidanja i umanjenja kantonalnih parafiskalnih nameta. Revizija oporezivanja poklona i nasljeđa i preispitivanje politike prema nekorištenim privatnim i poslovnim nekretninama;

● Završetak projekta “Boljom upravom do bržeg ekonomskog rasta u Bosni i Hercegovini”;

● Izrada studije Future Studies (Studija budućnosti) Kantona Sarajevo u cilju poboljšanja strateških, ekonomskih i kulturnih prednosti Kantona Sarajevo, identifikacija potencijalnih budućih izazova i mogućnosti, jačanje sposobnosti izvršne i upravne vlasti za suočavanje s izazovima i provođenje efikasnih reformi, nalaženje odgovarajućih metodoloških alata koje Vlada Kantona Sarajevo treba razvijati;

● Uspostava Registra finansijskih obaveza u Kantonu Sarajevo i usvajanje Zakona o registru finansijskih obaveza;

● Implementacija modula stalnih sredstava u okviru cloud sistema za trezorsko poslovanje;

● Uspostava Registra finansijskih potraživanja u Kantonu Sarajevo. Uspostavljanje jedinstvene evidencije potraživanja u Kantonu Sarajevo, poboljšanje metodologije i dinamike naplate potraživanja, definisanje mjera prema dužnicima i dužnicama koji ne izmiruju svoje obaveze prema Kantonu Sarajevo, sa krajnjim općim ciljem povećanja budžetskih prihoda;

● Izmjenama i dopunama Zakona o robnim rezervama, te njegovim usklađivanjem sa zakonima na višim nivoima osigurati da rad Direkcije za robne rezerve bude transparentniji i efikasniji, naročito u pogledu procedure nabavki i organizacije Direkcije;

● Izgradnja kapaciteta Direkcije za robne rezerve u oblasti intervencija na tržištu u slučaju poremećaja snabdjevenosti stanovništva i privrede;

● Analiza i sistematizacija radnih mjesta u svim javnim ustanovama;

● Objedinjavanje procesa javnih nabavki kako Vlade, tako i Skupštine Kantona Sarajevo;

● Reduciranje i strožija kontrola dodjele sredstava iz tekućih transfera, jednokratne pomoći i interventnih sredstva;

● Transformacija Zavoda za izgradnju i Zavoda za planiranje razvoja u smislu osnaženja Zavoda za izgradnju da vodi i nadzire projekte svih kantonalnih resora i osnaženja Zavoda za planiranje u polju razvojne politike i kapaciteta za ispunjenje obaveza iz polja evropskih integracija;

● Osnaživanje budžetske inspekcije radi efikasnijeg praćenja utroška budžetskih sredstava;

● Analitički prikaz finansiranja projekata koje ujedno finansira Kanton Sarajevo i drugi nivoi vlasti;

● Donošenje kantonalnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća;

● Donošenje kantonalnog zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu;

● Proširiti nadležnosti Ureda za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo na davanje mišljenja o usklađenosti propisa sa pravnom stečevinom EU.

U Programu su koncizno navedeni svi prioriteti i planovi svih ministarstava u KS.

Tako su za Ministarstvo privrede predviđene sljedeće mjere: 

 ● Zaštita šuma na području Kantona Sarajevo uz pojačane aktivnosti inspekcijskih organa uz saradnju sa MUP-om KS; ●

Izmjena Zakona o šumama u cilju rješavanja problema čuvara šuma;

● Realizacija projekta urbanih šuma kao dio globalne UN inicijative Great Green Walls for Cities i vid rješenja za problem aerozagađenja.

● Izrada studija ekonomske održivosti svakog od kantonalnih javnih preduzeća;

● Izrada strategije za razvoj ključnih industrija u okolnostima nastalim uslijed pandemije;

● Unapređenje industrijskih i poslovnih zona i poboljšanje pogodnosti poslovanja u njima u saradnji s lokalnom zajednicom;

● Podrška razvoju centara za poduzetništvo, poduzetničkih inkubatora, klastera, tehnoloških parkova, zona male privrede i start-up firmi;

● Podrška pristupu kapitalu pod povoljnim uvjetima finansiranja za potrebe prevazilaženja krize likvidnosti i revitalizacije poslovanja;

● Analiza efekata dosadašnjih programa podrške privredi;

● Analiza efekata programa razvojne agencije SERDA, koji su finansirani sredstvima Kantona Sarajevo;

● Razvoj novih i revidiranje postojećih programa poticaja podrške privrednicima i privrednicama i razvoju poduzetništva s posebnim naglaskom na akvizicije novih tehnologija, podrške inovacijama, razvoju ljudskog kapitala, razvoju “inter-firm” kolaboracije te promoviranja vertikalne integracije;

● Uspostaviti program podrške digitalizaciji poslovanja obrta i mikropreduzeća;

● U saradnji s općinama, uz mogućnost sufinansiranja, redefinisati dinamiku i/ili način plaćanja “zemljišne rente” i drugih naknada po osnovu kupovine/korištenja zemljišta za potrebe etabliranja novih i proširenja prerađivačkih/proizvodnih kapaciteta;

● U saradnji s Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih podržati programe uvezivanja obrazovnih institucija sa strateškim granama industrije, s ciljem obuke i zapošljavanja neophodnih ljudskih resursa;

● Izmjena Zakona o turizmu; racionalizirati broj ljudi u upravljačkim strukturama Turističke zajednice s ciljem finansijske održivosti, a zbog pada prihoda iz osnovnih izvora (članarina, boravišne takse);

● Kreiranje uvjeta i programa za razvoj socijalnog poduzetništva.

Cjelokupni Progam i plan djelovanja nove Vlade KS pročitajte ovdje

B.K.

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti