Inspekt RGH Sarajevo: Sigurnost u kvalitet je najveća dobit

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Inspekt RGH Sarajevo: Sigurnost u kvalitet je najveća dobit

Stalnim aktivnostima i ambicijama da postane regionalni lider i inovator u inspekciji i ispitivanju, Inspekt RGH je posebnu pažnju posvetio kvalitetnom upravljanju svojim procesima, optimalnoj organizaciji u cilju što bržeg i efikasnijeg odgovora na zahtjeve klijenata i permanentnom obučavanju svojih zaposlenih kako bi se podigla njihova kompetentnost i pratio razvoj u oblasti inspekcije i ispitivanja.

29.08.2014. 14:59 / Izvor: eKapija.ba

Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je renomirana kontrolna kuća sa višedecenijskim iskustvom na poslovima kontrole kvaliteta i kvantiteta roba. Kvalitet usluga koje pružamo obezbijedio je našoj kompaniji lidersku poziciju u domenu kontrole i laboratorijskih ispitivanja svih vrsta ugljeva, nafte i naftnih derivata, mineralnih sirovina, biomase, otpadne vode, zraka, buke, tla, duhana, uzorkovanja, analize i izrade elaborata o kvalitetu rudnih nalazišta, itd. u regionu i šire.

Pravni je nasljednik kompanije Juginspekt Sarajevo, OOUR-a Rude, Goriva i Hemikalije. Raspadom bivše države mijenja naziv u Inspekt RGH d.d. Sarajevo, a od 19.01.2009. godine posluje pod imenom Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo. Sjedište Društva je u Sarajevu, a njegova osnovna djelatnost kontrola kvaliteta i kvantiteta roba.

Stalnim aktivnostima i ambicijama Top menadžmenta da postane regionalni lider i inovator u inspekciji i ispitivanju, Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je posebnu pažnju posvetio kvalitetnom upravljanju svojim procesima, optimalnoj organizaciji u cilju što bržeg i efikasnijeg odgovora na zahtjeve klijenata i permanentnom obučavanju svojih zaposlenih kako bi se podigla njihova kompetentnost i pratio razvoj u oblasti inspekcije i ispitivanja. Još 1997. godine implementirani su zahtjevi međunarodnog standarda ISO 9002:1994 čime je Inspekt RGH tada postao druga kompanija u Bosni i Hercegovini nosiocem certifikata za implementaciju sistema kvaliteta shodno zahtjevima standarda ISO 9002:1994. Nadalje su razvojem sistema kvaliteta krajem 2000. godine implementirani zahtjevi međunarodnog standarda ISO 9001:1994, a kao kruna uspješnog poslovanja i opredijeljenosti Top menadžmenta početkom 2002. godine i zahtjevi ISO 9001:2000. Danas Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo posjeduje certifikat br. CRO19009Q izdat od strane Bureau Veritas Certification – BVC za oblast: neovisna inspekcija i laboratorijsko ispitivanje nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcija poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa/plina i potrošačkih proizvoda, koji potvrđuje usklađenost implementiranog sistema upravljanja sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008.

Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je pokazao visok stepen svjesnosti problema zagađenja okoliša i potrebe da se isti minimiziraju tako što je krajem 2010. godine obavio uspješnu certifikaciju prema zahtjevima standarda ISO 14001:2004. Usklađenost primijenjenog sistema upravljanja sa zahtjevima okolinskog upravljanja potvrđena je, u kontinuitetu, na nadzornim ocjenjivanjima kao i uspješno provedenom certifikacijom od strane Bureau Veritas Certification – BVC u 2014. godini za oblast: neovisna inspekcija i laboratorijsko ispitivanje nafte i naftnih derivata, čvrstih mineralnih goriva, rude boksita, otpadnih voda, proizvoda bazne hemije i inspekcija poluproizvoda iz boksita, prirodnog gasa/plina i potrošačkih proizvoda, br. certifikata CRO19087E.

Paralelno sa razvojem sistema upravljanja kvalitetom i zaštitom životne sredine Inspekt RGH razvijao se i sistem upravljanja ispitnog laboratorija i inspekcijskog tijela. Shodno tome sredinom augusta 2002. godine kod Instituta za akreditiranje BiH – BATA, Ispitni laboratorij Inspekt RGH dobio je prestižnu akreditaciju za usklađenost sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025, što je rezultiralo izdavanjem akreditacijskog certifikata br. LI-03-01 za područje hemija, obim: čvrsta, tečna goriva i maziva i proizvodi od boksita, čime je postao prvi laboratorij u BiH i šire nosiocem ovakve vrste akreditacije. U narednim godinama područje akreditacije Ispitnog laboratorija u Kaknju prošireno je za brojne metode, a danas broji preko stotinu i dvadeset metoda iz oblasti tečnih naftnih goriva, maziva, uglja, koksa, krutih biogoriva, boksita, otpadnih voda, duhana i duhanskih proizvoda, vazduha (emisije iz stacionarnih izvora) i mjerenja nivoa buke.

Danas, Ispitni laboratorij Kakanj je jedan od lidera u ocjenjivanju kvaliteta sa ispitnim rezultatima koji se mogu mjeriti sa nalazima najsuvremenijih laboratorija u svijetu. Također, ovim je omogućeno da rezultati koje daje Ispitni laboratorij Inspekt RGH budu priznati svugdje u svijetu bez naknadnog preispitivanja, što je od ogromnog strateškog značaja u konačnici i za samu državu BiH.

Početkom 2004. godine Inspekcijsko tijelo Inspekt RGH dobija prestižnu akreditaciju od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, akreditacijski certifikat br. IN-03-02, čime je potvrđena usklađenost primijenjenog sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima BAS ISO/IEC 17020:2001 i to za Inspekcijsko tijelo tip "A" odnosno Inspekcijsko tijelo koje obavlja usluge za treću stranu. Kontinuirana akreditacija, potvrđena brojim nadzornim ocjenjivanjima tijekom godina od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA, dokaz je kompetentnosti, neovisnosti i nepristrasnosti Inspekcijskog tijela Inspekt RGH. Danas, oblast akreditacije obuhvaća obavljanje kvalitativne i kvantitativne inspekcije nafte i naftnih proizvoda, kvalitativne inspekcije čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), kvalitativne inspekcije rude boksita i proizvoda od boksita, inspekciju proizvoda bazne hemije, uzorkovanje prirodnog gasa, monitoring otpadnih voda i inspekciju sadržaja deklaracije proizvoda prema međunarodno priznatim standardima.

Osluškujući potrebe tržišta, a kako bi zadržali poziciju regionalnog lidera i inovatora u kontroli i ispitivanju, Top menadžment Inspekt RGH je 2012. godine pokrenuo postupak akreditacije Ispitnog laboratorija u Tuzli. U 2013. godini uspješno je provedeno akreditacijsko ocjenjivanje od strane Instituta za akreditiranje BiH – BATA i Ispitnom laboratoriju Tuzla je dodijeljen akreditacijski certifikat br. LI-03-03, čime je potvrđena usklađenost primijenjenog sistema upravljanja kvalitetom sa zahtjevima BAS EN ISO/IEC 17025:2006. Oblast akreditacije Ispitnog laboratorija Tuzla obuhvaća izvođenje fizičko-hemijskih ispitivanja čvrstih goriva, fizičko-hemijskih i bioloških ispitivanja i uzorkovanja otpadnih voda s navedenim metodama.

Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je također angažiran na poslovima zakonske kontrole kvaliteta roba pri uvozu/izvozu, za šta posjeduje ovlaštenja od strane Federalnog Ministarstva trgovine.

Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je punopravni član IFIA-e (International Federation for Inspection Agencies – London). Članstvo u IFIA-i, (čiji su članovi najpoznatije kontrolne kuće na svijetu: SGS, Bureau Veritas SA, Saybolt International BV), te stalno prisustvo na seminarima organiziranim od strane IFIA-e omogućilo je našoj firmi stalno praćenje najnovijih dešavanja u svijetu kontrole kvaliteta i kvantiteta robe, čime je našoj organizaciji omogućeno da razmjenjuje iskustva sa svjetski renomiranim kućama u oblasti kontrole kvaliteta i kvantiteta robe. Ispunjavanje strogih zahtjeva IFIA-e koji se tiču dokazivanja neovisnosti, nepristrasnosti, čestitosti, implementacija pravila borbe protiv mita i pravila fer i poštenog marketinga omogućila su našoj firmi da na našim dokumentima stoji izjava:

Društvo radi u suglasnosti sa pravilima Međunarodne organizacije inspeksijskih organizacija - IFIA London.

Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo je organizacioni član ASTM-a (American Society for Testing and Materials) čime mu je omogućeno da učestvuje u razvoju i da redovno dobija važeća izdanja ASTM standarda. "Ovim članstvom kao firma imamo visok rejting kod svih članica ASTM, a shodno tome i posebne privilegije. Krajem 2008. godine Kolegij direktora ASTM-a iz Amerike je odlučio da se naš angažman na promociji i dosljednom korištenju ASTM standarda nagradi time što su nam na vlastitoj web stranici dodijelili značajan prostor za prezentaciju naše firme, što se može vidjeti ako se klikne na link i u otvorenom registru pod slovom "I" se nalazi naš promotivni materijal", ističu iz Inspekt RGH-a.

Danas Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo ima 85 zaposlenih od kojih je većina specijalizirana za kontrolu kvaliteta i kvantiteta različitih roba (zaposleno u Podružnicama, Ispitnim laboratorijima i punktovima širom BiH). Kako bi se na najkvalitetniji način odgovorilo zahtjevima klijenata, primarni cilj je podizanje tehnološkog nivoa opreme i usavršavanje zaposlenih, putem internih i eksternih edukacija, angažiranih na kontroli roba.

Usluge koje Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo pruža pri obavljanju kontrole kvaliteta i kvantiteta roba pri uvozu / izvozu roba, u internom i spoljno-trgovinskom prometu roba, tokom ulaza u proces proizvodnje ili izlaza iz procesa proizvodnje kao i tokom eksploatacije u svim životnim fazama.

Akreditirane metode inspekcijskih poslova prema BAS ISO/IEC 17020 u oblasti nafte i naftnih proizvoda, čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), rude boksita i njenih proizvoda i proizvoda bazne hemije:

• Kvantitativna inspekcija,
• Kvalitativna inspekcija i ostali akreditirani inspekcijski poslovi,
• Proizvodi za ocjenu uskladjenosti sadrzaja deklaracije,
• Zakonske kontrole – kontrola roba pri uvozu, monitoring tečnih naftnih goriva,
• Ekologija – Monitoring otpadnih voda I određivanje EBS,

Ostali Inspekcijski poslovi koje Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo obavlja pri kontroli kvaliteta i kvantiteta roba u okviru svoje djelatnosti:

• Kontrola kvantiteta robe,
• Kontrola kvaliteta robe,
• Kontrola gotovih industrijskih proizvoda,
• Kontrola ulaznih sirovina u industriji,
• Kontrola pakovanja,
• Kontrola otpreme robe,
• Kontrola uskladištenja robe,
• Kontrola skladišnog prostora,
• Kontrola rukovanja robom,
• Kotrola transportnih/prevoznih sredstava,
• Uzorkovanje širokog spektra roba,
• Ostali slični poslovi.

Akreditirane metode laboratorijskog ispitivanja prema BAS EN ISO/IEC 17025 u oblasti nafte i naftnih proizvoda, čvrstih mineralnih goriva (ugljevi), rude boksita:

• Analize svih vrsta ugljeva
• Analiza biomase
• Analize svih vrsta motornih ulja (nova, otpadna, rabljena, hidraulična)
• Analize svih vrsta nafte i naftnih derivata (loživa ulja, motorni benzini, dizel gorivo, avionska goriva)
• Analize boksita
• Analiza duhana i duhanskih prerađevina
• Analiza uzoraka istražnih bušotina uglja i ostalih ruda

Ostali poslovi laboratorijskog ispitivanja koje Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo obavlja pri kontroli kvaliteta i kvantiteta roba u okviru svoje djelatnosti:

• Analize ruda nemetala,
• Analize koksa,
• Analize proizvoda bazne hemije,
• Analize potrošačkih proizvoda,
• Analize proizvoda za široku potrošnju,
• Preuzimanje i predaja robe,
• Garancija količine,
• Garancija kvaliteta,
• Ostali slični poslovi

• Ispitivanja sastava i čistoće minerala, ruda, nafte, naftnih derivata itd.
• Ispitivanje kvalitete, kvantiteta i pouzdanosti
• Ispitivanje i mjerenje ekoloških pokazatelja, onečišćenja zraka i vode itd.

Usluge koje Inspekt RGH d.o.o. Sarajevo pruža pri obavljanju lučkih poslova na kontroli kvaliteta i kvantiteta robe:

• Kontrola kvaliteta robe
• Kontrola kvantiteta robe
• Kontrola pakovanje
• Kontrola otpreme robe
• Kontrola uskladištenja robe
• Kontrola skladišnog prostora
• Kontrola i nadzor nad načinom rukovanja robom
• Kontrola prevoznih sredstava
• Atestiranje
• Laboratorijsko ispitivanje
• Uzorkovanje
• Ekspertiza
• Specijalni pomorski poslovi
• Utvrdjivanje težine gazom broda
• Pomorske ekspertize
• Brojanje tereta
• Kontrola brodskih skladišta, prije/poslije najma
• Preliminarna kontrola brodskih skladišta
• Kontrola slaganja za vrijeme ukrcaja
• Kontrola tereta za vrijeme ukrcaja
• Kontrola slaganja
• Kontrola oštećenja u ime osiguratelja
• Havarijske ekspertize

Rješenjem br. 05-03-50-871/09 od 04.02.2009. godine izdatog od strane Ministarstva vanjske trgovine i ekononskih odnosa “Inspekt RGH” d.d. Sarajevo (inspekcijsko tijelo) je ovlašten za ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva prema odredbama Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva (Sl. Glasnik BiH br. 27/02), “Inspekt RGH” d.d. Sarajevo tj. za provođenje Monitoringa kvaliteta tečnih naftnih goriva. Rješenjem br. 11-05-2571/02 od 2. marta 2004. godine kao i dopunskim

Rješenjem br. 11-05-2571/2-04 od 24. avgusta 2004. godine izdatim od strane Federalnog ministarstva trgovine “Inspekt RGH” d.d. Sarajevo je ovlašten da, obavlja kontrolu kvaliteta pri uvozu / izvozu proizvoda koji podliježu obaveznoj kontroli kvaliteta u skladu sa Zakonom o kontroli kvaliteta određenih proizvoda pri uvozu/izvozu (“Sl. Novine F BiH”, br. 21/97) i Pravilniku o obavljanju kontrole kvaliteta proizvoda pri uvozu izvozu (“Sl. Novine F BiH”, br. 39/98).

Rješenjem broj UP-I-05-1-25-2-3/10 od 02.02.2010 godine izdatim od strane Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva Ispitni labotratorij za otpadne vode Inspekt-RGH d.o.o. Sarajevo je ovlašten za kontrolu otpadnih voda I određivanje EBS shodno Zakonu o vodama (Sl. novine F BiH broj 70/06), te Pravilniku o graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihobvog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik (Sl. novine F BiH broj 50/07) i Pravilniku o načinu obračunavanja ,postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade I posebnih vodnih naknada (Sl. novine F BiH broj 92/07).

 

*Pri preuzimanju teksta s portala Akta.ba potrebno je navesti izvor i linkovati tekst.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber +387 60 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti