al
Cremico - Novi proizvod iz firme GRIZELJ za kremiranje kućnih ljubimaca

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Cremico - Novi proizvod iz firme GRIZELJ za kremiranje kućnih ljubimaca

14.03.2018. 09:20 / Izvor: Akta.ba

Kreativni tim projektno-konstrukcionog-biroa GRIZELJ, razvio je suvremeni novi proizvod Cremico za etički, humano, kremiranje uginulih kućnih ljubimaca, koji je uspješno testiran u  znanstveno istraživačko - razvojnoj laboratoriji firme ITG, čime je proširen asortiman ponude i stečeni uvjeti za plasman na tržište.

"S obzirom da svakim danom kućni ljubimci postaju sastavni dio društva, a pogotovo koji su u funkciji podrške u svakodnevnom životu čovjeka i da u BiH nema osiguran prostor za ukop kućnih ljubimaca namjenski smo razvili Cremico kao bi u obliku urne imali mogućnost korektnog čuvanja pepela i uspomenu na svog kućnog ljubimca u ambijentu življenja.  Kroz visok stupanj energijske efikasnosti reduciran je utrošak energenta u procesu kremiranja,  a time je značajno smanjenja  i emisija stakleničkih plinova čime su zadovoljene EU direktive  2009/28/EC  i 2012/27/EC . Poštivajući sve nove EU direktive i norme u sigurnosnim i okolišnim  gledištima   razvili smo Cremico novi proizvod; krematorij za kućne ljubimce,  koji kroz program ENERGETIS zadovoljava i  ostvaruje visoku energijsku efikasnost uz racionalno korištenje energije iz obnovljivih izvora sa svim ekološkim, energijskim i ekonomskim benefitima  sa nula otpada", pojašnjava Edvina Kamenjašević, MA dipl. ing. maš. istraživač i suradnik firme GRIZELJ.       

Riječ je o novom pristupu ekološkim naprednim autoriziranim, virtualnim i autentičnim tehnologijama ꓥVꓥ - Tech, u zaštiti okoliša i prirode sa emisijom polutanata prema recipijentima;  bez boje, okusa, mirisa, lebdećih čestica.  

Odlike novih naprednih tehnologija i tehnika primijenjenih u Cremico procesu kremiranja koristi se: inaktiviranje – izolacija materije od prirodnih uticaja; sunce, kiša, snijeg, vjetar i materije na okoliš i prirodu, dezodorizacija – odstranjivanje/neutralizacija neugodnog smrada, dekontaminacija – neutralizacija kontaminirajući materija, karbonizacija – kremiranje u inertni pepeo, detoksikacija – odstranjivanje  i neutralizacija toksina (furana, dioksina), dekarbonizacija – smanjenje emisije stakleničkih plinova u emisiji, čime su stečeni eksploatacioni uvjeti da se Cremico može instalirati u sklopu veterinarskih stanica bez negativnog ekoloških uticaja po urbani ambijent življenja.

Kuriozitet  tehnološkog i tehničkog rješenja je korištenje otpadne toplotne energije iz humanog procesa kremiranja kućnih ljubimaca  konvertiranjem u toplinsku energiju za grijanje objekta u zimskim mjesecima i u rashladnu energiju koja se može  koristiti u frižiderima u kojima se nalaze uginule  životinje koje čekaju na kremiranje, kao i za hlađenje objekta u ljetnim mjesecima.

Kapacitet postrojenja Cremico za kremiranja je do 50 kg/h, uz zadovoljenje svih humanih, veterinarskih, zdravstveno-higijenskih uvjeta i može da radi u diskontinuitetu zadovoljavajući  ekonomska gledišta.

"Spremamo za obrazovne i inspekcijske organe program edukacije o humanom,  ekološkom, zdravstveno - veterinarski i sanitarno - higijenskom postupanju sa animalnim “otpadom“ (NŽP) kao i za neispravne prehrambene artikle i isteklog roka upotrebe, sukladno i primjenu najbolje raspoložive tehnologije BAT,  najbolje raspoložive prakse BAP i najbolja dostupna iskustva BAE", komentira Tomislav Grizelj, erudit okoliša.

Iz firme GRIZELJ ujedno pozivaju sve zainteresirane potencijalne kupce, a i ostale subjekte koji imaju problema sa zbrinjavanjem animalnog otpada (klaoničkog konfiskata) da im se mogu javiti radi korektnog eko rješenja njihovih problema.

Kroz program Cremico plus nude još frižidere – komore za čuvanje uginulih kućnih ljubimaca, internu transportnu opremu, radne stolove i ostale prateće namjenske elemente.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti