Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Finansiranje dijela plate: Lista prihvaćenih i odbijenih prigovora obrta u Starom Gradu

08.01.2021. 10:03 / Izvor: Akta.ba

Vlada Kantona Sarajevo, na 50. sjednici održanoj 30.12.2020. godine, donijela je Odluku o odobravanju i isplati sredstava za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine poslovnim subjektima čiji su prigovori prihvaćeni (Općina Stari Grad - april i maj 2020. godine, Općina Centar - maj 2020. godine i Općina Ilidža - maj 2020. godine).

Prigovori su bili upućeni na osnovu Javnog poziva za dodjelu sredstava poslovnim subjektima (fizička lica koja samostalno obavljaju registrovanu poslovnu djelatnost) sa sjedištem na području Općine Stari Grad za finansiranje dijela minimalne mjesečne neto plaće (u FBiH) za mjesec april i maj 2020. godine, a čije je poslovanje ugroženo zbog posljedica pandemije coronavirusa.

U nastavku pogledajte listu subjekata Općine Stari Grad kojima je odobreno finansiranje. Na listi se nalazi 63 subjekata, uglavnom taksista, kojima je raspodijeljeno 69.832,00 KM.

33 subjekta sy i nakon prigovora ponovo odbijeni.

 

OPĆINA STARI GRAD ZA MJESECE APRIL I MAJ 2020. GODINE

Rd. br.

ID broj

Podnosilac prigovora

Ispunjava uslove za april

Ostvaruje pravo za april KM

Broj zaposlenih april

Ispunjava uslove za maj

Ostvaraje pravo za maj KM

Broj zaposlenih maj

Ukupno KM

1.

4302527640009

AUTO ТАХI vl.Elvedina Hota

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

2.

4302810980002

OD ORIJENT-ARI vl.Mehović Tatjana

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

3.

4300648440004

ZOFKRARTFOR vl.Handžić Biogradilić Nina i Marić Mirjana

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

4.

4303019350000

OR DADA vl.Martinović Bahrija

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

5.

4300293480000

ZO Krojačka radnja vl.Šiljak Mina i Ćutahija Haris

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

6.

4303031050003

URČAJDŽINICA DŽIRLO vl.Džirlo Husein

da

406,00

1

da

406,00

1

812,00

7.

4301739450009

TR DINO vl.Ljutović Dino

da

406,00

2

ne

0

0

812,00

8.

4301020020002

AUTO TAXI Lisica Mirsad

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

9.

4302974400007

OR STUDIO 3 Frizerski salon vl.Nevzeta Kurtović

da

406,00

1

ne

0

0

406,00

10.

4300810720008

SO Kazandžijska radnja vl.Kobiljak Ahmed i Amer

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

11.

4302895950000

STUDIO TNT vl. Imrana Kapetanović

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

12.

4302080050004

ZOR YENI vl.Amina Ajanović i Alajbegović Jasmin

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

13.

4302822990003

ZOD JASMIN 1 vl Nuredini Lulzim i Nusreta

da

203,00

3

da

203,00

3

1.218,00

14.

4302262160000

ZOR HAZNA vl.Ramović Nermina i Mešanović Lejla

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

15.

4301844590002

SOR KRISTAL vl.Čolan Berina

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

16.

4301834010008

OD AMINA vl.Samir Tunović

da

203,00

3

da

203,00

2

1.015,00

17.

4303166140002

TD SO CHIC vl.Suada Bostandžić

da

406,00

1

da

406,00

1

812,00

18.

4300458580004

AUTO TAXI Hukara Meho

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

19.

4300022450008

AUTO TAXI Sanel Selmanović

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

20.

4300365650002

TAXIPREVOZNIK Gibović Nedim

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

21.

4300350460002

SOFR LAPIS vl.Nući Softić Teuta

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

22.

4302210280007

ZOR М&М vl.Saračević Muhidin i Kršo Mirza

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

23.

4302540310000

OKR SATEN vl.Kolar Fehrija

da

203,00

3

da

203,00

3

1.218,00

24.

4302483090006

SOR BAROK II vl.Klinić Namik

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

25.

4300074250007

Dekorater MUMINOVIĆ vl.Muminović Adnan

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

26.

4302656530007

SOR MELI vl.Kurbegović Melika

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

27.

4301037260007

SO Brijačka radnja AMAR vl.Kruščica , Amar

da

203,00

3

da

203,00

3

1.218,00

28.

4301552890005

TR MEGAMEDICA vl.Mahović Amira

da

203,00

1

ne

0

0

203,00

29.

4300300950009

SO Brijačka radnja vl.Mujagić Mubera

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

30.

4303033420002

MRS vl.Đurđević Fejza

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

31.

4302430990005

TRDANI vl.Kološ Ajla

da

406,00

3

da

406,00

3

2.436,00

32.

4302438380001

AUTO TAXI Podumljak Suvad

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

33.

4300292080008

AUTO TAXI Ismailović Zijad

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

34.

4302259290008

AUTO TAXI Adnan Herenda

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

35.

4300172260002

AUTO TAXI Bjelak Haris

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

36.

4301822780002

UR VIDIKOVAC vl.Čengić Ilvana

da

406,00

27

da

406,00

26

21.518,00

37.

4303060230002

Salon ljepote XL vl.Kulašević Alma

da

406,00

1

ne

0

0

406,00

38.

 

4300291860000

AUTO TAXI Kandžijaš Nermin

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

39.

4300406860009

AUTO TAXI Kaljanac Meksud

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

40.

4302475580002

SOR DEKS vl.Arapović Sabiha

da

203,00

3

da

203,00

3

1.218,00

41.

4300023770006

AUTO TAXI Bišćević Amil

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

42.

4302813490006

OD DINA vl.Karačić Sedina

da

203,00

I

da

203,00

1

406,00

43.

4301366320002

AUTO TAXI Kemal Bajraktarević

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

44,

4300553570008

AUTO TAXI Tuzlak Emir

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

45.

4300437660008

AUTO TAXI Mekić Elvir

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

46.

4300959790009

TAXI PREVOZNIK Čičić Haris

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

47.

4300646230002

ZOR vl.Batalović Enisa i Batalović Mirza

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

48.

4300809390002

SO Kazandžijska radnja Namik Aganović

da

203,00

3

da

203,00

3

1.218,00

49.

4302805980002

SORAIDA vl.Borovac Aida

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

50.

4303329030005

OD SU ADA VI Bajraktarević Suada

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

51.

4302542010003

TAXI PRIJEVOZNIK Geljo Mirza

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

52.

4300671000003

TAXI PREVOZNIK Kupusija Emir

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

53.

4303222310005

AUTO TAXI Garibović Arman

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

54.

4303279420001

AUTO TAXI Somo Jasmin

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

55.

4302546190006

HOTEL VIP vl. Pašić Tarik

da

406,00

7

da

406,00

8

6.090,00

56.

4300337280003

ZOR vl. Dizdarević Melisa i Dizdarević Senija

da

203,00

2

da

203,00

2

812,00

57.

4302086250005

SOR ZAMBAK vl. Kovačević Latnija

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

58,.

4302958620005

OD NEVZAT vl.Gojak Nevzat

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

59.

4302831630001

AUTO TAXI Bravo Edin

da

203,00

1

da

203,00

1

406,00

60.

4303197530003

UČKUR PITAvl. Isljami Avni

da

406,00

5

da

0

0

2.030,00

61.

4302329330002

UR AŠČINICA HEM vl.Muhamed Mujanović

da

406,00

4

da

406,00

4

3.248,00

62.

4302649590002

TR GULUM vl.Pustahija Lejla

da

406,00

3

ne

0

0

1.218,00

63.

4300013540002

SOR VIVA vl. Buljugić Indira

da

406,00

2

da

406,00

2

1.624,00

UKUPNO

69.832,00

 

LISTA ODBIJENIH PRIGOVORA NA REZULTATE JAVNOG POZIVA ZA ISPLATU PLAĆA OPĆINE STARI GRAD ZA MJESECE APRIL I MAJ 2020 GODINE

 

Red. br.

Br. predmeta i datum prijema

ID broj

Podnosilac prigovora

Obrazloženje

 

1

38754 06.10.20

4302157700007

UR BIFE MEJDAN vi Bjelonja Sanela

Nije podnio zahtjev

2

38755 06.10.20

4301905050006

URPUCAN vlJašarevićEldin

Nije podnio zahtjev

3

30963-1563 06.10.20

4301859940000

KENNo 1 vl.Džaferović Kenan

Ne ispunjava uslove doprinosa

4

39286 09.10.20

4300811610001

SOR NERA VL. Brkanić Nizam

Dopunska djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom

5

39287 09.10.20

4301202130008

SOR МММ vl.Mubera Hadžić

Ne ispunjava uslove doprinosa

6

38953 07.10.20

4303366310000

TR NAR vl.Karadža Alija

Novoosnovana firma

7

39294 09.10.20

4301448720009

TR ASTOR vl.Čama Sehada

Neblagovremen prigovor

8

18053-3097 13.10.20

4302294440004

UR BIRTIJA vl.MalagićEdin

Neblagovremen prigovor

9

39727 13.10.20

4302512450009

TAXI PREVOZNIK Dugalija Mirsad

Neblagovremen prigovor

10

39867 14.10.20

4300402440005

AUTOTAKI Senad Ibišević

Neblagovremen prigovor

11

40599 19.10.20

4300377310002

AUTO ТАХ! Mahović Jasmin

Neblagovremen prigovor

12

40780 20.1020

4303036440004

OD RASEMA vl.Imamović Rasema

Neblagovremen prigovor

13

40744 20.10.20

430271220007

UR BUREGDŽINICA TEPSIJA vl.Jašar Muzafera

Neblagovremen prigovor

14

41825 26.10.20

4302547750005

TAXI PRIJEVOZNIK Zembo Mirza

Neblagovremen prigovor

15

42484 29.10.20

4302268870009

OR Frizerski salon MART vl.Mirela Ganjgo

Neblagovremen prigovor

16

38570 05.10.20

4300510090002

SO zlat.filig.i grav. Radnja VL.Imamović Kenan

Dopunska djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom

17

38563 05.10.20

4301590710002

TR REFREE vl. Imamović Elvir

Nije opravdao smanjenje radnika (ostvareno pravo na ZZ)

18

38506 05.10.20

4303071190002

OD BOSNIAN cakesand chocolates vl. Vražalica Aida

Nije opravdao smanjenje radnika

19

38753 06.10.20

4363277150000

Advokat Delić Mersiha

Pad prometa manji od -40%

20

38512 05.10.20

4300092820007

Bravarsko metalostrugarska radnja vl.Babić Ismet

Dopunska djelatnost nije obuhvaćena Javnim pozivom

21

30963 06.10.20

4301790480001

SOR NJEMČEVIĆ vl.Njemčević Emir

Nije dostavio obrazac lb za izdvojeni prostor

22

3BB75 07.10.20

4303338610006

UR MONSTER CREPS BY CILE vl.Karić Emir

Nije opravdao smanjenje radnika

23

38890 07.10.20

4303340780008

UR B-KING vl.Šabeta Šerifa

Nema dokaz o prometu

24

398955 07.10.20

4301761540003

TR OUTSIDER vl.Borčak Mensud

Za april ostvario pravo, maj pad prometa manji od 40%

25

30963-1573 07.10.20

4303150570007

SMAJIĆ S vl.Smajić Samir

Nije opravdao smanjenje radnika

26

38706 06.10.20

4300654920000

Samost.kazandžijska radnja vl.Brkanić Vedad

Nije aplicirao za izdvojene prostore

27

38729 06.10.20

4300627950002

OR PEKARSKA RADNJA vl.Poričanin Mehmed

Pad prometa manji od 40%

28

38727 06.10.20

4300520720004

OR ZLATAR vl.Nerteljaković Besim

Pad prometa manji od 40 %

29

38745 06.10.20

4302251120006

UR ŽELIO vl.Jasmin Memeti

Nije opravdao smanjenje radnika

30

38719 06.10.20

4300644370001

SOR FOLIJUM vl.Bahtić Aladin

Nije opravdao smanjenje radnika

31

30963-1577 08.10.20

4300332990002

SOR ARTIDIS vl.Asani Sead

U evidenciji PU registrovana su 2 radnika, za koje je ostvareno pravo.

32

30963-1576 08.10.20

4302546940005

OD BAKLAVA vl.Tulek Velid

Nije aplicirao za izdvojeni prostor.

33

38889 07.10,20

4303170680003

OD FRUTI vl.Idrizbegović Amar

Ostvario pravo

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti