al
Hadžibajrić: Ja kao načelnik sam ne mogu odabrati izvođača radova, niti to želim

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Hadžibajrić: Ja kao načelnik sam ne mogu odabrati izvođača radova, niti to želim

26.03.2019. 10:05 / Izvor: Akta.ba

Nakon što je Općina Stari Grad po ko zna koji put najavila sanaciju ulice Ferhadija, građani su opravdano negodovali obzirom na historijat sanacije ove ulice.

Krajem mjeseca februara, objavljena su dva poziva za izvođenje radova na sanaciji ulice Ferhadija i Štrosmajerova i to izvođenje radova na sanaciji pješačke zone u ulici Štrosmajerova – od spoja sa ulicom Ferhadija do ukrštanja sa obnovljenim trotoarom na spoju sa ulicom Zelenih beretki u vrijednosti 488.000,00 KM i izvođenje radova na sanaciji pješačke površine u ulici Ferhadija od Katedrale do ukrštanja sa ulicom Gazi-Husref begova u vrijednosti 675.000,00 KM.  

S obzirom na to da se i sanacija Štrosmajerove ponavlja, a da je svojevremeno 2016. godine, predstavljeno idejno rješenje njenog uređenja pod nazivom "Galerija pod otvorenim" za koju je najavljen plan aktivnosti analiziranja načina realizacije, željeli smo znati da li to znači da će u slučaju da se ovakav projekat ocijeni sprovodivim, sanacija koja je aktuelna biti suvišna, odnosno da će ovi radovi biti anulirani unutar investicije koja će biti uklonjena u svrhu sprovođenja radova potpunog uređenja ulice, no na to pitanje nismo dobili odgovor.

Upravo u tu svrhu, Akta.ba je tražila odgovore od najrelevantnijeg sagovornika na ovu temu, načelnika Općine Stari Grad, Ibrahima Hadžibajrića.

Hadžibajrić je napomenuo da Stručna služba za ovakve poslove pri Općini raspolaže sa više informacija, no, odgovorni iz Službe nisu bili jednako pristupačni za odgovore.

Ipak, u svrhu kredibilnog informisanja javnosti, Akta.ba u cjelosti prenosi dostavljene odgovore.

Zašto se rekonstrukcija ulice Ferhadija radi parcijalno, nepotpuno i sa velikim rizikom repeticije procesa i utroška sredstava ? Postoji jasna dokumentacija da su parcijalne rekonstrukcije rađene ( od Vašeg prvog mandata ) 2008., 2009.,2010., 2012., 2013., 2015., 2017., 2018., godine koja argumentuje milionske iznose troškova za saniranje/rekonstrukciju ulice/šetališta koja nije duga ni puni 1km. Da li kao načelnik možete ponuditi pojašnjenje odsutstva racionalizacije i ozbiljnosti u izradi istih ? 

Sanacija ulice Ferhadija, u njenoj ukupnoj dužini, je višemilionski projekat, što je i potvrđeno na osnovu projektno-tehničke dokumentacije koja je urađena u prethodnom periodu. Imajući u vidu visinu općinskog budžeta, probleme i zahtjeve građana 16 mjesnih zajednica u Starom Gradu, Općina finansijski nije bila u mogućnosti pristupiti sanaciji ove ulice odjednom i u njenoj ukupnoj dužini. Prva ozbiljna sanacija dijela ulice Ferhadije, u mom mandatu rađena je 2012. godine i to na potezu od Gradske tržnice do Katedrale. O kvaliteti radova na ovom dijelu ne treba ni govoriti, jer u posljednjih šest godina, otkako su završeni radovi, ni jedna ploča nije pukla, niti je pomjerena iz svog ležišta. Na drugom dijelu Ferhadije, upravo zbog sigurnosti građana, radili smo sanaciju slomljenih kamenih ploča. Napominjem da je dio Ferhadije, na potezu od Katedrale do Slatkog ćošeta, rađen 1998. godine, što nije bilo u mom mandatu. Urađena je nekvalitetna sanacija. Podloga nije bila kvalitetno pripremljena, voda je probijala ispod ploča i stvaranje mraza ispod njih i sve je to uzrokovalo pomijeranja i uništavanja ploča. I same ploče nisu bile kvalitetne. Njihova debljina bila je svega tri centimetra. U saradnji sa Direkcijom za puteve Kantona Sarajevo pristupit ćemo sanaciji ovog dijela Ferhadije, koja će podrazumijevati postavljanje armirano-betonske podloge debljine 10 cm i postavljanje granitnih ploča takođe debljine 10 cm. Sanacijom će biti riješena odvodnja oborinskih voda. I sve što sam pobrojao garantuje kvalitet.

S obzirom na historijat rekonstrukcije, da li Općina ima stručni tim koji se zadužen isključivo za ovakve projekte i da li ima sankcije nad pogrešno sprovedenim realizacijama koje za posljedicu nisu samo materijalnog karaktera već i reprezentativnog obzirom da je Općina Stari Grad jezgro histrijskog, tradicionalnog i turističkog značaja ?

Već sam Vam pojasnio kad i kako je rađen dio Ferhadije koji će biti saniran u prethodnom periodu. Zahvaljući stručnom timu kojeg čine uposlenici Općine prvi dio Fehadije je kvalitetno urađen i na njega niko nema primjedbi. Na drugom dijelu, osim stručnih lica Općine nadzor će biti uposlenici Zavoda za izgradnju Kantona Sarajevo. Kada govorimo o sankcijama naši ugovori sa izvođačima tu su i više nego jasni i precizni. Tokom prošle godine u nekoliko navrata smo pokretali "penale" prema izvođačima radova zbog loše provedenih radova, kašnjenja u procesu izvođenja radova. Tako će biti ne samo sa Ferhadijom, nego i sa ostalim projektima koji će biti realizovani u Općini Stari Grad u prethodnom periodu.

Čini se da je Općini, nemoguće odrediti pouzdanog i referentnog izvođača radova te kontinuiranost realizacije istih radova sa različitim izvođačima izgleda kao pokus jer se cijela realizacija svodi na kontinuiranu, repetativnu pokusnu aktivnost koja u konačnici, umjesto da olakša ili pak uljepša šetnju građana najprometnijom ulicom u gradu, stalnim radovima istu čini stresnom, neprimjerenom, nereprezentativnom, posebno u periodu turističkih sezona?

- Za Vašu informaciju, u BiH se primjenjuje Zakon o javnim nabavkama, koji je jasno propisao procedure odabira izvođača radova. I Općina Stari Grad se pridržava svih odredbi ovog zakona. Definišemo uslove, raspišemo tender i u skladu s postavljenim uslovima i zakonskim odredbama biramo izvođača radova. Sve je javno i transparentno. Ja kao načelnik sam ne mogu odabrati izvođača radova, niti to želim. 

 

Općina raspisuje Javni poziv, nakon toga bira izvođače koji ne sprovedu adekvatnu i dugotrajnu realizaciju radova uz kontinuirane pojavne djelimičnih ili potpunih oštećenja nakon radova zbog čega se postavlja opravdano pitanje odgovornosti. Na koji način i da li Općina traži saglasnost građana za ponovno izvođenje radova sanacija ulice Ferhadija obzirom da se radi o višestrukom ponavljanju realizacije istog projekta, velikom utrošku budžetskih sredstava a građani i dalje ne šetaju uređenom ulicom?

Kada govorimo o Ferhadiji ovdje nije riječ o ponovnoj sanaciji, bar u periodu zadnjih deset godina, koliko sam načelnik Općine Stari Grad. Ovakva sanacija se po prvi put radi u mom mandatu. Zakon o cestama jasno je propisao ko upravlja saobraćajnicama. Kada je riječ o Ferhadiji, jasno je propisano da njom upravlja Općina Stari Grad. Saniramo je upravo da bismo svim građanima i posjetiocima obezbijedili sigurno i neometano kretanje ovom ulicom.

Ako je saobraćaj po pješačkim zonama unutar Općine dozvoljen od strane MUP-a KS, a Vi saobraćaj navodite kao jedan od razloga ponavljanja oštećenja i potrebe Općine da ista sanira kontinuirano, zašto Općina ne preduzme korake zaštite svoje imovine i građana zakonodavnim mehanizmima međuinstitucionalne saradnje, jer saobraćaj po pješačkim zonama ne ugrožava samo kvalitet pločica već i živote građana te utiče na njihovu slobodu na šetnju ulicom kojoj je osnovna svrha šetalište?

Kretanje vozila u ulici Ferhadija je u nadležnosti MUP-a Kantona Sarajevo. Ukoliko Općina uoči da postoji sumnja da su u ovom segment počinjeni prekršaji blagovremeno obavještavamo policiju. U cilju rješavanja ovog problema, koji ni po kojim zakonima, uredbama i odlukama nije u općinskoj nadležnosti, postavili videonadzor i potapajuće stubiće na nekoliko lokacija u Starom Gradu, kako bismo onemogućili nedozvoljeno kretanje ne samo Ferhadijom, nego i ostalim pješačkim zonama u našoj Općini. Uz sve navedeno, MUP KS je najadekvatnija adresa na koju mođete postaviti ovo pitanje.

Ukoliko nije moguće dobiti takvu saglasnost od MUP-a KS, zašto Općina pri realizaciji sanacije tu stavku ne uzima, kao najrelevantniji parametar odabira materijala, adekvatnog za uslove saobraćanja putničkih vozila uz primjeren kvalitet pločica i postavljanja istih u cilju racionalizacije kako implementacije projekata tako i utroška deficitarnih budžeta?

Projektno-tehnička dokumentacija predvidjela je najkvalitetnije rješenje za ulicu Ferhadija, što sam i pojasnio u odgovoru na Vaše prvo pitanje.

NK.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti