Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Institucije dodijeljivale grantove bez javnog poziva, sredstva uplaćivana retroaktivno

11.06.2021. 10:22 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine proveo je praćenje realizacije preporuka za reviziju učinka Upravljanje grantovima u institucijama Bosne i Hercegovine. 

U odnosu na praćenje realizacije preporuka revizije učinka iz 2020. godine, u 2021. godini utvrđen je slabiji stepen realizacije preporuka revizije učinka.

Rezultati praćenja ukazuju da je 9% preporuka realizovano u potpunosti, 48% preporuka je djelimično realizovano, za 39% preporuka nadležne institucije su preduzele početne aktivnosti, a za 4% preporuka nisu preduzimane nikakve aktivnosti. 

Međutim, iako je planiranje unaprijeđeno, i dalje kod nekih institucija planski dokumenti nemaju opisane pokazatelje rezultata te jedinice mjere i ciljne vrijednosti koje su jasne i mjerljive.

Stanje je nepromijenjeno kod procedura dodjele grantova. Postupci dodjele se i dalje razlikuju i u segmentu koji se odnosi na uređenost procedura kreiranjem obrazaca za prijavu, pravima aplikanata u toku i nakon postupka dodjele, načinu evaluacije prijava i sl.

Dodjela grant sredstava iz tekuće rezerve je i dalje bez prethodno javno objavljenog poziva kojim bi se jasno definisali kriteriji, rokovi i uslovi za dodjelu ovih sredstava.

Naime,iz budžetske rezerve odobrena su grant sredstva pojedincima i organizacijama u 2019. godini na osnovu pojedinačnih ugovora koje su sa korisnicima zaključili Ministarstvo civilnih poslova BiH i Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, bez prethodno javno objavljenog poziva kojim bi se jasno  definisali kriteriji, rokovi i uslovi za dodjelu ovih sredstava. Ovo je naročito izraženo u 2019. godini kada, zbog privremenog finansiranja, nije bilo dodjele grantova putem javnih poziva.

Također, i Godišnjim izvještajem revizije o izvršenju budžeta institucija BiH za 2019. godinu je evidentiran problem odobravanja 
grantova iz budžetske rezerve.

Osim toga, analizom budžetskih zahtjeva institucija iz uzorka utvrđeno je da i dalje institucije ne obrazlažu načine na koji su odredile iznos traženih sredstava.

U godišnjim izvještajima revizije o izvršenju budžeta za 2018. i 2019. godinu  primijećeno je neblagovremeno objavljivanje poziva za dodjelu grantova, kašnjenje  sa dodjelom grantova ili dodjela grantova nakon isteka godine ili roka  definisanog ugovorom o dodjeli sredstava. Navedeno za posljedicu ima da su izvještavanja o utrošku sredstava od strane pojedinih korisnika vršena nakon  isteka roka definisanog ugovorom o dodjeli grant sredstava. Ta praksa je  evidentirana i u 2020. godini gdje su javni pozivi objavljivani krajem godine i sredstva su bila na raspolaganju početkom 2021. godine. Analizom dodijeljenih grantova za 2020. godinu uočena je retroaktivna dodjela sredstava nakon održavanja manifestacija, što je u suprotnosti sa jednom od opštih principa koji važe za finansiranje projekata, a to je neretroaktivnost. To znači da bespovratna sredstva iz budžeta koja su dio grant ugovora smiju pokriti samo troškove nastale nakon potpisivanja grant ugovora. Pored toga, utvrđeni su slučajevi da su dodjeljivana sredstva za manifestacije koje su zbog pandemije koronavirusa otkazane", stoji u revizorskom izvještaju. 

Primjećeno je da još uvijek postoje slučajevi gdje nisu precizno definisani načini dokazivanja ispunjavanja uslova za učešće na javnom pozivu za dodjelu 
grant sredstava.  Međutim, neke institucije su unaprijedile transparentnost dodjeljivanja grantova tako što su kreirale unificirane obrasce kako za prijave 
tako i za izvještavanje. 

Rijetki su korisnici koji su dobili sredstva koja su tražili, bez obzira kako je projekat ocijenjen od strane komisije. I dalje nije propisan način na koji je vršen raspored sredstava po korisnicima.

Na primjer, korisnici sa najvećim brojem bodova  su dobili najveće iznose, korisnici sa istim brojem bodova iste iznose, ali nije jasno na osnovu čega su utvrđeni ti iznosi.

B.K. 

 

PODIJELI:

TAGOVI:

grantovi

dodjela

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti