Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Izvještaj o nabavkama u KS: Evo kako se i šta nabavljalo u doba pandemije

04.06.2020. 13:46 / Izvor: Akta.ba

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom na osnovu zaključka Skupštine KS od 23.04.2020. godine sačinio je obiman izvještaj na 35 strana o nadzoru nad postupcima javnih nabavki u KS, posebno u periodu pandemije koronavirusa.

Izvještaj će se 16. juna naći na sjednici Skupštine Kantona Sarajevo.

Iz ovog ureda navode da su institucije dostavile podatke za ukupno 1.226 javnih nabavki od kojih je 621 pokrenuta prije saopćenja Agencije za javne nabavke od 17. marta dok je 489 pokrenuto poslije ovog datuma, a za 15 postupaka je navedeno da su poništeni poslije ovog datuma.

Za 116 javnih nabavki nije naveden datum pokretanja postupka javnih nabavki.

Od 489 postupaka javnih nabavki, pokrenutih/realizovanih poslije 17.03.2020. godine, 200 postupaka se odnosi na nabavku sredstava za prevenciju koronavirusa (nabavka medicinskog potrošnog materijala za prevenciju koronavirusa, nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, nabavka dijagnostikuma i prajmera za detekciju koronavirusa, nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprečavanja širenja koronavirusa, itd.)

Institucije su u postupku javne nabavke najčešće koristile direktni sporazum (ukupno 910 ili 74,23%), otvoreni postupak (ukupno 84 ili 6,85%), konkurentski zahtjev (ukupno 79 ili 6,44%), pregovarački postupak bez objave obavještenja (ukupno 30 ili 2,45%), poseban režim dodjele ugovora (ukupno 23 ili 1,88%), ugovor izuzet od primjene Zakona (ukupno 39 ili 3,18%) i nije navedena vrsta postupka (60 ili 4,89%)

Kada je u pitanju javno objavljivanje tenderske dokumentacije postupaka javnih nabavki, na portalu Agencije za javne nabavke BiH prikazuju se samo postupci kod kojih je od datuma zaključenja ugovora proteklo 60 dana, iz razloga što ugovorni organ ima obavezu da objavi obavještenje o dodjeli ugovora u roku od 30 dana, a onda postoji rok od 30 dana za izjavljivanje žalbe, prema članu 101. stav (2) Zakona, tako da se postupak smatra završenim istekom ovih rokova, tj. roka od 60 dana.

Među onim institucijama koji su potpisali najviše iznose ugovora su Pokop (806.203 KM), Kantonalna uprava civilne zaštite (517.648 KM), MUP (501.648 KM, Rad (353.228 KM), Dom zdravlja KS (353.035 KM). Ukupan iznos potpisanih ugovora u KS iznosio je 4,4 miliona KM.

Najviše direktnih postupaka bez objave obavještenja provela je Opća bolnica "Abdulah Nakaš" i to u iznosu od 92,3 hiljade KM. Ukupno je u KS potpisano ugovora vrijednosti od blizu milion KM.

Iz Ureda napominju da nisu mogli utvrditi da li su kod ovih nabavki bez objave obavještenja ispunjeni raniji uslovi.

Ovaj ured je izdvojio sedam postupaka koji će u narednom periodu biti predmet analize. Riječ je o nabavkama Opće bolnice (humani albumin - 200 komada, maske za lice i zaštitne naočale - 1000 komada), Zavoda za javno zdravstvo (zaštitni kombinezoni od 35.100 KM), MUP-a (nabavka rukavica od 15.040 KM). Također, provjeravaju se i nabavke Dom zdravlja, Veterinarskog fakulteta i Kantonalne uprave civilne zaštite.

Za neke od ovih nabavki nije utvrđeno da li su poštovane zakonske regulative pa će u narednom periodu biti predmet analize od strane Ureda. Ured je u proteklom periodu postupao u predmetu Kantonalna uprava civilne zaštite u vezi sa nabavkom zaštitnih maski u vrijednosti od 52.650 KM sa ugovornom firmom Panta Rei Sarajevo u kojem su uočene određene nepravilnosti te je dostavio predmet nadležnoj instituciji na postupanje.

Postupak javne nabavke, direktni sporazum, za dodjelu ugovora male vrijednosti, institucije su primjenjivale za 910 nabavki u predmetnom periodu od 01.03.2020. godine. Od ovog broja direktnih sporazuma, 355 se odnosi na period od 17.03.2020. godine, odnosno dana donošenja Saopštenja od strane Agencije za javne nabavke.

U periodu od 17.03.2020. godine, direktni sporazum primjenjivale su institucije iz oblasti zdravstva (za 87 nabavki), institucije osnovnog obrazovanja (za 74 nabavke) institucije srednjeg obrazovanja (za 31 nabavku), institucije obrazovanja, organizaciona jedinica UNSA - fakulteti (za 41 nabavku), organizaciona jedinica UNSA - akademije (za tri nabavke) organizaciona jedinica UNSA - institut (za jednu nabavku), javna preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo (za 50 nabavki), institucije iz oblasti rada i socijalne politike (za 25 nabavki), institucije iz oblasti kulture/sporta (za pet nabavki), kantonalna javna ustanova/agencija/fond (za četiri nabavke) organi državne službe (za 31 nabavku) i javna ustanova (za tri nabavke).

Većina navedenih nabavki se odnosi na nabavku sredstava za prevenciju koronavirusa, dok ostale nabavke se odnose na tekuće održavanje ustanova, usluge interneta, fiksne telefonije i si.

Od ukupnog broja 38 javnih nabavki izuzetih od primjene Zakona, u 33 slučaja institucije su koristile izuzeće za javne nabavke sredstava za prevenciju koronavirusa (nabavka medicinskog potrošnog materijala za prevenciju koronavirusa, nabavka usluge dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, nabavka dijagnostikuma i prajmera za detekciju koronavirusa, nabavka zaštitne opreme i sredstava zbog sprečavanja širenja koronavirusa, itd.).

Kada je riječ o posebnom režimu dodjele ugovora koji za predmet javne nabavke ima usluge iz Aneksa II. Dio B Zakona, institucije su koristile ovaj postupak za 23 nabavke. Od ovog broja tri nabavke se odnose na period poslije 17.03.2020. godine, odnosno dana donošenja Saopštenja od strane Agencije za javne nabavke i to za usluge koje su navedene u Aneksu II. Dio B Zakona, a što je u skladu sa članom 8. navedenog Zakona.

Poseban režim dodjele ugovora primjenjivala su preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Konkurentski zahtjev je prema dostavljenim informacijama od strane institucija Ured je konstatovao da je od ukupno 79 javnih nabavki koje su započete/realizovane postupkom konkurentskog zahtjeva, institucije primjenjivale ovaj postupak za 31 nabavku poslije 17.03.2020. godine, odnosno dana donošenja Saopštenja od strane Agencije za javne nabavke i proglašenja stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Od 17.03.2020. godine, konkurentski zahtjev primjenjivala su preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo (za 14 nabavki), institucije iz oblasti rada i socijalne politike (za pet nabavki), institucije iz oblasti zdravstva (za pet nabavki), ustanova predškolskog obrazovanja (za šest nabavki) i organ državne službe (za jednu nabavku).

Od ukupnog broja otvorenih postupaka njih 84 koje su institucije primjenjivale kod provedbe javnih nabavki, institucije su ovaj postupak primjenjivale kod 17 nabavki poslije 17.03.2020. godine, odnosno proglašenja stanja nesreće uzrokovanog pojavom koronavirusa (COVID - 19) na području Federacije Bosne i Hercegovine i dana donošenja Saopštenja od strane Agencije za javne nabavke.

Otvoreni postupak koristila su preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo (za šest nabavki), institucije iz oblasti zdravstva (za dvije nabavke), ustanova predškolskog obrazovanja (za dvije nabavke), organ državne službe (za šest nabavki) i organizaciona jedinica UNSA - fakultet (za jednu nabavku).

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti