Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Kafedžić o koruptivnim rizicima u javnom sektoru, sa akcentom na Kanton Sarajevo

21.05.2021. 08:26 / Izvor: Akta.ba

"Osnovni preduslovi za uspješno funkcionisanje javnog sektora svugdje, pa i u Kantonu Sarajevo, su njegova pouzdanost, predvidljivost, odgovornost i transparentnost. Od stepena ispunjenja pomenutih preduslova zavisi sposobnost javnog sektora da građanima pruža javne usluge, a što je osnovna svrha njegovog postojanja. Funkcionalnost javnog sektora zasniva se na propisima koji trebaju omogućiti da se rad javnog sektora zasniva na principu zakonitosti, transparentnosti i javnosti, učinkovitosti, profesionalnoj nepristrasnosti i političkoj nezavisnosti", ističe na početku svog osvrta na ovu temu šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić.

Naglašava i kako koncept osiguranja efikasnog javnog sektora podrazumijeva princip jednakog pristupa, zasnovanog na ideji da svaki građanin ima pravo da se zaposli u javnom sektoru ukoliko ispunjava opće i posebne kriterije za određeno radno mjesto, te princip zasluga, zasnovan na ideji da se za radno mjesto biraju najbolji kandidati za obavljanje posla.

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS u svom dosadašnjem radu je detektovao postojanje određenih koruptivnih rizika u propisima kojima se uređuju određeni segmenti funkcionisanja javnog sektora Kantona Sarajevo. 

"Posebno je to primjetno bilo u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u javnim preduzećima i ostalim institucijama javnog sektora u Kantonu Sarajevo. Prijave koje je zaprimio ovaj ured sadržavale su navode da se ovi pravilnici prilagođavaju konkretnim pojedincima. S ovom pojavom susrećemo se određeno vrijeme, što znači da ova praksa ima dug vijek trajanja, zbog čega su za njeno sprečavanje potrebna sistemska rješenje", precizira Kafedžić. 

Pojašnjava i kako je Ured na ova saznanja reagovao, u skladu sa svojim nadležnostima, i redovno upoznavao nadležne inspekcijske i druge nadzorne organe. 

"Ovaj način reagovanja i odgovora na problem, tj. koruptivni rizik pojedinačan, od slučaja do slučaja, odnosno od saznanja do saznanja za ovu pojavu. Međutim, pojedinačni način djelovanja iscrpljuje ljudske i materijalne resurse organa koji se bore protiv ovih pojava, a njime se ne postižu željeni efekti", navodi Kafedžić. 

Kako u našem društvu još uvijek vlada veliko interesovanje za zapošljavanje u javni sektor, ova činjenica sa sobom nosi i određene koruptivne rizike u ovim procesima. 

"Zbog navedenog, procesi zapošljavanja moraju osigurati visok nivo zakonitosti, transparentnosti, konkurentnosti i jednakih mogućnosti za sva lica koja konkurišu za radna mjesta u javnom sektoru. Da bi to bio slučaj, zapošljavanje se mora vršiti na osnovu javnog oglašavanja upražnjenih radnih mjesta u javnom sektoru. Ovu obavezu predviđa i Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine", kaže Kafedžić.

Potcrtava kako su zakonite i transparentne procedure, kao i efikasni instituti javnih oglasa pri zapošljavanju kadrova u javnom sektoru, prvi preduslov efikasnog javnog sektora, lišenog presudnog vanjskog, institucionalnog ili parainstitucionalnog uticaja. 

"Upravo iz ovog razloga, a i kako bi se obezbijedilo zapošljavanje najboljih kadrova u ovom sektoru, te kako bi javni sektor mogao pratiti tehničko - tehnološki progres vremena u kojem živimo, postupci zapošljavanja u njemu moraju biti lišeni zloupotreba ili moraju biti dovedeni na društveno 'prihvatljiv' nivo", naglašava Kafedžić. 

A kako bi se postigli bolji rezultati u postupcima zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, potrebno je poduzeti niz međusobno povezanih i koordiniranih radnji koje bi rezultirale željenim ishodom.

"Upravo zbog navedenog, Ured radi na izradi sistemskog rješenja kojim bi se prevenirali potencijalni koruptivni rizici u nacrtima i prijedlozima zakona, drugih propisa i općih akata koje donosi Skupština i Vlada Kantona Sarajevo, te u prijedlozima propisa koje donosi kantonalni ministar/ministrica i direktor/direktorica kantonalne uprave. Prvi korak u ovom procesu je izrada metodologije za procjenu rizika od korupcije u propisima, kojom bi se na jedinstven način tretirali svi nacrti i prijedlozi propisa, sa stanovišta postojanja koruptivnih rizika u njima. Nakon ove metodologije potrebno je pristupiti dopunama Uredbe o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS kojim bi se propisala ova nadležnost Uredu, odnosno propisalo pravo Ureda da daje mišljenja o postojanju koruptivnih rizika u određenom nacrtu/prijedlogu propisa.  Također, posljedično, potrebno je izvršiti i dopune kantonalne Uredbe o postupku i načinu pripremanja izrade dostavljanja propisa, čime bi se pravno zaokružio ovaj proces i uvele potrebne nadležnosti za djelovanje", detaljno navodi slijed neophodnih budućih koraka Kafedžić.

Zaključuje i kako efikasan javni sektor počiva na nezavisnosti, stručnosti i integritetu njegovih zaposlenika, kao i da za uspješne rezultate javnog sektora, politike zapošljavanja moraju osigurati viši nivo zakonitosti, transparentnosti, konkurentnosti i jednakih mogućnosti. 

"Upravo s ovim je kompatibilan i stav Evropske komisije iznijet u Mišljenju o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u EU (Poglavlje 19: Socijalna politika i zapošljavanje)", podsjeća Kafedžić.

Ističe i kako samo sistemska rješenja, kojim će se obuhvatiti prevencija koruptivnih rizika u propisima u javnom sektoru Kantona Sarajevo, jedina imaju realnu šansu da daju željene rezultate. 

"Sistemski pristup mora osigurati veću odgovornost rukovodilaca institucija javnog sektora u Kantonu Sarajevo i mogućnost njihove smjene u slučaju utvrđenih koruptivnih rizika u propisima koje predlažu i donose. Ovo je jedini put efikasne borbe protiv koruptivnih rizika u propisima i nesagledivih posljedica do kojih oni dovode. Donošenjem propisa čije odredbe imaju podlogu za zloupotrebe i koruptivno djelovanje otvaraju se vrata nepotizmu, kronizmu, klijentelizmu, stranačkom zapošljavanju i sukobu interesa", naglašava Kafedžić i dodaje kako se svemu ovome mora sistemskim djelovanjem odlučno suprotstaviti.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti