Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Kako Fond štiti okoliš: Odobravanje projekata uslovljava se vlastitim učešćem od 40%

08.09.2021. 10:09 / Izvor: Akta.ba

Primljeni transferi i donacije precijenjene su za neutrošene namjenske prihode u iznosu od 500.000 KM, što je imalo za posljedicu i precijenjen finansijski rezultat za 2020. godinu. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH, navodi se u revizorskom izvještaju Fonda za zaštitu okoliša FBiH koji je dobio mišljenje s rezervom.

'Imajući u vidu da Fond do kraja revidirane godine nije utrošio namjenski doznačena sredstva, odnosno završio postupak nabavke mjernih stanica, konstatiramo da su neutrošena sredstva po ovom osnovu umjesto kao prihod, trebala biti iskazana kao odloženi prihod u iznosu od 500.000 KM, u skladu s članovima 48. i 78. Zakona o proračunima u FBiH, članom 29. Pravilnika o knjigovodstvu budžeta u FBiH i točkom 56. Računovodstvenih politika za federalne budžetske korisnike i trezor, za koji iznos je i financijski rezultat za 2020. godinu precijenjen'', navodi se, između ostalog, u revizorskom izvješću.

Dodaje se kako je federalno Ministarstvo okoliša i turizma je, shodno Zakonu o upravljanju otpadom i ranije donesenim pravilnicima kojima je definirano upravljanje otpadom od električnih i elektronskih proizvoda, kao i ambalažom i ambalažnim otpadom, izdalo četiri petogodišnje dozvole za rad operaterima koji imaju javne ovlasti za upravljanje ovim otpadom.

''Imenovana Koordinacijska tijela za praćenje primjene ovih pravilnika, u čijem radu sudjeluju predstavnici Fonda, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalne uprave za inspekcijske poslove i operatora sistema, nisu obavila zadatak za koji su imenovana, što može imati za posljedicu da operatori nenamjenski troše javna sredstva, kao i neispunjenje ciljeva zbog kojih su operatori osnovani'', navedeno je.

Revizori posebno skreću pažnju na činjenicu da iako su 2017. godine usvojene Izmjene i dopune Zakona o upravljanju otpadom, još uvijek nisu doneseni provedbeni propisi kojima su se trebali utvrditi kriteriji, rokovi i načini upravljanja posebnim kategorijama otpada, te kriteriji za obračun i plaćanje naknada za posebne kategorije otpada, kao i način raspodjele prikupljenih sredstava po ovom osnovu.

''Uzimajući u obzir godišnji proračun Fonda u iznosu od 67.987.340 KM i kompleksnost poslova koji su u njegovoj nadležnosti, ne možemo potvrditi da je uspostavio funkciju interne revizije, u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o kriterijima za uspostavljanje jedinica za internu reviziju u javnom sektoru u FBiH'', navedeno je.

U obrazloženju mišljenja sa rezervom navodi se kako je Fond za provođenje projekata kojima se ostvaruje zaštita okoliša realizovao 9.302.103 KM, što predstavlja tek 25,85% planiranih sredstava za te namjene.

"To je jednim dijelom posljedica načina rada, odnosno neefikasnosti u raspodjeli sredstava i nedovoljne pripremljenosti finansiranih projekata, i uticalo je na efekte zaštite okoliša. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o Fondu za zaštitu okoliša FBiH i Zakonom o budžetima u FBiH", navode revizori.

Utvrđivanje konačne rang liste

Također, prilikom utvrđivanja konačne rang-liste projekata koje sufinancira Fond, direktor nije dosljedno i uz odgovarajuću dokumentacijsku osnovu primijenio kriterije propisane Pravilnikom o mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu sredstava Fonda, odnosno programa, projekata i sličnih aktivnosi.

U Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu iskazani su rashodi i izdaci u iznosu od 29.663.334 KM. Strukturu rashoda i izdataka čine: plaće, naknade i doprinosi u iznosu od 2.935.681 KM (9,9%), izdaci za materijal i usluge od 1.189.349 KM (4%), tekući transferi od 25.315.593 KM (85,3%) i kapitalni izdaci u iznosu od 222.711 KM (0,8%). Bruto plaće zaposlenih sa doprinosima poslodavca iskazane su u iznosu od 2.768.912 KM.

No revizori navode kako na potpisani Ugovor nije osigurana pisana suglasnost premijera Vlade FBiH, što nije u skladu sa Zakonom o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih poduzeća u većinskom vlasništvu FBiH.

Realizacija projekata iz oblasti zaštite okoliša u 2020. godini

Transfer za realizaciju projekata iskazan je u iznosu od 9.302.103 KM i u potpunosti se odnosi na realizaciju projekata za koje su odluke o sufinansiranju donesene u prethodnom periodu, odnosno do kraja 2019. godine. Iskazani iznos realizacije projekata manji je za 26.693.959 KM ili 74,15% u odnosu na planirana sredstva od 35.996.062 KM, što je pokazatelj neefikasnosti.

Dodaje se i kako se ne može potvrditi opravdanost odobravanja sredstava udruženjima građana za realizaciju projekata koja ona, shodno uvjetima iz javnog poziva i potpisanim ugovorima, pravdaju isplaćenim bruto plaćama i ugovorima o djelu jer zbog navedenog primarni cilj udruženja može biti osobna korist fizičkih lica koja su s udruženjem interno povezana.

Ističu da se u pojedinim slučajevima odobravanje projekata lokalnim zajednicama uslovljava se vlastitim učešćem u iznosu od 40%, što može predstavljati ograničavajući faktor za nerazvijene sredine. "Zbog navedenog, konstatujemo da postoji potreba konstantnog preispitivanja i redefiniranja postojećih programa čiji propisani uslovi mogu biti razlogom nedovoljnog plasmana sredstava s ciljem zaštite okoliša", ističu revizori.

Isto tako, postavlja se pitanje opravdanosti odobravanja sredstava za realizaciju naučno — istraživačkih projekata iz oblasti zaštite okoliša koje kandidiraju udruženja građana, ako se ima u vidu da za ove projekte nema stručne valorizacije, koja bi se postigla adekvatnom suradnjom sa znanstvenim institucijama, institutima i univerzitetima. 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti