al
Kanton Sarajevo na pragu strateškog zaokreta u razvoju destinacijskog turizma

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Kanton Sarajevo na pragu strateškog zaokreta u razvoju destinacijskog turizma

31.05.2019. 14:26 / Izvor: Akta.ba

Da li je Kanton Sarajevo spreman za strateški zaokret u razvoju turizma – Turizam 2.0?, pitanje je na koje su predstavnici javnog i privatnog sektora ali i struke pokušali dati odgovore.

Vlada Kantona Sarajevo i Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizatori su ove panel diskusiju čiji je osnovni cilj uspostavljanje dijaloga javnog i privatnog sektora koji će rezultirati konkretnim akcijama i pravcima djelovanja nužnim za održivi razvoj destinacije.

Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kazala je da postoje aktivnosti u ovom segmentu ali da one nisu sistematizovane, kaže da treba praviti sistem koji će biti putokaza za dalje.

"Ekonomski fakultet u Sarajevu kroz svoje redovne aktivnosti pokušava dati svoj doprinos i dio odgovora na ova pitanja. Turističke djelatnike educiramo na modernim osnovama i na onome što su svjetski trendovima i na taj način idemo u korak sa vremenom. Statisitike koje trenutno imamo pokazuju da se turisti u Sarajevu zadržavaju u prosjeku tri dana a time troše jako malo novca. Ono što će biti naš dalji cilj jeste da se na nekim novim zdravim osnovama uspostavi strategija koja će povećati turističku potrošnju, produžiti borvak turista ali i da istovremeno to bude kontrolisana aktivnost", kazala je Selimović.

Bosna i Hercegovina je na začelju svjetskih ljestvica kada je riječ o razvoju turuzma. Izvještaj koji publicira Svjetski ekonomski forum iz Davosa pokazuje da je BiH od 136 zemalja po razvoju turizma na 113 mjestu. Sve zemlje regije su po ovom izvještaju daleko ispred nas.

"Ovakvi izvještaji su dobra dijagnostika stanja, a rasprave kao što je ova danas su prilika da se daju određeni zaključci koji će biti smjernice za dalje djelovanje. Došlo je vrijeme da se strateški pristupi razvoju jedne industrije, jer turizam to i jeste", rekla je Selimović.

SISTEMSKI I PLANSKI RAZVOJ

Premijer Kantona Sarajevo, Edin Forto kazao je da nam je potreban poseban strateški pristup u kojem će Vlada KS konkretno pomoći privatnom sektoru, a ne samo da osmisli sadržaje da Sarajevo bude čist, privlačan i dobro uređen grad, dobro označen i sa savršenim javnim prijevozom.

"Moramo napraviti iskorak u unapređenju turističkog ambijenta Kantona Sarajevo. Kanton Sarajevo se suočava sa potrebom za strateškim zaokretom u turizmu, od pojedinačnih i ad-hoc aktivnosti ka sistemskom i planskom razvoju. Treba nam saradnja javnog i privatnog sektora jer će se bez toga turizam razvijati stihijski kao što je to bio slučaj do sada, a ne kako to rade moderne turističke destinacije", rekao je Forto.

Ministar privrede KS, Haris Bašić istakao je da će ministarstvo biti instrument Vlade KS u strateškom pristupu razvoju turizma na zdravim osnovama, od čega će imati više koristi i privatni i javni sektor.

"Turizam je pozitivna priča i u našem gradu se sve više razvija. Riječe je o spontanom ravoju koji sada treba na neki način uokviriti saradnjom između privatnog i javnog sektora koji će razvijati dodatne aktivnosti na puno zdravijim osnovama, od čega će benefit imati i javni i privatni sektor. Nastavljamo razvoj turističke zajednice KS i direkcije za turizam, koje će narednom periodu imati veliku ulogu u daljem razvoju turizma u našem gradu i zemlji. Na ovaj način turizam postavljamo na puno zdravije osnove i počinjemo proces strategizacije razvoja turističke industrije u KS, koja ima ogroman potencijal koji je počeo da daje određene rezultate, ali za njegov dalji razvoj treba da bude sistemski urađen", rekao je Bašić.

Almir Peštek, profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kazao je kako se danas nalazimo na početku integracije privatnog i javnog sektora, začetku destinacijskog menadžmenta i u pravom smislu zaokreta u razvoju turizma u Kantonu Sarajevo.

"Pojašnjenje pojma Turizam 2.0 nećete naći nigdje jer je to zapravo strategija koja tek treba da nastupi i da se razvija. Trenutno smo na početku procesa, bez obzira što se turizam organski razvija već par decenija, mi moramo napraviti strateški zaokret u razvoju, kreirati strategiju razvoja turizma, definisate pravce kojima želimo ići ali i biti određeniji šta želimo ponuditi turistima i koje turiste želimo dovesti u Sarajevo", reako je Peštek.

Peštek kaže da je Vlada KS prepoznala Ekonomski fakultet kao partnera u započinjanju dijaloga između privatnog i javnog sektora u cilju sistemskog razvoja turizam u KS, odnosno začetka razvoja destinacijskog menadžmenta KS, a sve u cilju unaprijeđenja konkurentnosti i atraktivnosti destinacije Sarajevo.

IDENTIFIKACIJA PROBLEMA I RJEŠENJA

Predstavnci turističkih organizacija iz KS kao glavne probleme, pored zakonskih regulativa, vide i u nedostatku infrastrukture. Kažu da su svi ti problemi lako rješivi a donjet će mnogo boljem pozicioniranju Sarajeva kao destinacije. Spomenuli su problem nedostatka javnih toaleta, parking prostora za autobuse u blizini centra grada, izgradnja tematskih suvenirnica ali i uređenja vidikovaca iznad grada.

Muamer Mahmutović, predsjednik Privredne komore Kantona Sarajevo je kazao da su oni kao komora identifikovali nekoliko problema turizma u KS, jedan od njih je nelagalan i netransparentan rad turističkih vodiča.

"Ovo problemi se vuku već godinama. Analize iz 2006, godine spominju iste probleme koji evo ni danas nisu rješeni. Jedna od naših inicijativa i poduhvata na kojem smo radili bio je da se pomogne turističkim vodičima u Sarajevu kako bi se to tržište uredilo, nikako zatvorilo. Postoje zakoni na novu Federacije tako i na nivou KS. U Zakonu o turizmu u KS navodi se da se edukacija turističkih vodiča vrši po Zakonu Federacije. Ono što je potrebno kako bi se barem jedan problem riješio jeste da  Skupština donese Odluku da se takva edukacija uvrsti kao edukacija odraslih osoba, kako bi se riješio problem edukacije ovog dijela i stvorio transparentniji rad jednog dijela turizma. Ovakav način rada sigurno će omogućiti i pravovremeno djelovanje inspekcija", rekao je Mahmutović.

Ovaj događaj predstavlja nastojanja svih ovih institucija da se napravi iskorak u unapređenju turističkog ambijenta Kantona Sarajevo.

Preduslovi za dugoročni uspjeh su, između ostalog su uspostavljanje efikasnog destinacijskog menadžmenta baziranog na holističkom pristupu, integraciji i uspješnoj saradnji javnog, privatnog i nevladinog sektora, praćenju trendova i inovacija u razvoju turističkih proizvoda, primjeni savremenih tehnologija, razvoju turističke infrastrukture, sistemu obrazovanja u skladu sa potrebama tržišta, itd.

I.M.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti