Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Kapitalni transferi za izgradnju autocesta i brzih cesta nisu planirani u skladu sa Zakonom

01.06.2021. 10:14 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je finansijsku reviziju Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za 2019. godinu, sačinio Izvještaj o izvršenoj reviziji i dao mišljenje s rezervom o finansijskim izvještajima i mišljenje sa rezervom o usklađenosti poslovanja sa zakonskim i ostalim propisima. 

" Ministarstvo je postupilo u skladu s članom 16. tačka 3. Zakona o reviziji institucija u FBiH i obavijestilo je o preduzetim radnjama u cilju prevazilaženja nepravilnosti identifikovanih u revizorskom izvještaju. Revizijom je konstatovano da nisu preduzete odgovarajuće mjere, u skladu s planiranim aktivnostima. Uz reviziju finansijskih izvještaja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija za 2020. godinu, izvršili smo i reviziju usklađenosti aktivnosti, finansijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima", stoji u Izvještaju. 

Uvidom u preduzete aktivnosti i analizom realizacije datih preporuka utvrdili su sljedeće:

Realizovane preporuke

 1.  JP „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo dostavile su Izvještaj o utrošku sredstava tekućih transfera za 2019. godinu.
 2. JP „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo dostavile su Izvještaj o utrošku sredstava kapitalnih transfera za 2019. godinu.
 3.  Ministarstvo je postupilo u skladu s članom 57. Zakona o budžetima u FBiH.
 4.  Rashodi i izdaci planirani su i iskazani na propisanim pozicijama, u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o računovodstvu i reviziji u FBiH.

Djelimično realizovane preporuke

 1. Preduzete su aktivnosti na povećanju udjela državnog kapitala u preduzeću JP „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo, u skladu s Odlukom Vlade o usvajanju programa utroška sredstava kapitalnog transfera. Međutim, aktivnosti nisu okončane.

Nerealizovane preporuke

 1. Uspostaviti finansijsko upravljanje i kontrolu u skladu sa COSO modelom, kako je utvrđeno Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH i Pravilnikom o provođenju finansijskog upravljanja i kontrole u javnom sektoru u FBiH.
 2. Uspostaviti funkcionalnu internu reviziju i Godišnji izvještaj o radu interne revizije dostaviti nadležnim institucijama, u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.
 3. Obračun i isplatu poreza i doprinosa na naknade za rad zaposlenika u komisijama Ministarstva vršiti u skladu sa zakonskim i ostalim važećim propisima.
 4. Ugovore o djelu zaključivati samo za poslove koji se obavljaju jednokratno i koji traju određeno vrijeme, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.
 5. Intenzivirati aktivnosti prema Vladi FBiH na odobravanju petogodišnjeg plana „Željeznica FBiH“, koji je, uz Godišnji plan poslovanja, osnov za utvrđivanje elemenata vezanih za obavljanje i finansiranje poslova održavanja željezničke infrastrukture i ugovora sa preduzećem „Željeznice FBiH“.
 6. Planiranje Kapitalnog transfera za izgradnju autocesta i brzih cesta vršiti u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH, na osnovu relevantne dokumentacije i samo za projekte spremne za realizaciju. Preduzeti konkretne aktivnosti na povratu pozajmice od JP „Željeznice FBiH“ d.o.o. Sarajevo.
 7. Riješiti status izvršenih ulaganja i implementacije projekta izgradnje pristana i gradske marine u Neumu i odgovornosti nadležnih osoba za nju.
 8. Sa Federalnim ministarstvom finansija izvršiti usaglašavanje projekata iz nadležnosti, koji se finansiraju iz kreditnih i grant sredstava međunarodnih finansijskih institucija, Budžeta FBiH I javnih preduzeća. Preporuke za koje nije izvršena ocjena postupanja
 9.  Nije izvršena ocjena postupanja preporuke date za rješavanje statusa udjela Vlade FBiH u kapitalu JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo, jer je nad ovim preduzećem pokrenut stečajni postupak.

Nakon izvršene revizije za 2020. godinu dato je ukupno 11 preporuka, od čega su dvije nove i devet preporuka koje su već date u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu (devet nerealizovanih).

U Izvještaju se, između ostalog, navodi u Ministarstvu nije obezbijeđeno da zaposleni blagovremeno izvještavaju odgovorne o funkcionisanju svih procesa i elemenata kontrole, uočenim slabostima, nepravilnostima i rizicima, kaoi da rukovodstvo blagovremeno preduzima odgovarajuće mjere kao odgovor na uočene rizike.

Također, ne vrši se samoprocjena sistema internih kontrola, koja osigurava uočavanje nedostataka sistema internih kontrola. Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole za 2020. Godinu sačinjen je i dostavljen Federalnom ministarstvu finansija. Imajući u vidu sve navedeno, može se zaključiti da Ministarstvo nije uspostavilo sistem internih kontrola prema COSO.

Osim toga, kapitalni transferi za izgradnju autocesta i brzih cesta nisu planirani u skladu sa Zakonom o budžetima u FBiH, na osnovu relevantne dokumentacije, za projekte koji su spremni za realizaciju i koji su uključeni na listu projekata u implementaciji u Program javnih investicija FBiH. 

Također, većina projekata koja je obuhvaćena ovim kapitalnim transferima nije bila spremna za realizaciju, što je konstatovano i prethodnih godina, niti su iskorištena planirana raspoloživa sredstva koja su obezbijeđena za izgradnju autocesta i brzih cesta na posebnom podračunu u okviru JRT-a.

Projekti nisu ni na listi projekata u implementaciji u Programu javnih investicija FBiH za period 2020–2022. godine.

 

B.K.

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti