al
Od januara do crnogorskog pasoša preko investicija

Vijesti / REGIJA

Od januara do crnogorskog pasoša preko investicija

24.11.2018. 08:58 / Izvor: Akta.ba

Program za sticanje crnogorskog državljanstva preko investicija trajaće tri godine, počev od 1. januara 2019, i u tom periodu može se prihvatiti najviše 2.000 zahtjeva, pišu vijesti.me.

To je predviđeno Odlukom Vlade o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore.  

Na današnjoj sjednici Vlade je ocijenjeno da ulaganja treba da doprinesu razvoju manje razvijenih opština i intenziviraju projekata u oblasti turizma, poljoprivrede i prerađivačke industrije. 

Jedan od uslova je da za crnogorsko državljanstvo može aplicirati stranac koji u Crnoj Gori ili drugoj državi nije pravosnažno osuđen i za kojeg je agent za ocjenu međunarodne podobnosti dao pozitivno mišljenje uključujući dokaz o porijeklu novca namijenjenom za uplatu i ulaganja u skladu sa ovom odlukom. 

"Ne radi se o prodaji pasoša već o podsticaju investicija u razvojne projekte i to one za koje Vlada da saglasnost. Nema mjesta za zabrinutost o kredibilnosti aplikanata s obzirom na to da je na više nivoa predviđena njihova provjera. Aplikant podnosi zahtjev za realizaciju posebnog programa preko agenta za posredovanje, a provjeru vrši agent za ocjenu međunarodne podobnosti, koji moraju imati licence. Takođe, određene provjere, u skladu sa zakonom, nadležnost su i Ministarstva unutrašnjih poslova", saopšteno je „Vijestima“ u Vladi, nakon čije sjednice se očekuje konferencija za medije.

Aplikant može steći crnogorsko državljanstvo prijemom po osnovu posebnog programa ako je u svrhu troškova postupka uplatio određenu sumu novca za sebe i članove porodice, ako je na ESCROW račun položio iznos od 100.000 eura za razvoj manje razvijenih jedinica lokalne samouprave, za namjenu iz člana 18 Zakona o regionalnom razvoju. Može ga steći i ako je na ESCROW račun uplatio najmanje 450.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u Podgorici ili primorskom regionu ili iznos od najmanje 250.000 eura za potrebe ulaganja u jedan od razvojnih projekata u sjevernom ili središnjem regionu Crne Gore, osim Podgorice. 

Novac će biti uplaćivan, tvrde u Vladi, u poseban fond iz kojeg će se finansirati izgradnja infrastrukture u manje razvijenim opštinama, prije svega na sjeveru države. 

Odlukom je precizirano da će kontrolu uplata nadzire nezavisni revizor kojeg je nadležni organ, na osnovu javnog poziva, angažovao za praćenje ulaganja u razvojne projekte. 

Upitani šta se podrazumijeva pod razvojnim projektima, iz izvršne vlasti je odgovoreno da se u smislu ove odluke, podrazumijeva izgradnja hotela/mješovitog kompleksa sa pet zvjezdica u primorskom regionu ili Glavnom gradu ili najmanje četiri zvjezdice u sjevernom ili središnjem regionu, osim Podgorice, za koji je neophodno minimum investicije u iznosu od 15.000.000 eura u primorskom regionu ili Podgorici ili minimum investicije u iznosu od 5.000.000 eura u sjevernom ili središnjem regionu, osim u Podgorici, koji će zapošljavati najmanje 80 zaposlenih u primorskom regionu ili Podgorici ili najmanje 25 zaposlenih u sjevernom ili središnjem regionu, osim Podgorice, koji će imati najmanje 60 smještajnih jedinica u primorskom regionu ili Podgorici ili najmanje 35 smještajnih jedinica u sjevernom ili središnjem regionu, osim Podgorice i listu razvojnih projekata iz oblasti turizma utvrđuje Vlada na predlog resornog ministarstva. 

Kada su u pitanju razvojni projekti u oblasti poljoprivrede i prerađivačke industrije, njima se smatraju, projekti iz oblasti poljoprivrede koji ispunjavaju uslove koje utvrđuje resorno ministarstvo, projekti iz oblasti prerađivačke industrije, koji ispunjavaju uslove koje utvrđuje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije. 

Ako se naknadno utvrdi da je osoba koja je stekla crnogorsko državljanstvo prijemom u skladu sa ovom odlukom, dala lažne podatke ili namjerno prikrivalo činjenice i okolnosti, kao i u slučaju da je agent za ocjenu međunarodne podobnosti za to lice u svom izvještaju dao netačne podatke, donijeće se rješenje o gubitku državljanstva. 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti