Omogućiti dalji razvoj elektronske uprave RS-a

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Omogućiti dalji razvoj elektronske uprave RS-a

23.08.2019. 08:09 / Izvor: Akta.ba

Vlada Republike Srpske utvrdila je Nacrt strategije razvoja elektronske uprave RS-a za period 2019-2022, s ciljem daljeg razvoja e-uprave.

Iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću saopšteno je da je osnovni razlog za donošenje Strategije potreba da budu nastavljene aktivnosti na pravno-normativnom, tehnološkom i kadrovskom osavremenjivanju sistema elektronske uprave u Republici Srpskoj.

"Razlozi za donošenje ove strategije proističu, prije svega, iz prepoznatih potreba korisnika usluga javne uprave - privrednog sektora i građana RS-a, ali i zahtjeva pojedinih organa javne uprave koji su imali priliku da spoznaju benefite digitalizacije /segmenata/ poslovanja i /pojedinih/ usluga", navodi se u saopštenju.

Ističe se da ubrzanom razvoju e-uprave RS-a može doprinijeti i strateška opredijeljenost Republike Srpske ka evropskim integracijama.

Strategija se sastoji od uvoda i tri poglavlja - Strateški okvir i vizija razvoja e-uprave, Analiza stanja sektora informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srpskoj i Strateški ciljevi razvoja e-uprave Srpske.

Vlada Republike Srpske je utvrdila i Nacrt strategije za unapređenje i zaštitu prava pripadnika nacionalnih manjina u Srpskoj za period 2020-2024. godine.

Budući da je zaštita prava etničkih grupa i drugih manjina jedan od temelja ustavnog uređenja Republike Srpske, Vlada RS-a je opredijeljena da strateški pristupi unapređenju prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina.

Republika Srpska ima zakonski okvir za zaštitu prava nacionalnih manjina u skladu sa najvišim standardima međunarodnog prava, ali je njegova dosadašnja primjena pokazala da se nivo ostvarenih prava u praksi može poboljšati.

U vezi sa tim Vlada je prepoznala potrebu da se pristupi donošenju strateškog dokumenta koji će unaprijediti prava i položaj pripadnika nacionalnih manjina u različitim područjima, kao što su kultura, obrazovanje na maternjem jeziku, informisanje.

Cilj donošenja Strategije je i uključivanje pripadnika nacionalnih manjina u procese kreiranja javnih politika, kao i uspostavljanje efikasnije saradnje sa Vladom, organima i institucijama Republike Srpske.

Vlada Srpske je usvojila i informaciju o Sporazumu o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Srbija-BiH za prošlu godinu između EU, Vlade Srbije i BiH, te je saglasna da ovaj sporazum bude upućen u dalju proceduru.

Program prekogranične saradnje Srbija-BiH 2014-2020 je program teritorijalne saradnje u okviru finansijske politike proširenja EU i predstavlja nastavak Programa prekogranične saradnje 2007-2013.

Programska oblast u BiH obuhvata 16.742 kilometra kvadratna, 67 opština u BiH, dok je na teritoriji Srbije obuhvaćena 31 opština.

Programom prekogranične saradnje Srbija-BiH 2014-2020 definisano je finansiranje prioritetnih aktivnosti dvije zemlje, kao i indikativni iznosi finansijske alokacije i stopa doprinosa EU po prioritetu.

Definisane aktivnosti su: promovisanje prekograničnog zapošljavanja, mobilnosti radne snage i socijalne i kulturne inkluzije /doprinos EU 3.500.000 evra, kofinansiranje 617.647 evra/, zatim zaštita životne sredine, prilagođavanje klimatskim promjenama i smanjenje negativnih posljedica klimatskih promjena, sprječavanje rizika i upravljanje /doprinos EU 4.900.000 evra, kofinansiranje 846.705 evra/.

Definisane su i aktivnosti podrške turizmu i kulturnom i prirodnom nasljeđu /doprinos EU 4.200.000 evra, kofinansiranje 741.176 evra/, kao i tehnička pomoć /doprinos EU 1.400.000 evra

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti