Počinje izrada strategije razvoja FBiH 2021.-2027.

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Počinje izrada strategije razvoja FBiH 2021.-2027.

14.09.2018. 07:58 / Izvor: Akta.ba

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, donijela Odluku o pokretanju procesa izrade Strategije razvoja Federacije BiH 2021.-2027. godina, kao integrisanog, multisektorskog strateškog dokumenta koji definiše javne politike, usmjerava razvoj teritorije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te, zacrtanim strateškim ciljevima i prioritetima, predstavlja putokaz za sveukupni društveni razvoj.

Pri izradi Strategije bit će primjenjivana načela razvojnog planiranja i upravljanja razvojem iz člana 4. Zakona o razvojnom planiranju i upravljanju razvojem u FBiH. Strategija će, također, sadržavati i prioritete i razvojne pravce definisane u relevantnim strateškim dokumentima Bosne i Hercegovine, dokumentima relevantnim za proces evropskih integracija i drugim međunarodno preuzetim obavezama BiH, uključujući i Agendu 2030 koju je donijela Generalna skupština UN-a.

Nosilac izrade Strategije je Federalni zavod za programiranje razvoja, a učesnici u ovom procesu su nadležne institucije FBiH, kantona i jedinica lokalne samouprave, te socijalno-ekonomski partneri. Jedinice lokalne samouprave svoje interese u procesu izrade Strategije razvoja FBiH izražavaju i zastupaju putem Saveza općina i gradova FBiH.

Proces izrade Strategije razvoja FBiH odvijat će se u nekoliko faza, a prva je izrada strateške platforme koja obuhvata određivanje vizije razvoja i strateških ciljeva. Slijede određivanje prioriteta i mjera, identifikacija strateških projekata, izrada indikativnog finansijskog okvira za implementaciju strateških dokumenata, definisanje načina implementacije, praćenja, izvještavanja i evaluacije strateških dokumenata, te usvajanje strateških dokumenata uz prethodno provođenje procesa konsultacija.

Strategija razvoja FBiH je ključni dokument za izradu sektorskih strategija, programa rada Vlade FBiH za mandatni period i za svaku godinu, dokumenta okvirnog budžeta (DOB), godišnjeg budžeta i programa javnih investicija. Ona je i podloga za izradu strategija razvoja kantona i jedinica lokalne samouprave u Federaciji.

Rok za izradu Strategije razvoja FBiH je 18 mjeseci od dana obezbjeđenja sredstava u visini od 150.000 KM, od čega iz Budžeta FBiH 96.000 KM, dok su 54.000 KM donatorska sredstva.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti