Preporuke poslodavcima: Inicirajte pregovore sa isporučiocima struje

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Preporuke poslodavcima: Inicirajte pregovore sa isporučiocima struje

06.11.2019. 13:10 / Izvor: Akta.ba

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine je s ciljem edukacije svojih članica vezano za informacije o tržištu električne energije u 2019. godini organizovalo radionice u sedam gradova Federacije BiH, na kojima su predstavnici JP Elektroprivrede BiH upoznali kupce sa uslovima koji vladaju na tržištu električne energije, iznijeli osnovne informacije o načinu formiranja cijena, kao i drugim uslovima koji se tiču ugovaranja i dodatnih usluga koje JP Elektroprivreda BiH planira uvesti u narednom periodu.

Također, UPFBiH je organizovao konsultacije sa ekspertima iz ove oblasti na osnovu kojih su i sačinjene preporuke za poslodavce.

Tržište električne energije u BiH liberalizovano je 01.01.2015. godine i od tada svi kupci električne energije, mogu birati snabdjevača električnom energijom, s ciljem da se izbjegne monopol. 

Privredni subjekti koji imaju pravo na univerzalnu uslugu, a u skladu sa odlukom Vlade FBiH, elektroprivrede su obavezne isporučivati električnu energiju, prema cijenama koje određuje Regulatora agencija za energiju u FBiH (FERK). To su  kupci iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, I tarifna grupa (sa mjerenjem snage), kao i kupci iz kategorije ostala potrošnja na 0,4 kV naponu, II tarifna grupa (bez mjerenja snage) koji imaju malu potrošnju. Ukoliko mogu na tržištu ostvariti povoljniju cijenu, potrošači iz druge grupe mogu struju nabavljati i na tržištu.

Cijena električne energije zavisi od sljedećeg: cijena na tržištu, odnosno, berzi električne energije, količine električne energije koju kupac troši, kao i dijagrama opterećenja, odnosno, načina potrošnje električne energije. 

S obzirom da su privredni subjekti početkom oktobra 2019. godine dobili ponude za snabdijevanje električnom energijom od JP Elektroprivreda BiH sa cijenama koje su značajno veće u odnosu na važeće cijene, Udruženje poslodavaca FBiH savjetuje svojim članicama da uđu u pregovore sa aktuelnim snabdjevačima.

Prilikom pregovora sa potencijalnim isporučiocem, obavezno tražiti niže cijene električne energije, dodatne usluge, kao i druge povoljnosti. 

Kupcima se preporučuje da procijene, da li je u datom momentu bolje tražiti sklapanje dugogodišnjih ugovora. Dosadašnje iskustvo pokazalo je da su višegodišnji ugovori bili povoljniji za potrošače, u odnosu na ugovore koji se sklapaju na godinu dana. 

Pokazalo se da je najpovoljnije sklopiti ugovora o snabdijevanju električnom energijom u aprilu pa onda maju i junu, jer je statistika u zadnjih deset godina pokazala da su cijene električne energije na berzi u tim mjesecima bile najniže. Zato UPFBiH savjetuje poslodavcima da ne čekaju ponudu ugovora,  nego da oni iniciraju pregovore sa isporučiocima električne energije.

Također, UPFBiH  savjetuje svojim članicama, u prvom redu onima kod kojih trošak za električnu energiju predstavlja značajnu stavku u ukupnim troškovima, da u cilju smanjenja troška za električnu energiju, snime stanje unutar energetskog procesa, bilo angažovanjem konsultanata, bilo da ga zaposle ili kao vanjskog saradnika, a koji bi ukazao na koji način mogu uticati na dijagram potrošnji i na taj način optimizirati troškove električne energije. Iskustvo je pokazalo da troškovi konsultanta budu mnogo niži od postignutih ušteda u troškovima električne energije.

 

 

 

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti