Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Priprema se teren za novu tvrtku koja će istraživati zalihe nafte

30.07.2018. 11:27 / Izvor: Večernji List

Iako je propao ugovor o istraživanju i eksploataciji zaliha nafte i plina na prostoru FBiH sa Shellom te na adresu Vlade FBiH još nije stigla ni jedna ozbiljna ponuda neke nove naftne kompanije vezana uz taj posao, vlasti ipak ne odustaju od tog projekta.

To potvrđuje i usvajanje informacije Stručnoga povjerenstva za izradu projektnog zadatka i studije pod nazivom "Strateška procjena utjecaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kondenzata i prirodnog plina na prostoru Federacije BiH". 

U zaključku, koji je Vlada FBiH nedavno usvojila i kojim raspolaže Večernjak, stoji kako se za cijeli projekt iz spomenute studije zadužuje Federalno mi­nistarstvo energetike, rudarstva i industrije Vladi FBiH dostavi­ti prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za financiranje izrade strateške studije i rad Stručnoga povjerenstva.

Donesena je i odlu­ka po kojoj će se studija financi­rati iz sredstava posebnog fonda Razvojne banke Federacije BiH u iznosu od 300.000 KM.

Tako­đer se zadužuje Federalno mini­starstvo energetike, rudarstva i industrije pripremiti natječajnu dokumentaciju i provesti proce­duru javnih nabava za izbor izvo­đača izrade strateške studije. Isto to ministarstvo, nakon izrađene strateške studije, mora predloži­ti Vladi Federacije BiH članove 

Stručnoga povjerenstva koje će izvršiti recenziju strateške stu­dije te nakon izvršene recenzije organizirati javnu raspravu na prostom Federacije BiH. Nakon što se odradi taj dio posla, fede­ralna Vlada će prema zaključku uputiti Parlamentu Federacije BiH na razmatranje i usvajanje ci­jelog projekta.

Spomenimo kako je Vlada FBiH imenovala davno Stručno povjerenstvo za projektni zadatak za izradu strateške stu­dije o procjeni utjecaja na okoliš u vezi s nastavkom istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH u sa­stavu: Stjepan Matić, predsjednik uime Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Mehmed Cero, član Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Fetah Muhić, također član uime Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Hazim Hrvatović kao član uime Federalnoga zavoda za geologi­ju, Begajeta Habota, članica uime Federalnoga ministarstvo ener­getike rudarstva i industrije, Ha­zim Hadžović uime Federalnoga ministarstva poljoprivrede, vodo­privrede i šumarstva i Ivan Topić, član uime Federalnoga ministar­stvo prostornog uređenja.

Spo­menuto Stručno povjerenstvo, kako stoji u izvješću, je na osnovi dostupne literature, podataka, informacija i iskustva načinilo projektni zadatak za izradu stu­dije "Strateška procjena utjecaja na okoliš programa regionalnih geoloških istraživanja nafte, kon­denzata i prirodnog plina na prostoru Federacije BiH" u vezi s na­stavkom istraživanja nafte i plina u Federaciji BiH.

Podsjetimo kako je naftni gigant Shell zbog pada cijena nafte na svjetskom tržištu odustao od suradnje s Vladom FBiH 2015. godine.

Osim pada cijena nafte na svjetskom tržištu sa 104 dolara od početka 2014. na 47 dolara u drugoj polovini 2015. godine, razlog zbog kojeg je Shell izišao iz cijelog projekta je i inertnost vlasti u Federaciji BiH.

Osim što je nizozemski naftni div smanjio svoje investicije namije­njene istraživanju nafte i plina na prostoru cijelog svijeta, i stare strukture vlasti u Federaciji BiH u cijeli projekt ušle su poprilično nepripremljene, što se vidi iz za­kona koji su trebali biti doneseni, a nisu i koji su se kasnije donosili uhodu...

U nastojanjima da ovaj put spre­mna dočeka novog inozemnog koncesionara, Vlada FBiH na­pravila je niz zakonskih preina­ka koje su trebale pomoći boljoj i bržoj realizaciji mogućeg traženje nafte i plina.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti