Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

RAK-u mišljenje s rezervom zbog neregularnog zapošljavanja, propusti i u JN

27.07.2020. 10:25 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine uradio je finansijsku reviziju izvještaja Regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu koja je u istom dobila mišljenje s rezervom.

Mišljenje s rezrevom dato je najviše zbog zapošljavanje koje nije vršeno u skladu sa propisima koji regulišu oblast zapošljavanja u institucijama BiH.

U Izvještaju se navodi da je Agencija 14 zaposlenih koji su radili na radnim mjestima srednje stručne spreme rasporedila na radna mjesta visoke stručne spreme, a šest zaposlenih na radnim mjestima visoke i srednje stručne spreme rasporedila na radna mjesta u okviru iste stručne spreme za dva ili tri nivoa više od radnog mjesta na kojim su prethodno radili, te sa istima zaključila ugovore o radu na neodređeno vrijeme, što nije u skladu sa propisima koji regulišu oblast zapošljavanja u institucijama BiH.

Kroz izvještaj je skrenuta pažnja i na to da su mandati članovima Vijeća Agencije istekli su u decembru 2017. godine, a mandat generalnog direktora Agencije istekao je u aprilu 2020. godine.

Aktuelnog generalnog direktora Agencije imenovalo je Vijeće ministara BiH 26. aprila 2016. godine na mandat od četiri godine, te mu je mandat istekao u aprilu 2020. godine. Vijeće Agencije raspisalo je, 20. novembra 2019. godine, javni konkurs i započelo postupak za izbor generalnog direktora Agencije na mandat od četiri godine. Sa danom okončanja revizije nije bio završen postupak izbora generalnog direktora Agencije.

Kao preporuka Ureda navedeno je da Agencija treba pratiti aktivnosti viših nivoa vlasti u vezi sa imenovanjem članova Vijeća Agencije i u okviru svojih ovlaštenja i mogućnosti doprinijeti okončanju predmetne procedure.

NERACIONALNO IZDVAJANJE ZA PUTNE TROŠKOVE

Kroz Izvještaj prisutno je bilo i neracionalno izdvajanje sredstava za putne troškove kao i nedostaci i slabosti u postupcima javnih nabavki.

Ukupno ostvareni putni troškovi sa 31.12.2019.godine iznose 285.617 KM od čega se na putne troškove u zemlji odnosi 31.478 KM, a putne troškovi u inostranstvu 254.139 KM. Putovanja se uglavnom odnose na stručne seminare iz oblasti komunikacija, finansija, javnih nabavki, učešća na simpozijima, sastanke itd.

Postupcima revizije uočeno je da je Agencija na službeno putovanje u Charm El Sheikh u Egipat u periodu od 28.10.-24.11.2019. godine poslala 12 zaposlenih i pet članova Vijeća Agencije.

Povod službenog putovanja bila je svjetska konferencija o radiokomunikacijama (WRC-19) koja se održava svake četiri godine i koja je prema navodima rukovodstva Agencije u vezi sa upravljanjem radiofrekvencijskim spektrom.

Zaposleni i članovi Vijeća Agencije prisustvovali su konferenciji u različitim vremenskim intervalima između 27.10. i 24.11.2019. godine a službeni put je trajao od sedam do deset dana za jedan interval.

Ukupni troškovi službenog putovanja u Egipat iznosili su 52.252 KM gdje se na troškove zaposlenih Agencije odnosi 38.864 KM dok se na troškove članova Vijeća Agencije odnosi 15.388 KM.

"Upućivanjem na službeni put članova Vijeća Agencije koji nisu stalni uposlenici Agencije, te način određivanja brojnosti osoblja i trajanje službenog puta bez procjene efekata ovih putovanja na unapređenje poslovanja Agencije, nije uobičajena praksa u institucijama BiH, s obzirom na ukupne troškove putovanja što može imati za posljedicu neracionalno upravljanje javnim sredstvima”, navodi se u Izvještaju.

SLABOSTI I U JAVNIM NABAVKAMA

Kad su javne nabavki u pitanju predmetom revizije bio je postupak nabavke konsultantskih usluga za analizu tržišta elektronskih komunikacija prema metodologiji EU (140.400 KM) iz tekućih izdataka te nabavka serverske infrastrukture (19.999 KM), nabavka kontrolnih mjernih sistema za kontrolu i provjeru poštivanja dozvole i benchmarking mobilnih mreža GSM/UMTS/LTE u BiH (1.213.217 KM) i sistem za mjerenje kvaliteta širokopojasnog pristupa internetu (427.049 KM) iz kapitalnih izdataka po pojedinim projektima.

U 2019. godini, na osnovu procedura započetih u 2018. godini, okončano je sedam postupaka javnih nabavki iz tekućih izdataka ukupne vrijednosti zaključenih ugovora u iznosu od 547.019 KM sa PDV-om a predmetom revizije bili su sljedeći postupci nabavka avionskih karata u vrijednosti zaključenog ugovora (200.000 KM), goriva (49.314 KM), održavanje računarske opreme (40.000 KM), kancelarijski materijal, toneri i kertridži (71.952 KM), usluge servisiranja službenih automobila (28.872 KM).

"Agencija je u slučaju Nabavke radova na tekućem održavanju objekta koje koristi Agencije u ulici Sime Milutinovića u Sarajevu postupila suprotno članu 15. stav 6. Zakona o javnim nabavkama gdje je definisano “da ugovornom organu nije dozvoljeno dijeljenje predmeta nabavke s namjerom izbjegavanja primjene odgovarajućeg postupka definisanog predmetnim zakonom"", navodi se u Izvještaju.

Kako je navedeno za izvršene radove ispostavljene su dvije fakture 25.12.2019. godine za gipsarske i zanatsko-bravarske radove u iznosu od 1.425 KM bez PDV-a i za molersko-farbarske radove u iznosu od 5.994 KM bez PDV-a izdate od istog izvođača radova.

S obzirom na to da su predmet nabavke bili slični radovi koji su se izvodili u svrhu tekućeg održavanja istog objekta i da je ukupna vrijednost radova 7.419 KM bez PDV-a  iz Ureda kažu da je Agencija bila obavezna sprovesti odgovarajući postupak u skladu sa procijenjenom vrijednošću radova.

Preporuke je bila da je Agencija dužna u skladu sa procijenjenom vrijednosti nabavke izabrati odgovarajući postupak definisan Zakonom o javnim nabavkama.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti