Razlog za plaćanje penala JKP Visoko nastao zbog sporosti viših nivoa vlasti

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Razlog za plaćanje penala JKP Visoko nastao zbog sporosti viših nivoa vlasti

04.12.2019. 16:38 / Izvor: Akta.ba

S obzirom na pogrešnu interpretaciju vezano za uslove Ugovora o zajmu koji je zaključen između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Bosne i Hercegovine a koji se odnosi na Projekat proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko, a koji javnost konstantno povezuje sa plaćanjem tzv. penala od strane JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko, Grad Visoko sve građane Grada Visoko i širu javnost upoznaje saopštenjem sa tačnim informacijama o pomenutom Ugovoru.

U saopštenju je navedeno kako je Ugovor o zajmu zaključen  je 31.08.2016.godine između EBRD i BiH, prema standardnim uslovima infrastrukturnih kreditnih linija dogovorenih na nivou BiH i EBRD. U skladu sa odredbama pomenutog Ugovora JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko je krajnji korisnik ujedno i dužnik kreditnih sredstava, koja se implementiraju kroz Projekat proširenja i rekonstrukcije  vodovodnog sistema Grada Visoko. Pomenuti Projekat se sastoji od sljedećih faza: I faza odnosi se na podsistem Gračanica koji je okončan, II faza odnosi se na rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže koja je pri samom kraju i III faza se odnosi na podsistem Moštre, te se za istu trenutno raspisuje tender.

„Ugovorom je određeno da se u sastavni dio troškova, uračunavaju i troškovi na neutrošena, a raspoloživa  kreditna sredstva. Ovi troškovi  se obračunavaju na godišnjem nivou u visini 0.50%  na ukupnu sumu neutrošenih, a raspoloživih kreditnih sredstava. Obračun ovih troškova je započet 60 dana od potpisivanja Ugovora o zajmu. Ovi troškovi spadaju u standardne uslove kreditiranja, obavezni su, unaprijed definisani i uračunati u ukupne troškove zaduživanja u pomenutom Ugovoru i kao takvi preneseni su subordiniranim Ugovorom sa Države na potpisnika Ugovora o zajmu, na JKP 'VISOKO' d.o.o. Visoko. Svi troškovi koji se nalaze u Ugovoru o zajmu između EBRD i BiH određeni su i konačni prije zaključenja Ugovora. Prema tome sa pravom možemo reći da se ne radi o tzv.penalima kako  se prenosi u javnosti već se radi o ugovorenoj naknadi između EBRD i BiH“, navedeno je u saopšenju.

Kako se dalje navodi da bi JKP “VISOKO“ d.o.o.Visoko moglo implementirati sredstva iz Ugovora o zajmu između EBRD i BiH, prije početka realizacije Projekta proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko je moralo postići status operativnih kreditnih sredstava, a uslov za isto je bila ratifikacija od strane Predsjedništva Bosne i Hercegovine, koje je prethodno moralo dobiti saglasnost od Parlamenta Bosne i Hercegovine. Nakon čega su ugovor o kreditu morala ratifikovati oba doma Federacije Bosne i Hercegovine. Korak poslije toga je bio pribavljanje pravnog mišljenja od Ministarstva pravde BiH, Ministarstva pravde FBiH i Općinskog pravobranilišta.

„Dakle, razlog za plaćanje ove ugovorene naknade je dug proces dobijanja statusa operativnosti kreditnih sredstava, na šta se čekalo punih 18 mjeseci, a koji je JKP 'VISOKO' d.o.o. Visoko dobilo tek 09.03.2018.godine. Najveći dio predmetne naknade plaćen je zbog čekanja na status operativnosti kredita, zbog neizvršenja formalnih radnji predviđenih iz Ugovora o zajmu Zakonodavne i izvršne vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine“, navode u saopšetenju, te napominju da je u isto vrijeme kao i JKP “VISOKO“ d.o.o. Visoko Ugovore o zajmu ratificirali i ostali gradovi i komunalna preduzeća a da isti još nisu započeli sa implementacijom svojih projekata. Prema dosadašnjim informacijama EBRD-a, realizacija Projekta Vodosnabdijevanja Visokog je među najboljim i ide planiranom dinamikom a JKP "VISOKO" d.o.o. Visoko je  jedan od boljih implementatora.

„Na kraju se nameće zaključak da predmetna ugovorena naknada ne predstavlja tzv.penale, niti kaznu, te da razlog plaćanja naknade nije problem u brzini implementacije na Projektu proširenja i rekonstrukcije vodovodnog sistema Grada Visoko koji implementira JKP 'VISOKO' d.o.o. Visoko, već da je razlog za plaćanje nastao zbog sporosti viših nivoa Zakonodavne i izvršne vlasti pri dobijanju statusa operativnosti kreditnih sredstava. Još jednom napominjemo da su navedeni troškovi ugovorena naknada osnovnim ugovorom o zajmu između Države BiH i EBRD-a“, saopšteno je iz Visokog.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti