Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Revizija Ministarstva odbrane BiH pokazala nepravilnosti u javnim nabavkama

24.07.2020. 13:57 / Izvor: Akta.ba

Ured za reviziju institucija BiH obavio je finansijsku reviziju Ministarstva odbrane BiH za 2019. godinu u kojoj je ministarstvo dobilo mišljenje s rezervom na finansijske izvještaje zbog nepravilnosti kod provođenja procedura javnih nabavki.

U izvještaju se, između ostalog, navode da ova institucija ne posvećuje dovoljno pažnje istraživanju tržišta, kasni u pokretanju pojedinih procedura, te da je tokom izbora vozila zahtijevala određenu širinu, visinu i dužinu, što bi moglo upućivati da je eventualno došlo do preferiranja u ovim javnim nabavkama.

Prema izvještaju Ministarstvo je planirano provesti javne nabavke u vrijednosti od 16.542.820 KM. Provedeno je 127 postupaka  javnih nabavki ukupne  vrijednosti  16.499.522  KM,  od  čega:  30  otvorenih  postupaka  u  vrijednosti  od  13.770.747  KM,  12  konkurentskih  postupaka  u  vrijednosti  od  329.602 KM, četiri pregovaračka postupka u vrijednosti od 457.239 KM, tri postupka Aneksa II  u vrijednosti  od  1.543.793  KM,  jedan  postupak  primjenom  izuzeća od Zakona o javnim nabavkama  u iznosu od 26.828  KM te 77 direktnih postupaka  u vrijednosti od  371.586 KM.

Na tendersku dokumentaciju se odnosi 15  žalbi, od čega je 10 djelimično ili potpuno osnovano, a 37 se odnosi na odluku ugovornog organa, od čega 16 djelimično ili potpuno osnovanih.

Neodovoljno pažnje za istraživanje tržišta

Ured je naveo kako Ministarstvo ne posvećuje dovoljno  pažnje  istraživanju  tržišta,  odnosno isto nije dokumentovano na adekvatan način. Obaveza istraživanja i dokumentovanja definisana je  između  ostalog i Pravilnikom o planiranju, organizovanju i izvršavanju logističkih potreba u Ministarstvu odbrane i Oružanim  snagama Bosne i Hercegovine koji je donesen u 2018. godini.

Također, Ministarstvo nije u svim slučajevima adekvatno izvršilo procjenu vrijednosti javnih nabavki. Procedure javnih nabavki u kojima su cijene dostavljenih ponuda značajno prelazile procijenjenu vrijednost nabavke su poništene, a u slučaju da ponuđena cijena nije značajno prelazila procijenjenu vrijednost izvršena je preraspodjela sredstava i procedure su okončane ugovorom (nabavka rezervnih dijelova za helikoptere, nabavka goriva).

Ured za reviziju navodi i kako prilikom definisanja tehničkih i ekonomskih parametara neophodnih za uspješnu realizaciju nabavki propisanih Zakonom o javnim nabavkama u BiH, čime se Ministarstvo izlaže povećanom riziku od ulaganja žalbi i poništenja postupaka nabavki.

Uočeno je i kašnjenje u pokretanju pojedinih procedura javnih  nabavki  (referat),  što proizvodi probijanje  definisanih rokova  (mlazno gorivo, materijal za popravku i održavanje zgrada,  nabavka rezervnih dijelova za teretna motorna vozila, usluge osiguranja motornih vozila, usluge štampanja itd.).

Zanimljiv je bio izbor najpovoljnijeg dobavljača za nabavku hrane procijenjene  vrijednosti  2.709.495 KM bez PDV-a proveden otvorenim postupkom koji je sadržavao 19  lotova. Niti za jedan lot nije tražena garancija za ozbiljnost ponude,  s  obzirom  na to da je procijenjena vrijednost lota za jednu godinu ispod 100.000 KM. Međutim, procedura nabavke je provedena i okvirni sporazumi su zaključeni za period od tri godine. Procijenjena vrijednost za tri godine za pojedine lotove (10 od 19 lotova) prelazi iznos od 100.000 KM te se u skladu sa članom 61. stav 2. Zakona o javnim nabavkama mogla tražiti garancija za ozbiljnost ponude.

"Ovo posebno ističemo iz razloga što je za lot 19 Mlijeko, pavlaka i jogurt lokacija Banja Luka nakon provedene procedure i izbora najpovoljnijeg dobavljača  isti  odustao od ugovora. Kao razlog odustajanja ponuđač je naveo promjene na tržištu te bi preuzimanje ugovornih obaveza za njega izazvalo finansijske gubitke. S obzirom  na to da nije tražena garancija za ozbiljnost ponude, Ministarstvo nije imalo mehanizam da zaštiti svoje interese,  odnosno da osigura kontinuitet u nabavci prehrambenih proizvoda za Oružane snage",  navodi Ured.

Sporna javna nabavka vozila

Postupak javne nabavke službenih specijalizovanih vozila za potrebe Oružanih snaga BiH, kao višegodišnji projekat, pokrenut je  u augustu 2018. godine. Predmet javne nabavke su vozila podijeljena na 28 lotova.

Postupak je prvobitno proveden 2018. godine i isti  je poništen Rješenjem Ureda za razmatranje  žalbi broj JN2-01-07-1-689-6/18 od 24.01.2019. godine.  Ponovljeni  postupak  je pokrenut  29.03.2019.  godine i  sadržavao  je  21  lot.  Ukupna vrijednost  predmetne  nabavke  je 18.129.059  KM bez PDV-a  (21.211.000  KM  sa  PDV-om).

Postupak nabavke je proveden djelimično, uz tri žalbe ponuđača Premier Febeco d.o.o. Mostar,  koja je odbijena, te Transturist d.d.  Tuzla i Mipex Auto d.o.o. Sarajevo koje su odbačene.  Do kraja 2019. godine kompletiranjem postupka za 21 lot, utrošeno je 11.158.710 KM bez PDV-a (14.155.689  KM  sa  PDV-om).  Preostali  iznos  od  7.055.300,00KM  sa  PDV-om  Ministarstvo  planira utrošiti u 2020. godini na realizaciju preostalog dijela nabavke u skladu sa projektom.

"Uvidom u dokumentaciju nismo se mogli uvjeriti da  se sva vozila koja su predmet nabavke mogu svrstati u vozila koja tretira ovaj  Pravilnik i primijeniti izabrani postupak javne nabavke (npr. lot 8, 14 i 18 ). Ministarstvo  je  za  sva  nabavljena  vozila  zahtijevalo  set  dodatnih  guma  i  obuku  osoblja ministarstva/oružanih snaga, u smislu servisiranja nabavljenih vozila,  a što je prema mišljenju  revizije poseban postupak javne nabavke te je isti trebao biti proveden odvojeno od predmetne  nabavke.  Nabavka guma se vrši posebnim postupkom nabavki roba te ne  može biti dijelom  nabavke  vozila.  Kao  razlog  zajedničkog  provođenja  nabavke  ugovorni  organ  je  naveo  postojanje  ograničenja  vezano  za  proces  planiranja  i  ugovaranja  te  izbjegavanje  rizika neizvjesnosti u pogledu održavanja vozila i korištenja sa neadekvatnim gumama (ljetne gume u zimskom periodu i obrnuto)", saošteno je.

Uvidom u tehničke specifikacije vozila po lotovima uočeno je da iste mogu ukazivati na "eventualno preferiranje predmeta nabavke u pojedinim lotovima (ugovorni organ je zahtijevao specifikacije  malih  raspona,  naprimjer  radnu  zapreminu  motora,  za  pojedina  vozila  je zahtijevana širina, dok za neka i širina i visina i  dužina  -  lot 2,  8 i 14).  Uzimajući  u obzir da je na čak šest lotova samo jedan ponuđač prošao kvalifikaciju, te da su nabavljena različita vozila iz  game  samo  jednog  proizvođača  revizija  ne  može  sa  sigurnošću  tvrditi  da  je  ostvarena pravična konkurencija u smislu člana 3. i člana 44. stav (3) Zakona o javnim nabavkama BiH".

Dvije grupe ponuđača su odabrane kao najpovoljnije u ukupno 12 od 21 lota. Grupa ponuđača M.R.M. d.o.o. Ljubuški i Porsche BH d.o.o. Sarajevo su izabrani za najpovoljnije ponuđače u osam od ukupno 21 lotova, te ukupna vrijednost svih sklopljenih ugovora sa ovim ponuđačima iznosi  8.842.710  KM  bez  PDV-a,  odnosno  10.345.971  KM  sa  PDV-om  (preko  65%  ukupno realizovanih sredstava).

Navedeni ponuđači su, kao najpovoljniji, odabrani za  lotove 1, 2, 3. 4, 5, 8, 11 i 14 te bili jedini kvalifikovani ponuđači u postupku.

Grupa ponuđača MIPEX d.o.o. Banja Luka, RESOR d.o.o. (Srbija) i VOLVO d.o.o. Novi Banovci (Srbija) su odabrani kao najpovoljniji ponuđači u postupku  javne nabavke  za  pet  lotova, i to lotovi 16, 17, 18, 20 i 21, sa ukupnom vrijednosti svih pet lotova 3.809.707 KM sa PDV-om.

Jedna od preporuka Ureda za reviziju su da tehničke specifikacije trebaju omogućavati učešće drugih proizvođača vozila kako bi se omogućila konkurencija i povoljnije cijene.

I.S.

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti