Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Šta predviđa Zakon o sprečavanju nepotizma Kantona Sarajevo i da li su kazne odgovarajuće?

19.04.2021. 08:45 / Izvor: Akta.ba

Skupštinski zastupnici Kantona Sarajevo 27. aprila će razmatrati Nacrt zakona o sprečavanju nepotizma i stranačkog zapošljavanja u organima javnog sektora u KS i ako bude usvojen stupa na snagu osam dana nakon objavljivanja u Službenim novinama. Za očekivati je da će Zakon izazvati raspravu i buru u zastupničkim redovima... 

Ovim zakonom se sprječava rad pod rukovodstvom bliskog srodnika i drugi slučajevi sukoba interesa utvrđeni ovim Zakonom i zabranjuje nepotizam i stranačko zapošljavanje u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Član političke stranke

Šta to podrazumijeva? U definiciji pojmova "bliski srodnik" je bračni ili vanbračni partner, srodnik po krvi u pravoj liniji (roditelji i djeca), usvojitelj ili usvojenik, srodnik u pobočnoj liniji do trećeg stepena srodstva (braća i sestre, djeca braće i sestara) srodnik po tazbini do drugog stepena srodstva (roditelji bračnog ili vanbračnog partnera i braća i sestre bračnog ili vanbračnog partnera).

Pojam "stranačko zapošljavanje" podrazumijeva dva slučaja i to kada nosioci javnih funkcija odluku o zasnivanju radnog odnosa, internom premještaju, unaprjeđenju i sporazumu o preuzimanju zaposlenika, donose po osnovu članstva u političkoj stranci i drugi kada zapošljavanje i promjenu u radnopravnom statusu po osnovu članstva u političkoj stranci, koje se izvrše od strane nosioca javnih funkcija, čija je stranka koalicioni partner sa strankom čiji je zaposlenik član.

Zakonom se definiše da  zaposlenik može biti član političke stranke, ali ne i član organa političke stranke, niti smije davati novčani prilog za političku stranku. Također, ukoliko zaposlenik prešuti da je u sukobu interesa i ne otkloni smetnju u propisanom roku, može mu se izdati rješenje o razrješenju, odnosno prijedlog odluke o prestanku radnog odnosa, bez prava na otkazni rok i otpremninu u slučaju.

Zakonom je zabranjeno korištenje javne funkcije za sticanje privatne koristi, kao i korištenje resursa organa vlasti za obavljanje svojih dodatnih poslovnih aktivnosti, niti u lične svrhe.

Prijavu protiv nosioca javne funkcije koji je omogućio zaposlenje ili promjenu radnopravnog statusa suprotno odredbama ovog zakona, podnosi Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo kandidat, zaposlenik ili lice sa neposrednim interesom, kao i svako drugo lice koje ima saznanja da je došlo do takvog zapošljavanja ili promjene u radnopravnom statusu.

Zakonom se predviđa i osnivanje registra ugovora o djelu, a ugovor o djelu se ne može zaključiti za poslove koji su predviđeni pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa javnog sektora.

Ko je izuzet iz Zakona

"Sankcije mogu biti i novčane.  Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 9.500,00 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac organa državne službe, odnosno drugog organa javnog sektora koji postavi, odnosno zaposli zaposlenika u radni odnos pod neposrednim rukovodstvom bliskog srodnika. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 9.500,00 KM kaznit će se za prekršaj nosilac javne funkcije koji je omogućio zaposlenje ili promjenu radnopravnog statusa na osnovu srodničke ili stranačke pripadnosti. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 9.500,00 KM kaznit će se za prekršaj nosilac javne funkcije koji je koristio javnu funkciju za sticanje privatne koristi ili angažman srodnika. Za ponovljeni prekršaj iz st. (1) i (2) ovog člana rukovodilac organa javnog sektora i nosilac javne funkcije kaznit će se novčanom kaznom od 10.000,00 KM do 20.000.00 KM. Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 KM do 2.000,00 KM kaznit će se za prekršaj zaposlenik koji je član upravnih i drugih organa političke stranke ili ukoliko slijedi instrukcije političkih stranaka. Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 KM do 9.500,00 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac organa javnog sektora koji zaključi ugovor o djelu sa licem koje mu je bliski srodnik", stoji u Nacrtu ovog Zakona. 

U članu 4. ovog Nacrta zakona navodi se da je u sukobu interesa zaposlenik u slučaju: rada pod rukovodstvom bliskog srodnika, članstva u organima političkih stranaka, kandidovanja i imenovanja na javne funkcije suprotno proceduri propisanoj ovim zakonom.

Nosioci javnih funkcija ne mogu donositi bilo koju odluku o zapošljavanju zasnovanu na nepotizmu. Pod odlukom se podrazumijevaju odluke koje se odnose na zapošljavanje i promjene u radnopravnom statusu zaposlenika (interni premještaj, unapređenje i sporazumno preuzimanje zaposlenika). Na isti način se zabranjuje i zapošljavanje po osnovu članstva u političkoj stranci.

Ukoliko dođe do sukoba interesa, nepotizma i stranačkog zapošljavanja prijava se podnosi Uredu za borbu protiv korupciju i upravljanje kvalitetom KS, nakon čega odmah, a najkasnije u roku od pet dana od prijema prijave Ured je dužan prijavu proslijediti Komisiji za procjenu opravdanosti izuzeća.

Iz ovog zakona izuzeti su oni koji se bave deficitarnim zanimanjima, istaknuti stručnjaci i umjetnici za koje Komisija utvrdi da se izuzimaju od primjene odredbi ovog zakona, osobe koje postanu srodnici nakon zasnivanja radnog odnosa u nekom od organa javnog sektora...

B.K.

PODIJELI:

TAGOVI:

zakon nepotizam

sarajevo

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti