Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Stupila na snagu Uredba o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica

12.04.2020. 19:03 / Izvor: Akta.ba

Predsjednica Republike Srpske (RS) je, na prijedlog Vlade RS, dana 10. aprila 2020. godine donijela Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (Uredba), a kojom su u značajnoj mjeri objedinjene ranije donesene odluke poput odgađanja podnošenja poreskih prijava po osnovu završnog računa, odgađanje rokova za plaćanje određenih poreskih obaveza, te isplata poreza i doprinosa iz Fonda solidarnosti za mjesec mart. S obzirom na navedeno, stupanjem na snagu ove Uredbe prestaju da važe Odluka o privremenoj odgodi plaćanja poreskih obaveza i Odluka o načinu izmirenja poreza na dohodak i doprinosa za mart 2020. godine.

Ono što je najznačajnije jeste da Uredba predviđa i obezbjeđenje sredstava iz Fonda solidarnosti za isplatu najniže plaće za mjesec april i pripadajućih poreza i doprinosa, i to za zaposlene kod poslodavaca kojima je zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije. Nadležna ministarstva će utvrditi spisak pravnih lica i poduzetnika kojima je odlukama nadležnih štabova za vanredne situacije zabranjeno obavljanje djelatnosti i spisak pravnih lica i poduzetnika koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i si.) i dostaviti ih Poreskoj upravi RS u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Uredbe.

Uredba stupa na snagu danas, 12. aprila 2020. godine, a objavljena je juče, 11. aprila 2020. godine u Službenom glasniku RS br. 35/20.

U nastavku izdvajamo sažetak donesenih mjera.

1.              Plaćanje poreza i doprinosa za isplaćene plaće za mjesec mart

Uredbom se iz sredstava Fonda solidarnosti obezbjeđuju sredstva za plaćanje poreza i doprinosa za isplaćene plate za mart 2020. godine, i to za poslodavce, pravna lica, poduzetnike kao i za obaveze po osnovu doprinosa lica koja ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti, a kojima je odlukama nadležnih tijela (štabova za vanredne situacije) zabranjeno obavljanje djelatnosti. Pismenu izjavu sa zahtjevom za ostvarivanje ovih prava, navedena lica podnose Poreskoj upravi najkasnije do 11. maja 2020. godine za mart 2020. godine.

2.              Isplata plaća za mjesec april

Zaposlenim kod pravnih lica i poduzetnika, uključujući i nosioce samostalne djelatnosti koji tu djelatnost obavljanju kao osnovnu, a kojim je odlukama nadležnih tijela (štabova za vanredne situacije) zabranjeno obavljanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao posljedica djelovanja pandemije (izgubljeno tržište, nedostatak sirovina i si.) isplatit će se iznos najniže plaće, utvrđen Odlukom Vlade RS o iznosu najniže plaće tj. 520,00 KM, i na tu najnižu plaću obračunat će se i uplatiti doprinosi za april 2020. godine. Ova sredstva će se također obezbijediti iz Fonda solidarnosti. Za ostvarenje ovih prava je potrebno je da poslodavci i nosioci samostalnih djelatnosti koji ispunjavaju uvjete, Poreskoj upravi podnesu pismenu izjavu sa zahtjevom za isplatu najniže plaće najkasnije do 10. juna 2020. godine za april 2020. godine.

3.              Rokovi za podnošenje poreskih prijava i godišnjeg obračuna doprinosa

Uredbom se odgađaju rokovi za podnošenje poreskih prijava i godišnjeg obračuna doprinosa do 30. aprila 2020. godine,kako slijedi:

a)              za poreske obveznike koji su u skladu sa članom 34. stav 3. i članom 38. Zakona o porezu na dobit obavezni da podnesu poresku prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

b)              za poreske obveznike koji su u skladu sa članom 60. Zakona o porezu na dohodak obavezni da podnesu poresku prijavu za 2019. godinu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu;

c)              za uplatioce doprinosa iz člana 4. tačka 3) Zakona o doprinosima koji su dužni da najkasnije do 31. marta tekuće godine Poreskoj upravi dostave godišnji obračun doprinosa za 2019. godinu, a koji predstavlja prijavu obaveze doprinosa;

d)              za obveznike komunalne takse iz člana 12. stav 2. Zakona o komunalnim taksama, koji su dužni prijaviti obavezu plaćanja takse najkasnije do 31. marta tekuće godine za 2020. godinu;

e)              za obveznike posebne republičke takse iz člana 5. tačka 2) Zakona o posebnim republičkim taksama, koji su dužni prijaviti obavezu plaćanja takse najkasnije do 31. marta tekuće godine za 2020. godinu;

f)               za poreske obveznike iz člana 23. Zakona o porezima na upotrebu, držanje i nošenje dobara, koji su u obavezi da poresku prijavu za registrovano oružje za 2020. godinu podnesu najkasnije do 31. marta tekuće godine.            

4.              Rokovi za plaćanje poreza i naknada (plaćanje u ratama)

Uredbom se produžavaju rokovi za plaćanje poreza i naknada do 30. juna godine, kako slijedi:

a)              rok za plaćanje poreza na dobit za 2019. godinu (utvrđen na osnovu godišnje poreske prijave na dobit za 2019. godinu);

b)              rok za plaćanje naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma (utvrđene na osnovu poreske prijave za ostale naknade);

c)              rok za plaćanje protivpožarne naknade (utvrđene na osnovu poreske prijave za ostale naknade koje dospijevaju na plaćanje);

d)              rok za plaćanje poreza na dohodak (po godišnjoj prijavi za porez na dohodak za 2019. godinu).

Poreski obveznici koji imaju poteškoće u poslovanju, a obaveze navedene u tačkama a), b), c) i d) ne izmire do 30. juna 2020. godine, mogu Poreskoi upravi podnijeti zahtjev za plaćanje ovih obaveza u ratama do kraja godine, uz prilaganje izjave o poteškoćama u poslovanju. Ovaj zahtjev podnosi se najkasnije do 30. juna 2020. godine a kamate na obaveze plaćene u ratama se ne obračunavaju.

5.              Rokovi za plaćanje poreza na nepokretnosti

Uredbom se produžavaju rokovi za plaćanje poreza na nepokretnosti za 2020. godinu i to za prvi dio poreza do 30. septembra 2020. godine, a za drugi dio do 31. decembra 2020. godine.

6.              Odgoda plaćanja poreskog duga

Poreskim obveznicima koji obavljanju djelatnosti kojim je zabranjen ili ograničen rad, te smanjena poslovna aktivnost u uslovima vanredne situacije i vanrednog stanja i koji imaju odobreno odgođeno plaćanje poreskog duga u skladu sa Zakonom o odgođenom plaćanju poreskog duga, Poreska uprava za vrijeme vanredne situacije i vanrednog stanja ne ukida rješenje o odgođenom plaćanju poreskog duga. Istovremeno im se produžava vrijeme za koje je odobreno odgođeno plaćanje, te se u tom periodu ne obračunava kamata, počevši od rate koja je dospijevala u martu 2020. godine. Za ostvarivanje ovih prava poreski obveznici koji usljed mjera za sprečavanje širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju dužni su da Poreskoj upravi, odnosno Ministarstvu finansija podnesu, uz zahtjev, i pismenu izjavu o poteškoćama u poslovanju.

7.              Porez za male poduzetnike

Za poreske obveznike kojima je u skladu sa članom 21. Zakona o porezu na dohodak za 2020. godinu odobren status malog preduzetnika godišnji porez ne može biti manji od 240 KM.

 

 

 

 

Imate zanimljivu priču, fotografiju ili video? Pošaljite na Viber 060 3315503 ili na mail urednik@akta.ba ili putem Facebooka i podijeliti ćemo je sa hiljadama naših čitatelja.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Vijesti