Usvojen pravilnik 'Državni zatvor', stvoreni uslovi za otvorenje

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Usvojen pravilnik "Državni zatvor", stvoreni uslovi za otvorenje

16.10.2019. 09:50 / Izvor: Akta.ba

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva pravde, jučer je u okviru telefonske sjednice, dalo saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera Bosne i Hercegovine.

Usvajanjem ovog pravilnika stvaraju se svi uvjeti za stavljanje Zavoda u funkciju.     

Podsjećamo, akci­oni plan je sve­obu­hva­tni cje­lodrža­vni plan­ski do­ku­ment i sadrži 729 pla­ni­ra­nih mje­ra za pro­ve­dbu 115 pri­ori­te­ta.

Na­ime, u Ana­li­tičkom iz­vje­šta­ju Evrop­ska ko­mi­si­ja je odre­di­la 115 pri­ori­te­ta u okvi­ru po­li­tičkog i eko­nom­skog kri­te­ri­ju­ma te 33 pre­go­va­račka po­glav­lja, na ko­ji­ma in­sti­tu­ci­je u Bo­sni i Her­ce­go­vi­ni tre­ba ubrza­no da ra­de, a što će Ko­mi­si­ja pro­ci­je­ni­ti u na­re­dnom pa­ke­tu pro­ši­re­nja u pro­ljeće 2020. 

           

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti