al
Zajedničkim aktivnostima do povoljnijih cijena električne energije za firme

Vijesti / BOSNA I HERCEGOVINA

Zajedničkim aktivnostima do povoljnijih cijena električne energije za firme

26.04.2019. 14:21 / Izvor: Akta.ba

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine i Javno preduzeće Elektroprivreda BiH zajednički su organizirali sedam edukativno-konsultativnih sastanaka predstavnika poslodavaca i JPEPBiH, koji su imali za cilj upoznavanje predstavnika kompanija sa osnovnim informacijama o tržišnom snabdijevanju električnom energijom i aktuelnim trendovima na tržištu, kao i razmotriti mogućnosti unapređenja poslovno-partnerskih odnosa. Na sastancima je učestvovalo više od 100 poslodavaca, a održani su u Zenici, Jablanici, Goraždu, Travniku, Tuzli, Bihaću i Sarajevu.

„Želim naglasiti da su predstavnici kompanija, odnosno, kupci električne energije zadovoljni rezultatima ovih sastanaka, naročito informacijama koje su im kroz diskusije direktno prenijeli predstavnici EPBiH. Zajednički zaključak je da je neophodna neophodna kontinuirana edukacija kupaca u segmentima električnom energijom i korištenju distributivne mreže, unapređenje saradnje sa zaposlenicima podružnica JP EBiH koji su u direktnom kontaktu sa kupcima i kontinuirano poboljšavanje poslovnih procesa vezanih za priključivanje i snabdijevanje kupaca, a ukoliko su procesi određeni regulatornim dokumentima, zajednički pokretati inicijative za unapređenje regulative“, kazao je predsjednik UPFBiH Adnan Smailbegović na pres-konferenciji nakon sastanka predstavnika kompanija, članica UPFBiH i JP Elektroprivreda BiH održanog u Sarajevu.

Kao pitanja koja su posebno interesirala predstavnike kompanija, kupce električne energije, istaknuo je ona koja se odnose detalji vezani za cijenu, odnosno, na osnovu čega se formira cijena, zašto se cijena za krajnje kupce veže za cijenu na berzi, da li na formiranje cijene za industriju utiče sadašnja cijena koja važi za kupce u kategoriji domaćinstva, odnosno, da li je vezana za cijenu po kojoj se prodaje električna energija za izvoz, da li su troškovi balansiranja uključeni u cijenu za snabdijevanje, šta su to troškovi balansiranja, uticaj vršne snage, koji parametri su adekvatni za poređenje. Kupce su zanimali i uslovi ugovaranja isporuke električne energije, koji je najpovoljniji period za ugovaranje snabdijevanja električnom energijom za narednu godinu, šta je mrežarina i na koji način se ona određuje, detalji vezan za naknadu za obnovljive izvore energije, zašto postoji razlika u cijeni  za kupce na niskom naponu koji imaju manje i više od 23kW priključne snage, šta predstavlja naknada za elektroprenosnu mrežu, te na koji način poslodavci i javnost mogu uticati kako se razvija elektroprenosna mreža.

„Na osnovu onoga što smo imali priliku čuti na ovim sastancima očigledno je da je postojala i postoji potreba za njihovim organiziranjem. Zbog toga smo definirali zajedničke aktivnosti za naredni period koje bi u konačnici trebale ukloniti nejasnoće koje su postojale i postoje kada je u pitanju snabdijevanje privrednih subjekata električnom energijom. Konkretno je dogovoreno da EPBiH i UPFBiH trebaju zajednički definirati prijedlog izmjene zakonskih i regulatornih akata koji uređuju uslove rada na otvorenom tržištu električne energije. UPFBiH će se sa u narednom periodu aktivnije uključiti u postupke javnih rasprava koje provode regulatorne agencije za električnu energiju – bilo da se radi o izmjeni tarifa i naknada ili izmjenama regulativa“, naglasio je Smailbegović.

Portparol JP Elektroprivreda BiH Midheta Kurspahić istaknula je da su i za ovo javno preduzeće sastanci sa predstavnicima kompanija bili od izuzetne vrijednosti te da će nastaviti sa ovim vidom komunikacije sa kupcima.

„Zajednički smo zaključili da komunikaciju i edukaciju kupaca, JP EPBiH treba nastaviti provoditi na sličan način, kako u saradnji sa UPFBiH, tako i direktnim kontaktom sa kupcima u svim segmentima. Sa svoje strane JP EPBiH planira uraditi izmjene web stranice i pripremiti materijale edukativnog sadržaja koje će biti dostupne kupcima, te uvesti efikasan koncept e-konsultacija sa kupcima na tržištu. Nastavit ćemo raditi na  kontinuiranom unapređivanju poslovnih procesa, kao i digitalnu transformaciju istih, u cilju unapređenja kvaliteta usluga ka kupcima, ali i smanjivanju internih troškova. Jedan od segmenata na kojem će se raditi jeste i prilagođavanje cjenovne politike uslovima na tržištu, kao i potrebama kupaca“, naglasila je Kurspahić.

NAPOMENA: Komentari odražavaju stavove njihovih autora, a ne nužno i stavove internet portala Akta.ba.

Ostale vijesti iz rubrike

Vijesti