euroKapija d.o.o. Ilidža

Matični ID broj : 4201137580004
PDV broj : 201137580004
KD BiH 2010 : 63.12
NACE djelatnost : 72.400
Registarski broj : 065-0-Reg-06-000763
065-0-Reg-11-000488
Godina Osnivanja 2005.
Azra Atagić-Ćatović Menadžer

Kontaktirajte nas

Uprava
Urednik
Prodaja
Finansije
Tenderi
Marketing
Zaposlenje

Adresa

Vinka Šamarlića 12
71210 Ilidža
Sarajevo - Bosna i Hercegovina
Telefon +387 33 762 215
+387 33 762 216
Fax +387 33 762 217
Uprava
Azra Atagić-Ćatović, Managing Director Fahrudin Ćatović Dženana Hekalo, Finance manager

Odjel javnih nabavki - tenderi
Adna Memić, Urednica - javne nabavke Dženita Zećirović, Urednica - tenderi Šemsa Habibović, Urednica - javna nabava

Uredništvo
Seida Bijedić, glavna i odgovorna urednica Danijela Kozina, urednica - novinar
Elvira Kokor, urednica - novinar Ivana Mihajlović, urednica - novinar

Odjel Prodaje
Adisa Sarajlija, direktor prodaje Aida Odobašić, Account manager
Edina Jamaković, Account managerr Jasmina Čolpa, Account manager Alma Lavić, Account manager

Ajla Latifović, Marketing Ševala Mustafović