Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja samozapošljavanja Start up 2017

Datum objave:02.03.2017. 09:23 / Izvor: Akta.ba, 02.03.2017.

U skladu sa Zakonom o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba („Službene novine Federacije BiH“, br. 41/01, 22/05 i 9/08), Strategijom jačanja funkcije posredovanja u javnim službama za zapošljavanje u Federaciji BiH i Programom rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, Federalni zavod za zapošljavanje objavljuje

 

JAVNI POZIV

za učešće u realizaciji Programa Start up 2017

 

U skladu sa Finansijskim planom za 2017 i procjenama za 2018. i 2019. godinu, za realizaciju Programa predviđena su sredstva u iznosu od 3.000.000 KM.

Federalni zavod za zapošljavanje (u daljem tekstu: Zavod) realizuje Program u saradnji sa kantonalnim službama za zapošljavanje (u daljem tekstu: Služba/službe).

Izrazi u ovom dokumentu koji su napisani samo u jednom gramatičkom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.

 

Cilj Programa

Poticanje najmanje 800 osoba sa evidencije nezaposlenih u Federaciji BiH na samozapošljavanje, pokretanjem samostalne djelatnosti/ malog biznisa, kao i na zapošljavanje drugih osoba sa evidencije nezaposlenih u novootvorenim poslovnim subjektima, te poticanje razvoja socijalnog poduzetništva.

 

Ciljna grupa

Ciljna grupa/korisnici sredstava su osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH najmanje šest mjeseci prije podnošenja prijave na Javni poziv, bez obzira na stepen obrazovanja i starosnu dob, a koje će po odobravanju sredstava/nakon prijave na Javni poziv registrirati i održati samostalnu djelatnost/mali biznis u trajanju od najmanje 12 mjeseci.

U Programu ne mogu učestvovati osobe koje su već koristile kreditna ili bespovratna sredstva iz poticajnih mjera Zavoda i/ili službi radi pokretanja samostalne djelatnosti/ malog biznisa, u posljednje tri godine, niti će se sufinansirati samozapošljavanje u oblasti poljoprivrede.

 

Poticajna mjera

Zavod će osobama sa kojima se zaključi ugovor o sufinansiranju samozapošljavanja nakon što registriraju djelatnost/mali biznis (obrt ili privredni subjekt) isplaćivati poticajna sredstva, i to: 300 KM mjesečno za muškarce, odnosno 330 KM za žene u narednih 12 mjeseci.

Također, na ime troškova pokretanja djelatnosti/malog biznisa (registracija, ljekarsko uvjerenje, taksa, materijal, oprema/sredstva za rad i sl.), Zavod će isplatiti/refundirati sredstva u iznosu od 200 KM, pod uvjetom da korisnik dostavi pravdanje u tu svrhu, uz isplatu prvog dijela mjesečne refundacije.

Ukoliko korisnik u okviru samostalne djelatnosti/malog biznisa zaposli drugu osobu, mjesečno će mu se isplaćivati/refundirati sredstva u iznosu od po 300 KM po novozaposlenoj osobi u narednih šest mjeseci (iznos obaveznih doprinosa na i iz najniže plaće u Federaciji BiH).

Cjelokupan tekst Programa Start up 2017 je dostupan na web portalu: www.fzzz.ba.

Dodatne informacije o Programu možete dobiti putem Federalnog zavoda za zapošljavanje i kantonalnih/županijskih službi za zapošljavanje.

Javni poziv se objavljuje 2.3.2017. godine (četvrtak), a ostaje otvoren do potpisivanja ugovora u vrijednosti raspoloživih sredstava, a najdalje do 31.12.2017. godine.

 

Link za prijavu - Prijava se vrši radnim danom od 8 do 16 sati.

Poticajne mjere

Program Start up 2017

Ciljna grupa

Opće napomene

Postupak realizacije

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: